• Hotline: 0901189862
Danh sách giáo viên">

Be Better Together

Cùng bạn tốt hơn

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 2 nhận xét
Hi! My name is Rachel. I am an experienced English teacher from the Philippines. I can describe myself as friendly, enthusiastic and respectful. As a teacher, we can easily get...
  • 0 nhận xét
HI! My name is Teacher Wilma. I am a mother of 2 lovely kids. I am a licensed professional teacher and I’ve been teaching for 12 years in a formal set up in an elementary schoo...
  • 2 nhận xét
Hi! My name is Monique Ann Garcia and I am 24 years old. I was raised and born in the Philippines where English is an official language. I have an experience working as a tuto...
  • 0 nhận xét
Thầy Jason của trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1. 11bilingo - Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh TEFL, IELTS - 5 năm giảng dạy tiếng anh online và offline Hi! I'm Jason I...
  • 0 nhận xét
Cô Vivian - giáo viên native của trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 11Bilingo - Chứng chỉ giảng dạy tiếng anh TESOL - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng a...
  • 5 nhận xét
Thầy Aaron Tại trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 11Bilingo - Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành giảng dạy tiếng anh - Chứng chỉ TESOL - Chứng chỉ TEFL - 03 năm trong ...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay