Danh sách giáo viên">

Be Better Together

Cùng nhau tốt hơn mỗi ngày

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 228 nhận xét
Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến quí học viên thông tin về cô RUDZ một trong những giáo viên Châu Á đến từ Philippine. Cô RUDZ đã có 2 năm kinh ngh...
  • 1 nhận xét
My name is Mike. I’m a certified English as a second language teacher, I have over 7 years of experience working both in the classroom and online. I understand that language lea...
  • 3 nhận xét
Hi, there. This is teacher Cris. Learning English can be challenging, but I will do my best to provide for your needs while making the lessons meaningful and fun at the same tim...
  • 1 nhận xét
Hello everyone, my name is teacher rachel 32 from the Philippines, a bachelor degree holder in secondary education, a license professional for two years and I also had...
  • 4 nhận xét
Hi! My name is Rachel. I am an experienced English teacher from the Philippines. I can describe myself as friendly, enthusiastic and respectful. As a teacher, we can easily get ...
  • 3 nhận xét
HI! My name is Teacher Wilma. I am a mother of 2 lovely kids. I am a licensed professional teacher and I’ve been teaching for 12 years in a formal set up in an elementary school...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay