11Bilingo - Bộ Sách Interchange 5th

  • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 15/ 04/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

11Bilingo - Bộ Sách Interchange 5th

Trung Tâm Tiếng Anh online 1 kèm 1 xin giới thiệu đến mọi người Bộ giáo trình Cambridge Interchange 5th là phiên bản tái bản lần thứ 5 của bộ giáo trình Interchange, là bộ giáo trình hay nhất trên thế giới dành cho việc học tiếng anh online 1 kèm 1 của các bạn học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 sinh viên đại học và người đi làm. Nên 11bilingo quyết định áp dụng bộ giáo trình này vào các khóa học tiếng anh online 1 kèm 1 của trung tâm. sách cập nhật những phương pháp học tập và tiếp cận ngôn ngữ hiện đại. Đồng thời cũng cập nhật lại những nét mới trong giảng dạy được chính các giáo viên từ nhiều nước trên thế giới đóng góp và thêm vào những nét mới theo yêu cầu của sinh viên từ nhiều nước gửi về. 

 Một số đặc điểm chính của Giáo Trình Interchange Fifth Edition:

- Là bộ giáo trình đa kỹ năng đã được chứng minh và kiểm chứng.

- Tập trung vào tính chính xác và lưu loát.

- Các chủ đề học phù hợp với thế giới đương đại.

- Tự nhiên trong cách đàm thoại.

- Ngữ pháp được tích hợp trong từng ngữ cảnh giao tiếp.

- Các hoạt động nghe được chú trọng.

- Là bộ giáo trình luôn chú trọng đến sự chính xác trong phát âm.

Giáo trình igồm có những phần sau. 

Mình muốn học tập trung vào Giao tiếp online 1 kèm 1 thì giáo viên sẽ tập trung vào: 

1. Conversation (Đàm thoại) 

2. Speaking (Nói)

3. Pronunciation (Phát âm)

4. Word power (Từ Vựng)

5 . Snapshot (Thảo Luận)

===================

Ngoài giờ học online 1 kèm 1 trên lớp thì những phần về ngữ pháp và đọc có thể làm thêm ở nhà hoặc học trên lớp ( tùy chọn)

6. Grammar focus (Ngữ Pháp) 

7. Listening  (Nghe) 

8. Writing and reading (Viết và đọc)

9. Interchange 1 (bổ sung idea)

- Interchange intro ( Beginner A1) 

Study Plan: https://drive.google.com/file/d/13ukXjbmD63Qj27WOhgt8-2ey84xwj6tJ/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1qEAI7HrxQZZSsOHodoN-PPj_ZyR5OAtD/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1IuI0OZZgu0rBO_8DL9y2hO-FcfTao1Td?usp=sharing

Teacher Book: https://1drv.ms/b/s!ArH4UhjtbjxAhixtsXyuT_2QXMBz?e=sYgZvY

  • Interchange level 1 (Preintermediate A2) 

Study plan: https://drive.google.com/file/d/16fcFvCSOloNE3lO1xxVL45Zp--6TAKaW/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1IsSkhYBpM1xFgoJPpve6Zhon4xaCyBYq/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1DEiFbHMjUeCt-_cC4g7A-mF9LTFe2bUU?usp=sharing

Teacher book: https://drive.google.com/file/d/17LQNnNC7z-3nyGAnhlyf1y6_QRgWHgVH/view?usp=sharing

  • Interchange level 2 (Intermediate B1) 

Study plan: https://drive.google.com/file/d/1-HhtHHJLvlXrm5WSL4rgT9XjUFqOxGSn/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1sT3_FNRl9mxR8nhS76goYTBIhieRr06p/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1_Q736RSED5cY-BPM81BpflyT1QVKTLc7?usp=sharing

Teacher book: https://drive.google.com/file/d/1LDboS0mqkAnU53qyGkFsbSbENm3UE18v/view?usp=sharing

  • Interchange level 3 (upper intermediate B2) 

Study Plan: https://drive.google.com/file/d/1tKijbhLr2PrDwGr6MReLsIhZ26adk9T5/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1SmPVsLh6CtyKZxz2UJZGs3H6I2pQgKm_/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/13wR-lECz_ptxosWluK0QkDOV33E5rB7z?usp=sharing

Teacher book: https://drive.google.com/file/d/1ntdwPeUUn8VXU1yJR5nGJ1jRYanO4lkl/view?usp=sharing

  • Passage 1 (Advanced C1) 

Study Plan: https://drive.google.com/file/d/1PbWCdq7j75rvJ9mpradXWgI7W8eZUKcJ/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1CG7q7H7TqExVhMbd6g74Wjp4LY2q1PuO/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1zb3b3IJizkpEhdBQynxO2-d1BXwcbTg2?usp=sharing

Teacher book: https://drive.google.com/file/d/1a1LHahfSIhkviRjr9QTsjs2WG4SQ_ZY_/view?usp=sharing

  • Passage 2  (Advanced C2) 

Study Plan: https://drive.google.com/file/d/1m3UCCjpoJVizvZ4UiEg6g6IAuHELuUUo/view?usp=sharing

Book: https://drive.google.com/file/d/1lbiPEt1JRtX4oUAwH5dAJZQw_faC-gXM/view?usp=sharing

Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1zc8sBZ53g1U36Q2MHsxLlnVpE1ffKuUL?usp=sharing

Teacher Book: https://drive.google.com/file/d/1IadMfto3LhpukKe74yrOkq1I3MLbzWbi/view?usp=sharing

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: