7 câu ví dụ với mệnh đề quan hệ Whose, When, Where

 • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

 • Ngày đăng 17/ 10/ 2021

 • Bình luận 0 Bình luận

7 câu ví dụ với mệnh đề quan hệ Whose, When, Where

Hôm nay Bilingo Tiếng Anh online 1 kèm 1 xin gửi đếu quí phụ huyn và học viên 7 ví dụ với mệnh đề quan hệ Whose, When, Where. 7 Example Sentences with Relative Clauses Whose, When, Where.

relative clause is a sentence describing a noun, however, it cannot be used separately.  It comes after the noun defined by a basic sentence. It is also called adjective clause because it defines a noun.

Mệnh đề quan hệ là một câu mô tả một danh từ, tuy nhiên, nó không thể được sử dụng riêng biệt. Nó đứng sau danh từ được xác định bởi một câu cơ bản. Nó cũng được gọi là mệnh đề tính ngữ vì nó xác định một danh từ.

USING WHOSE (CÁCH DÙNG WHOSE) 

If the defined sentence is the subject of the basic sentence, the relative clause is located between the subject and the predicate. If the noun we describe declares possessive in the defining sentence, ‘whose’ is used for both people and objects.

Nếu câu xác định là chủ ngữ của câu cơ bản thì mệnh đề quan hệ nằm giữa chủ ngữ và vị ngữ. Nếu danh từ mà chúng ta mô tả tuyên bố sở hữu trong câu xác định, thì ‘WHOSE’ được sử dụng cho cả người và vật.

 • Do you know Tom? His car was stolen.
 • Bạn có biết Tom không? Xe của anh ta đã bị đánh cắp.
 • Do you know Tom whose car was stolen?
 • Bạn có biết Tom, người bị trộm xe không?
USING WHERE (CÁCH DÙNG WHERE) 

If the noun we describe declares a place in the defining sentence, we may use ‘where’.

Nếu danh từ chúng ta mô tả tuyên bố một vị trí trong câu xác định, chúng ta có thể sử dụng 'where'.

 • Do not clean the room.  My son is studying in that room.
 • Không dọn phòng. Con trai tôi đang học trong phòng đó.
 • Do not clean the room Where my son is studying.
 • Không dọn phòng nơi con trai tôi đang học.

We can use which and that when defining a noun that states a place but we have to use the preposition of that name.

Chúng ta có thể sử dụng which và that khi xác định một danh từ chỉ địa điểm nhưng chúng ta phải sử dụng giới từ của tên đó.

 • I liked the seaside resort which we spent last summer.
 • Tôi thích khu nghỉ mát bên bờ biển mà chúng tôi đã ở vào mùa hè năm ngoái.

USING WHEN (CÁCH DÙNG WHEN) 

If the noun we define specifies the time in the defining sentence (in that year, on that day, etc.), ‘when’ can be used. Nếu danh từ chúng ta xác định chỉ thời gian trong câu xác định (trong năm đó, vào ngày đó, v.v.) thì có thể dùng ‘when’.

 • 1821 is the year. Napoleon Bonaparte died then.
 • 1821 là năm. Napoléon Bonaparte chết sau đó.
 • 1821 is the year when Napoleon Bonaparte died.
 • Năm 1821 là năm mà Napoléon Bonaparte qua đời.

------------------

Nếu bạn muốn học tiếng anh online 1 kèm 1 thì hãy liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Hotline: 0901189862
VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bilingo - Trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 đã đào tạo hơn 15000+ học viên từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...
Top 100 tiếng anh uy tín Việt Nam.
Top 100 doanh nghiệp vào Asean.
Bilingo - Be Better Together
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: