ĐỀ IELTS SPEAKING MẪU DỰ ĐOÁN QUÝ 3/2022 (THÁNG 9-12)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 22/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

ĐỀ IELTS SPEAKING MẪU DỰ ĐOÁN QUÝ 3/2022 (THÁNG 9-12)

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS SPEAKING 3 phần, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS Speaking ở quý 3/2022 kì này. Mong các bạn thi thật tốt và đạt được kết quả xứng đáng với thời gian và công sức đã bỏ ra

 

Part 1: Cinemas

 • Did you usually go to the cinema when you were a kid?

Oh, I did go much more frequently when I was younger. Frankly, I didn't really have much of a choice because my parents made all of the choices in that sense. However, based on what I can recall, I did have a good time. For instance, we used to watch the Marvel masterpieces. Therefore, we did go and we did go rather occasionally.

Ồ, tôi đã đi thường xuyên hơn nhiều khi tôi còn trẻ. Thành thật mà nói, tôi thực sự không có nhiều lựa chọn vì bố mẹ tôi đã đưa ra tất cả các lựa chọn theo nghĩa đó. Tuy nhiên, dựa trên những gì tôi có thể nhớ lại, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Ví dụ, chúng tôi đã từng xem những kiệt tác của Marvel. Do đó, chúng tôi đã đi và thỉnh thoảng chúng tôi đã đi.

 • Do you usually go to the cinema with your friends?

Presently, yeah of course. Going to the movies with buddies is more enjoyable. One of the lonelyest experiences, in my opinion, is sitting by oneself at a movie theater. I just enjoyed watching the most current Avengers End-game movie with my friends.

Hiện tại, yeah tất nhiên. Đi xem phim với bạn bè thú vị hơn. Theo tôi, một trong những trải nghiệm cô đơn nhất là ngồi một mình trong rạp chiếu phim. Tôi chỉ thích xem bộ phim Avengers End-game mới nhất với bạn bè của mình.

 • Do you still like watching movies that you liked when you were a kid?

Yes. My favorite was Harry Porter. Every year on Christmas Eve, I continue to watch it. I think this kind of films is appropriate for all ages, since my parents although they are not young enough compared to years ago, they still watch Harry Potter with me because the films are intriguing and attractive every second of the scene.

Đúng. Yêu thích của tôi là Harry Porter. Mỗi năm vào đêm Giáng sinh, tôi tiếp tục xem nó. Tôi nghĩ thể loại phim này phù hợp với mọi lứa tuổi, vì bố mẹ tôi mặc dù không còn trẻ như những năm trước nhưng họ vẫn xem Harry Potter cùng tôi vì phim hay và hấp dẫn đến từng giây.

 • Do you prefer watching movies at home or the cinema? 

Well, I'd always pick going to the movies. People cannot watch an uninterrupted movie at home because they are so preoccupied with their phones. They won't feel comfortable using their phones constantly at a theater since it's impolite to do so. Thus, they will be able to appreciate the film itself much more! Furthermore, a larger screen and more costly audio always add value!

Chà, tôi luôn chọn đi xem phim. Mọi người không thể xem một bộ phim liên tục ở nhà vì họ quá bận tâm với chiếc điện thoại của mình. Họ sẽ không cảm thấy thoải mái khi sử dụng điện thoại liên tục tại rạp hát vì làm như vậy là bất lịch sự. Vì vậy, họ sẽ có thể đánh giá cao bộ phim hơn nhiều! Hơn nữa, màn hình lớn hơn và âm thanh đắt tiền hơn luôn tăng thêm giá trị!

 

Topic: Cellphone

Part 2:
Describe a time you used your cellphone/ smartphone to do something important

You should say:
What happened
When it happened
How important the cellphone/smartphone was
And explain how you felt about the experience

 

BÀI LÀM

I'm quite hooked to my phone and just can't fathom not having it. Numerous times, especially during the protracted lockdowns we experienced during the Covid epidemic last year, when all schools and colleges were shut down, it has been helpful.

All of my lessons and lectures at the time were held online via Zoom, and since I didn't have a computer, I was forced to utilize my phone instead. It wasn't exactly complicated when I initially downloaded Zoom from the app store and created my own account. Then, in order to avoid any last-minute problems, I checked everything and made sure the camera and microphone were in perfect working order.

My sister lent me a phone stand and a headset, so I put everything up on my desk in time for the first lesson. My oline studies got off to a flying start, much to my relief, and everything went off without a hitch. I was also able to record every lesson using my cell phone, which allowed me to study the material at a later time. As the conclusion of the semester drew near, I didn't want to miss anything, so this was crucial. I was quite happy with how handy my phone was and how it truly contributed significantly to my studies. Additionally, it assisted in easing my extreme boredom from being stranded at home throughout the lockdown with nothing to do.

Tôi khá nghiện điện thoại của mình và không thể không có nó. Nhiều lần, đặc biệt là trong thời gian đóng cửa kéo dài mà chúng tôi đã trải qua trong đợt dịch Covid năm ngoái, khi tất cả các trường học và cao đẳng phải đóng cửa, điều đó đã rất hữu ích.

Tất cả các bài học và bài giảng của tôi vào thời điểm đó đều được tổ chức trực tuyến qua Zoom và vì tôi không có máy tính nên tôi buộc phải sử dụng điện thoại của mình để thay thế. Nó thực sự không phức tạp khi ban đầu tôi tải xuống Zoom từ cửa hàng ứng dụng và tạo tài khoản của riêng mình. Sau đó, để tránh bất kỳ sự cố nào vào phút cuối, tôi đã kiểm tra mọi thứ và đảm bảo rằng máy ảnh và micrô vẫn hoạt động hoàn hảo.

Được chị cho mượn giá đỡ điện thoại và tai nghe nên tôi đã sắp xếp mọi thứ lên bàn cho kịp buổi học đầu tiên. Việc học oline của tôi bắt đầu thuận lợi, tôi rất nhẹ nhõm và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng có thể ghi lại mọi bài học bằng điện thoại di động của mình, điều này cho phép tôi nghiên cứu tài liệu sau này. Khi kết thúc học kỳ đã đến gần, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, vì vậy điều này rất quan trọng. Tôi khá hài lòng với mức độ tiện dụng của điện thoại và cách nó thực sự đóng góp đáng kể cho việc học của tôi. Ngoài ra, nó giúp tôi giảm bớt sự buồn chán tột độ khi bị mắc kẹt ở nhà trong thời gian phong tỏa mà không có việc gì làm.

Part 3:

 • What do you usually do with a cellphone?

Well, my daily activities would not be complete without my cell phone. Sincerely, I like doing various things on it. Paying and receiving money, viewing movies, listening to music, playing games, etc. are a few examples.

In addition, I utilize it to post my ideas on social networking websites. I use my mobile device in a variety of ways like that; in essence, my smartphone is the finest technical advancement I've ever made.

Vâng, các hoạt động hàng ngày của tôi sẽ không hoàn thành nếu không có điện thoại di động của tôi. Nói thật là, tôi thích làm nhiều thứ trên đó. Thanh toán và nhận tiền, xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi, v.v. là một vài ví dụ.

Ngoài ra, tôi sử dụng nó để đăng ý tưởng của mình lên các trang web mạng xã hội. Tôi sử dụng thiết bị di động của mình theo nhiều cách khác nhau như vậy; về bản chất, điện thoại thông minh của tôi là tiến bộ kỹ thuật tốt nhất mà tôi từng tạo ra.

 • What are the differences between young people and old people when using a cellphone?

There are certain distinctions between how young people and other people use cell phones, certainly. Young people are technologically aware and like discovering and using novel or intriguing mobile phone functions. They primarily utilize it for amusement, talking, playing games, and taking pictures. Elderly, on the other hand, tend to exclusively use their cell phones to make or receive calls, showing little interest in other features.

Chắc chắn có những khác biệt nhất định giữa cách giới trẻ và những người khác sử dụng điện thoại di động. Giới trẻ hiểu biết về công nghệ và thích khám phá cũng như sử dụng các chức năng mới hoặc hấp dẫn của điện thoại di động. Họ chủ yếu sử dụng nó để giải trí, nói chuyện, chơi trò chơi và chụp ảnh. Mặt khác, người cao tuổi có xu hướng chỉ sử dụng điện thoại di động của họ để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, ít quan tâm đến các tính năng khác.

 • Which one is more important, using a cellphone to make phone calls or to read messages?

Either making calls or sending texts, in my opinion, are both equally necessary. Text messaging is useful when a person is at a conference or another setting when making a phone call is impossible, and I think it's best to refrain from disturbing people during that time. On the other hand, phoning is a preferable choice if you need to alert people in a hurry.

Theo tôi, gọi điện hay gửi tin nhắn đều cần thiết như nhau. Nhắn tin văn bản rất hữu ích khi một người đang ở trong một hội nghị hoặc một bối cảnh khác khi không thể gọi điện thoại và tôi nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền mọi người trong thời gian đó. Mặt khác, gọi điện thoại là một lựa chọn thích hợp hơn nếu bạn cần thông báo cho mọi người một cách vội vàng.

 • Do you think there should be a law to stop people from making phone calls in public?

Definitely, a regulation prohibiting using a phone in a public location should exist since doing so causes significant inconvenience and distraction. As a result, several issues arise, such as traffic accidents, thus it is the duty of the user to use their mobile device cautiously or just for necessary purposes in public places.

Chắc chắn, nên có quy định cấm sử dụng điện thoại ở nơi công cộng vì làm như vậy sẽ gây ra sự bất tiện và mất tập trung đáng kể. Do đó, một số vấn đề phát sinh, chẳng hạn như tai nạn giao thông, do đó người dùng có trách nhiệm sử dụng thiết bị di động của mình một cách thận trọng hoặc chỉ cho các mục đích cần thiết ở những nơi công cộng.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 3 phần sample mẫu cho IELTS Speaking task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Speaking khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự nói cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: