Cách sử dụng và phân biệt in, on, at

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 18/ 08/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Cách sử dụng và phân biệt in, on, at

Cách sử dụng in:

Thêm in phía trước các từ sau:

+ Các buổi trong ngày (the morning, the afternoon, the evening)

+ Tháng (January, February, March,...)

+ Các mùa trong năm (the spring, the summer, the fall/autumn, the winter)

+ Năm (2002, 2013, 2022,..)

+ Trong khoảng năm (the 1990s, the 2000s,..)

Ví dụ: I exercise in the morning

I will study abroad in January next year

 

Cách sử dụng on:

Thêm on phía trước các từ sau:

+ Các ngày trong tuần (Sunday, Monday, Thursday,...)

+ Các buổi và ngày trong tuần (Monday morning. Thursday afternoon,...)

+ Các diệp đặc biệt, sự kiện (my birthday, the woman day, Tet, holiday...)

+ Ngày và tháng ( may 5, December 10,..)

+ Các ngày cuối tuần, trong tuần ( a weekday, a weekend đối với cách phát âm Mỹ)

Ví dụ: Are you free on Sunday?

I receive gifts on my birthday

 

Cách sử dụng at:

Thêm at phía trước các từ sau:

+ Chỉ các buổi trong ngày, lưu ý không có từ "the" ( night, noon, midday, midnight, bedtime..)

+ Thời gian giờ phú giây (10:30, 12h40,..)

+ Chỉ khoảng thời gian tính theo mặt trời (sunrise, sunset)

+ Các ngày cuối tuần (weekday theo cách phát âm Anh)

Ví dụ: I will go at 10:30pm

I can not sleep at noon

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: