CÙNG 11BILINGO HỌC TIẾNG ANH QUA QUOTE THE BEST ADVICE

  • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 24/ 04/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

CÙNG 11BILINGO HỌC TIẾNG ANH QUA QUOTE THE BEST ADVICE

Nằm trong chuỗi chủ đề mỗi ngày một câu Quote, học tiếng anh qua Quote

Và hôm nay 11Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin giới thiệu đến các ban  

THE BEST ADVICE…..

LỜI KHUYÊN TỐT NHẤT…..

Save money every week! It doesn't matter how much. Just save!

Tiết kiệm tiền mỗi tuần! Nó không quan trọng bao nhiêu. Chỉ cần tiết kiệm!

Listen to your parent's advice... at the end of the day they are the only ones who want the best for you.

Hãy lắng nghe lời khuyên của cha mẹ bạn ... vào cuối ngày, họ là những người duy nhất muốn điều tốt nhất cho bạn.

Choose your friends wisely as you are the product of your environment.

Chọn bạn bè của bạn một cách khôn ngoan vì bạn là sản phẩm của môi trường xung quang bạn.

Learn to be alone and independent. It’s a skill few master.

Học cách ở một mình và độc lập. Đó là một kỹ năng của chỉ vài bậc thầy.

Educate yourself - read, read, read.

Tự giáo dục bản thân - đọc, đọc, đọc.

Be healthy & look after your body.

Hãy khỏe mạnh và chăm sóc cơ thể của bạn.

Don’t wait for someone to love you; learn to love YOURSELF first.

Đừng đợi ai đó yêu bạn; học cách yêu CHÍNH MÌNH trước.

You’ll be ok.

Bạn sẽ ổn thôi.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: