• Hotline: 0901189862

11bilingo English for banking and finance 2 

  • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 12/ 05/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

11bilingo English for banking and finance 2 

Trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên cuốn 2 tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng. English for banking and finance 2 

Sách với các chủ đề tiếng anh dùng trong ngành tái chính và ngân hàng rất phù hợp để cho các học cả tiếng anh online lẫn offline 

LINK SÁCH: English for banking and finance

https://drive.google.com/file/d/1o7nPk0AtHZyZthPCiB2ujzPj5lvn4ROd/view?usp=sharing

LInk CD.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của 11BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: