Các trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 04/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Các trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh

Các trạng từ chỉ tần suất bạn cần phải nhớ trong Tiếng Anh:

 1. Always: Luôn luôn
 2. Usually, Normally: Thường xuyên
 3. Generally, Often: Thông thường, thường thì
 4. Frequently: Thường thường
 5. Sometimes: Đôi khi, đôi lúc
 6. Occasionally: Thỉnh thoảng
 7. Hardly ever: Hầu như không bao giờ
 8. Rarely: Hiếm khi
 9. Never: Không bao giờ

Ví dụ:


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: