• Hotline: 0901189862
Danh sách giáo viên">

Be Better Together

Cùng bạn tốt hơn

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 3 nhận xét
Hi ! I'm Jennifer Estrevencion. I'm 25 years old and I'm a graduate of Bachelor of Secondary in Education major in English. From my previous works' experiences, I worked as a ...
  • 3 nhận xét
Hi this is Diana, but my students call me Miss D. I have been a trainer and teacher for over 6 years now and I specialize in tailor lessons and conversation, I have worked with...
  • 2 nhận xét
Hello! My name is Okpara Oluchi Lydia, I am an English teacher with three years of online teaching experience. Lớp học mẫu của cô OLU.
  • 1 nhận xét
Hello!! my name is teacher Catherine I have a bachelors degree in science Education with 6 years of teaching experience. I am a TEFL certified English teacher, I also teach En...
  • 2 nhận xét
Hi! My name is Solly Suzanne Mugot. A licensed professional teacher. I am a graduate of Bachelor in Secondary Education Major in English. Presently, I am a Secondary Scho...
  • 2 nhận xét
Hello, My name is Teacher Irene. I am from the Philippines and I am 28 years old. I have been teaching English online for more than 2 years already. I am a TEFL certifide. I ...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay