• Hotline: 0901189862
Danh sách giáo viên">

Where good becomes great

Nâng tầm bạn lên thông qua tri thức

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 0 nhận xét
WORK EXPERIENCES Instructional Specialist (May 2016- November 2017) ABC360 Ltd. Co. - Teaching Business English, IELTS, TOEIC, Grammar and Daily English Conversation t...
  • 0 nhận xét
My name is Roxnane. I am a professional licensed teacher. I can guarantee you an educational yet comfortable atmosphere during classes. I have a bachelor's degree in edu...
  • 0 nhận xét
I'm from Canada and teaching kids and working with them is my passion. My background and desire for supporting and leading young children’s early educational experiences...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay

11bilingo.com: