Bộ tính từ IELTS band 6.5 cực HOT (IELTS 6.5 Adjectives List)

  • Tác giả Lu Khanh

  • Ngày đăng 04/ 04/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Bộ tính từ IELTS band 6.5 cực HOT (IELTS 6.5 Adjectives List)

Cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 khám phá bộ từ vựng tính từ dùng cho IELTS 6.5 cực HOT nhé.

I. Happy (=vui vẻ)

- Thay vì sử dụng tính từ happy chỉ sự vui vẻ, trong IELTS để phát huy tối đa vốn từ vựng, nên dùng các từ nâng cao hơn ở mức C1 như sau.

Pleased /plizd/ tickled /ˈtɪkəld/
contented /kənˈtɛntəd/ blissful /ˈblɪsfəl/
delighted /dɪˈlaɪtəd/ glad /glæd/
cheerful /ˈʧɪrfəl/ overjoyed /ˌoʊvərˈʤɔɪd/
ecstatic /ɛkˈstætɪk/ joyful /ˈʤɔɪfəl/

II. Unhappy (= buồn bã)

- Thay vì sử dụng tính từ unhappy chỉ sự buồn bã, trong IELTS để phát huy tối đa vốn từ vựng, nên dùng các từ nâng cao hơn ở mức C1 như sau.

miserable /ˈmɪzərəbəl/ blue /blu/
unfortunate /ənˈfɔrʧənət/ sorrowful /ˈsɑroʊfəl/
gloomy /ˈglumi/ discouraged /dɪˈskərəʤd/
sad /sæd/ downhearted /ˌdaʊnˈhɑːtɪd/
heart-broken /hɑrt-ˈbroʊkən/ depressed /dɪˈprɛst/

III. Important (= quan trọng)

weighty ˈweɪti essential ɪˈsɛnʃəl
vital ˈvaɪtəl crucial ˈkruʃəl
urgent ˈɜrʤənt critical ˈkrɪtɪkəl
necessary ˈnɛsəˌsɛri Chief ʧif
key ki imperative ɪmˈpɛrətɪv

IV. Awful (=Tệ)

disastrous dɪˈzæstrəs bad bæd
terrible ˈtɛrəbəl unpleasant ənˈplɛzənt
Dreadful ˈdrɛdfəl poor pur

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: