Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 0 nhận xét
VERONICA INES BAPTISTA #5 Sari-sari Extension, Zamora Street, Baguio City WORK EXPERIENCE: July 2018-February...
  • 0 nhận xét
A 5-year experienced English Language Teacher who would be able to impart acquired knowledge and contribute to a company while facing new challenges and welcoming new ideas....
  • 19 nhận xét
"My name is Lourdes Padillo. You can call me Lou. I’m 34 years old. My hobbies are listening to music and watching television. At the moment, I am working in a comp...
  • 2 nhận xét
EDUCATIONAL BACKGROUND: 2002-2007 - PINES CITY COLLEGES Completed Bachelor of Science in Nursing 1998-2002 - CORDILLERA REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL Completed Second...
  • 0 nhận xét
Age: 24 Hello, I am Teacher Aldrin! Teaching is regarded as one of the noblest professions and I consider it as my lifetime passion. I have been teaching English for the l...
  • 0 nhận xét
I am Teacher Celine from Baguio City. I consider teaching as a rewarding job and my passion in teaching the English language made me stay in the ESL industry for more than a de...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay