Cấu trúc câu hỏi đuôi

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 26/ 08/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Cấu trúc câu hỏi đuôi

Cấu trúc câu hỏi đuôi

S + V + O Trợ động từ + đại từ?

 

Câu hỏi đuôi với các thì Tiếng Anh ở dạng câu khẳng định và phủ định

 

Vế chính khẳng định, câu hỏi phủ định Vế chính phủ định, câu hỏi khẳng định
S + is/are (Ving)..., isn’t/aren’t S? S + isn’t/aren’t (Ving)... is/are S?
S + was/were (Ving)..., wasn’t/weren’t S? S + wasn’t/weren’t (Ving)..., was/were S?
S + V..., don’t/doesn’t S? S + don’t / doesn’t V..., do/does S?
S + Vp1..., didn’t S? S + didn’t V..., did S?
S+ have/has Vp2..., haven’t/hasn’t S? S + haven’t/hasn’t Vp2..., have/ has S?
S+ will + V..., won’t S? S + won’t V..., will S?

Ví dụ: 

S + didn’t V..., did S?: She didn’t go yesterday, _________?

Đáp án là did she

S + V..., don’t/doesn’t S?: He goes to school,__________?

Đáp án là doesn't he

S + haven’t/hasn’t Vp2..., have/ has S?: You haven't signed,_______?

Đáp án là have you

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: