Các tính từ miêu tả chuyến du lịch

  • Tác giả Lu Khanh

  • Ngày đăng 29/ 03/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Các tính từ miêu tả chuyến du lịch

Cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 khám phá bộ tính từ miêu tả chuyến du lịch cực hữu ích cho các loại speaking test nhé. 

Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ hào hứng
Fabulous /ˈfæbjʊləs/ tuyệt vời
Enjoyable /ɪnˈʤɔɪəbl/ thích thú
Relaxing /rɪˈlæksɪŋ/ thư giãn
Breathtaking /ˈbrɛθˌteɪkɪŋ/ ngoạn mục
Terrific /təˈrɪfɪk/ tuyệt vời
sparkling /spɑːklɪŋ/ tuyệt vời
dazzling /dæzlɪŋ/ tuyệt vời
luxurious /lʌgˈzjʊərɪəs/ sang trọng
delightful /dɪˈlaɪtfʊl/ vui vẻ
spontaneous /spɒnˈteɪniəs/ không dự định trước
memorable /mɛmərəbl/ đáng nhớ
Boring /bɔːrɪŋ/ chán
Spoilt /spɔɪlt/ bị phá hỏng
Terrible /tɛrəbl/ tệ
problematic /prɒblɪmætɪk/ nhiều vấn đề
unsatisfied /ʌnˈsætɪsfaɪd/ không thỏa mãn
horrendous / hɒˈrɛndəs/ kinh khủng

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: