• Hotline: 0901189862
Danh sách giáo viên">

Be Better Together

Cùng bạn tốt hơn

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 1 nhận xét
TEACHER VON My name is Teacher Von. I have been teaching English as a second language for quite some time now. And I am here to help you develop your English skills bot...
  • 0 nhận xét
TEACHER BERNA Good day! My name is Teacher Berniz from the Philippines. Are you ready to improve your English communication skills? If yes, then great! Let me be the on...
  • 4 nhận xét
TEACHER LEIF Hi there Welcome to 11BILINGO. I am Teacher Leif . I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing at first i thought this will be my future but i found out...
  • 1 nhận xét
Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến quí học viên thông tin về cô RUDZ một trong những giáo viên Châu Á đến từ Philippine. Cô RUDZ đã có 2 năm kinh n...
  • 1 nhận xét
My name is Mike. I’m a certified English as a second language teacher, I have over 7 years of experience working both in the classroom and online. I understand that language ...
  • 1 nhận xét
Hello! My name is Teacher Abby, I know learning another language is not easy that's why I am here for you. I've been teaching both kids and adults online for two years. i am ...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay