Danh sách giáo viên">

Be Better Together

Cùng nhau tốt hơn mỗi ngày

Mọi người sinh ra đều có một ước mơ. Tại 11bilingo, chúng tôi giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn từ tốt trở nên tuyệt vời.

  • 4 nhận xét
Hi! My name is Rachel. I am an experienced English teacher from the Philippines. I can describe myself as friendly, enthusiastic and respectful. As a teacher, we can easily get ...
  • 3 nhận xét
HI! My name is Teacher Wilma. I am a mother of 2 lovely kids. I am a licensed professional teacher and I’ve been teaching for 12 years in a formal set up in an elementary school...
  • 6 nhận xét
Hi! My name is Monique Ann Garcia and I am 24 years old. I was raised and born in the Philippines where English is an official language. I have an experience working as a tutor ...
  • 3 nhận xét
Teacher Wilma  giáo viên tại Trung Tâm Tiếng Anh Online 1 kèm 1: - Giảng viên chuyên ngành tiếng anh Đại Học The National Teachers College - Philippines ...
  • 233 nhận xét
Hello! I'm teacher Judith but you can call me teacher Judi.  I have been teaching English for almost 8 years already.  I have a Bachelor’s Degree in Education Major in...
  • 5 nhận xét
Hello! I’m teacher Mary Ann! I’m 31 years old and I’m from the Philippines! I’ve been teaching ESL for almost 8 years already. Being an English teacher is absolutely fun. What ...

Tham gia với chúng tôi

Hãy tham gia cộng đồng giáo viên trên toàn cầu và tạo ra cách học trực tuyến mới.

Đăng ký ngay