Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 9 nhận xét
Customer Service Representative for almost 10 years now in a US based company. I discuss all information needed to help callers decide with their best options. This gre...
  • 2 nhận xét
EDUCATIONAL BACKGROUND: 2002-2007 - PINES CITY COLLEGES Completed Bachelor of Science in Nursing 1998-2002 - CORDILLERA REGIONAL SCIENCE HIGH SCHOOL Completed Second...
  • 0 nhận xét
Age: 24 Hello, I am Teacher Aldrin! Teaching is regarded as one of the noblest professions and I consider it as my lifetime passion. I have been teaching English for the l...
  • 0 nhận xét
I am Teacher Celine from Baguio City. I consider teaching as a rewarding job and my passion in teaching the English language made me stay in the ESL industry for more than a de...
  • 1 nhận xét
Hello! I’m teacher Mary Ann! I’m 31 years old and I’m from the Philippines! I’ve been teaching ESL for almost 8 years already. Being an English teacher is absolutely fun. ...
  • 1 nhận xét
Hello everyone, I'm Teacher Jade. I am from the humble yet beautiful islands of the Philippines. I have been teaching English to foreign students for a long time now and I l...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay