Các tính từ miêu tả bộ phim (Adjectives for movie)

 • Tác giả Lu Khanh

 • Ngày đăng 24/ 04/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Các tính từ miêu tả bộ phim (Adjectives for movie)

Cùng Bilingo trung tâm tiếng Anh online 1 kèm 1 khám phá bộ từ vựng tính từ miêu tả bộ phim nhé.

 1. absorbing /əbˈsɔːbɪŋ/: dễ đi vào lòng người
 2. acclaimed /əˈkleɪmd/: được công nhận đánh giá cao
 3. adventurous /ədˈvɛnʧə/rəs/: phiêu lưu
 4. artistic /ɑːˈtɪstɪk/: mang tính nghệ thuật
 5. award-winning /əˈwɔːd-ˈwɪnɪŋ/: thẳng lễ trao giải
 6. big-budget /bɪg-ˈbʌʤɪt/: kinh phí cực cao
 7. enchanted /ɪnˈʧɑːntɪd/: huyền ảo mơ mộng, đẹp tuyệt
 8. emotional /ɪˈməʊʃənl: nhiều cảm xúc
 9. insightful /ˈɪnsaɪtf(ə)l/: mang nhiều ý nghĩa
 10. intellectual /ˌɪntɪˈlɛktjʊəl/: trí tuệ
 11. inspirational /ˌɪnspəˈreɪʃən(ə)l/: mang tính truyền cảm hứng
 12. realistic /rɪəˈlɪstɪk/: thực tế
 13. provoking /prəˈvəʊkɪŋ/: mang tính khơi dậy cảm xúc.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: