Cách nói thời gian trong tiếng anh

 • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

 • Ngày đăng 18/ 10/ 2021

 • Bình luận 0 Bình luận

Cách nói thời gian trong tiếng anh

Hôm nay Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên cách nói thời gian trong tiếng anh (How to Say The TIME in English) 

Asking The Time: ( How do we ask the time?)

Hỏi thời gian: (Làm thế nào để chúng ta hỏi thời gian?)

We can use some questions for asking the time which are given below;

Chúng ta có thể sử dụng một số câu hỏi để hỏi thời gian được đưa ra dưới đây;

Questions (câu hỏi) :

 • What time is it?
 • Mấy giờ rồi?
 • What is the time?
 • Mấy giờ rồi?
 • Do you have the time?
 • Bạn có thời gian không?
 • Do you know what time is it?
 • Bạn có biết mấy giờ rồi không?
 • Can you tell me what time is it, please?
 • Làm ơn cho tôi biết mấy giờ rồi được không?
 • Could you tell me the time, please?
 • Bạn có thể cho tôi biết thời gian, xin vui lòng?
 • Do you happen to have the time?
 • Bạn có thời gian không?
 • Have you got the right time?
 • Bạn có thời gian thích hợp không?
 • What time do you make it?
 • Mấy giờ bạn thực hiện nó?

Answering the questions: ( How do we say what time is ? ) ) trả lời câu hỏi

( làm thế nào để trả lời câu hỏi "bây giờ là mấy giờ'' rồi)

Examples (Ví dụ):

 • It’s exactly or about or almost or just gone 
 • Nó chính xác/ hoặc khoảng/ hoặc gần/  hoặc vừa mới qua .....
 • Sure, it is 3:00
 • Chắc chắn rồi, bây giờ là 3:00
 • Sorry, I am not wearing a watch.
 • Xin lỗi, tôi không đeo đồng hồ.
 • 2:30
 • It is 4:20
 • Bây giờ là 4:20
 • It is ten past ten.
 • Bây giờ là mười giờ mười.
 • The time is 8 o’clock.
 • Bây giờ là 8 giờ đồng hồ

———

Nếu bạn muốn học tiếng anh  online 1 kèm 1 thì hãy liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:
🔻 Website: https://11bilingo.edu.vn/
🔻 Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
🔻 Hotline: 0901189862
🔻 VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
🔻 VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà,  Q.Đống Đa, Hà Nội
♻11bilingo - Trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 đã đào tạo hơn 15000+ học viên từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...
♻ Top 100 tiếng anh uy tín Việt Nam.
♻Top 100 doanh nghiệp vào Asean.
♻ 11Bilingo - Be Better Together.
——
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: