Đoạn Hội Thoại Và Từ Vựng Về Chế Độ Ăn Kiêng ( A Diet Dilemma )

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 21/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

Đoạn Hội Thoại Và Từ Vựng Về Chế Độ Ăn Kiêng  ( A Diet Dilemma )

Hôm nay 11 BILINGO sẽ giới thiệu cho các bạn từ vựng và các mẫu câu hội thoại về chế độ ăn kiêng  ( A Diet Dilemma )

Conversation Text

Matt: Oh man, I can’t believe this. What a drag.

Nathan: What’s with you?

Matt: Coach Davis just put me on a diet. He said I’m four pounds over my weight class. If I don’t shed four pounds I won’t be able to wrestle in the State Tournament.

Nathan: So what’s the big deal? Lay off the potato chips, jog a few miles, and drop the pounds. It’s not like you have to lose fifty pounds or anything. Four pounds shouldn’t be too hard.

Matt: You don’t get it. My Aunt Mae is in town. And man oh man... she’s been cooking up a storm and if you refuse to eat, she cries.

Nathan: Yeah, I remember your Aunt Mae. Didn’t she just get divorced or something?

Matt: Yeah, and now she’s using food to fill the void. Unfortunately, she’s making everyone else eat with her. Last night Aunt Mae made me eat three pieces of pecan pie. If I continue at this rate I’ll be as fat as a blimp in no time.

Nathan: I guess you do have a problem. Of course you don’t want to hurt your aunt’s feelings. But you can’t let her stop you from making the wrestling tournament. You’re the best wrestler in your weight class.

Matt: I sure am. But if I don’t get out of Aunt Mae’s food binge, I’ll be wrestling in the sumo weight class pretty soon.

Nathan: Seems to me like you’re going to have to tell your Aunt Mae to back off, somehow. Just explain the situation to her. I’m sure she’ll understand.

Matt: I’m not so sure. She’s really into this cooking thing. And I hate to say it, but’s she’s already pretty plump around the waist, too.

Nathan: Hey, I got an idea.

Matt: Lemme hear it, dude. I’ll take anything at this point.

Nathan: Your Aunt Mae is into cooking to help her cope with her divorce. So if you can’t beat her, join her.

Matt: But I’m trying to lose weight, not gain it.

Nathan: Shut up and listen. Just ask your Aunt Mae to start cooking healthy, fat free meals, stuff with low carbs and high in protein.

Matt: Well, that might work. But my Aunt Mae is really into pasta... and the sweets that follow. I don’t even wanna know how many calories those slices of pecan pie had.

Nathan: But you can surely suggest different meals.

Matt: Well, I guess it wouldn’t hurt.

Nathan: Look, Matt, the team needs you. So either you open your mouth at dinner time and suggest healthy meals... or else say goodbye to making the State Tournament.

Matt: I know, I know... maybe I can check out a healthy cookbook at the library and take it home with me?

Nathan: Now you’re talking. I’m sure you’ll find a way to drop four pounds without hurting your Aunt’s feelings. Don’t stress about it. Come on, I’ll walk over to the library with you.

Matt: Ôi trời, tôi không thể tin được điều này. Thật là phiền phức.

Nathan: Có chuyện gì với bạn vậy?

Matt: Huấn luyện viên Davis vừa bắt tôi ăn kiêng. Anh ấy nói tôi nặng hơn bốn cân so với hạng cân của mình. Nếu tôi không giảm được bốn cân, tôi sẽ không thể đấu vật trong Giải đấu cấp Bang.

Nathan: Vậy vấn đề lớn là gì? Bỏ khoai tây chiên, chạy bộ vài dặm và giảm cân. Nó không giống như bạn phải giảm năm mươi cân hay bất cứ điều gì. Bốn pound không nên quá khó.

Matt: Bạn không hiểu đâu. Dì Mae của tôi đang ở trong thị trấn. Và trời ơi... cô ấy đang nấu một cơn bão và nếu bạn không chịu ăn, cô ấy sẽ khóc.

Nathan: Vâng, tôi nhớ dì Mae của bạn. Không phải cô ấy vừa mới ly hôn hay sao?

Matt: Vâng, và bây giờ cô ấy đang sử dụng thức ăn để lấp đầy khoảng trống. Thật không may, cô ấy đang bắt những người khác ăn cùng mình. Tối qua dì Mae bắt tôi ăn ba miếng bánh hồ đào. Nếu tôi tiếp tục với tốc độ này, tôi sẽ béo như một con bọ cánh cứng ngay lập tức.

Nathan: Tôi đoán bạn có một vấn đề. Tất nhiên bạn không muốn làm tổn thương cảm xúc của dì mình. Nhưng bạn không thể để cô ấy ngăn bạn tham gia giải đấu vật. Bạn là đô vật giỏi nhất trong hạng cân của bạn.

Matt: Tôi chắc chắn. Nhưng nếu tôi không thoát khỏi cơn thèm ăn của dì Mae, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đấu vật trong hạng cân sumo.

Nathan: Đối với tôi, có vẻ như bạn sẽ phải bảo dì Mae của bớt hung hăng, bằng cách nào đó. Chỉ cần giải thích tình hình cho cô ấy. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ hiểu.

Matt: Tôi không chắc lắm. Cô ấy thực sự thích công việc nấu ăn này. Và tôi ghét phải nói điều đó, nhưng vòng eo của cô ấy cũng khá đầy đặn rồi.

Nathan: Này, tôi có một ý tưởng.

Matt: Để tôi nghe đã, anh bạn. Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì vào thời điểm này.

Nathan: Dì Mae của bạn đang nấu ăn để giúp cô ấy đối phó với cuộc ly hôn. Vì vậy, nếu bạn không thể đánh bại cô ấy, hãy tham gia cùng cô ấy.

Matt: Nhưng tôi đang cố gắng giảm cân chứ không phải tăng cân.

Nathan: Im lặng và nghe đây. Chỉ cần yêu cầu dì Mae của bạn bắt đầu nấu những bữa ăn lành mạnh, không có chất béo, những thứ ít carbs và giàu protein.

Matt: Chà, điều đó có thể hiệu quả. Nhưng dì Mae của tôi thực sự thích mì ống... và đồ ngọt theo sau. Tôi thậm chí không muốn biết những lát bánh hồ đào đó có bao nhiêu calo.

Nathan: Nhưng bạn chắc chắn có thể đề xuất các bữa ăn khác nhau.

Matt: Chà, tôi đoán nó sẽ không đau.

Nathan: Nghe này, Matt, đội cần bạn. Vì vậy, hoặc bạn mở lời vào giờ ăn tối và đề xuất những bữa ăn lành mạnh... hoặc nói lời tạm biệt với việc tham gia Giải đấu Bang.

Matt: Tôi biết, tôi biết... có lẽ tôi có thể mượn một cuốn sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe ở thư viện và mang nó về nhà?

Nathan: Bây giờ bạn đang nói chuyện. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm ra cách giảm bốn cân mà không làm tổn thương cảm xúc của dì bạn. Đừng căng thẳng về nó. Đi nào, tôi sẽ đi bộ đến thư viện với bạn.

Vocabulary

What a drag = This is annoying     Cái gì rất phiền phức

What’s with you? = What’s the problem you’re having?     Có vấn đề gì với bạn vậy

Shed four pounds = lose four pounds    Giảm 4 Pounds

What’s the big deal? = This isn’t such a big problem      Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng

Lay off the potato chips = eat less of (or stop eating) the chips   Ăn ít Khoai Tây Lại

Don’t get it =  Don’t understand   Không Hiểu      

Fill the void = feel better after a loss  Lấp đầy khoảng trống ( Ăn Cho No Căng Bụng )

Binge = eating too much, an excessive amount  Ăn Rất Nhiều

Back off = stop being so aggressive  Bớt hung hăng

Really into =  very interested in / dedicated to    Rất thích thú

Say goodbye to = accept the fact that this opportunity will not happen Chấp nhận sự thật rằng cơ hội sẽ không xuất hiện

Check out = in this context, it means borrow a book from the library    Trong Bài Này Check Out Có Nghĩa Là Mượn Sách Ở Thư Viện

Vocabulary Quiz
Complete each sentence with a word from the box. Two words are not used.

back off             fill the void               not really into                 what a drag
cope with          it couldn’t hurt         now you’re talking          what's the big deal
doesn’t get it made          say goodbye to             what's with you

1. A friend of mine __________________ it to the final round of a popular game show - but she was eliminated before winning any prizes.

1. Một người bạn của tôi đã lọt vào vòng chung kết của một chương trình trò chơi nổi tiếng - nhưng cô ấy đã bị loại trước khi giành được bất kỳ giải thưởng nào.

 

2. He couldn't __________________ the disappointment of not getting the promotion, so he ended up quitting.

2. Anh ấy không thể __________________ sự thất vọng vì không được thăng chức nên cuối cùng anh ấy đã nghỉ việc.

 

3. If the government cuts funding for the arts, we'll have to __________________ the possibility of a community theater.

3. Nếu chính phủ cắt giảm tài trợ cho nghệ thuật, chúng tôi sẽ phải __________________ khả năng xây dựng một nhà hát cộng đồng.

 

4. Man, you've asked her out multiple times and she hasn't said yes - you should probably __________________.

4. Anh bạn, bạn đã mời cô ấy đi chơi nhiều lần và cô ấy không đồng ý - có lẽ bạn nên __________________.

 

5. It's just a little get-together among friends, so __________________ if we're a few minutes late?

5. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ giữa những người bạn, vì vậy __________________ nếu chúng ta đến trễ vài phút?

 

6. I've tried to explain the computer program to him, but he's not very tech- savvy, so he just __________________.

6. Tôi đã cố gắng giải thích chương trình máy tính cho anh ấy, nhưng anh ấy không rành lắm về công nghệ, vì vậy anh ấy chỉ __________________.

 

7. That's the fifth mistake you've made today. __________________? Have you got something on your mind?

7. Đó là sai lầm thứ năm bạn mắc phải trong ngày hôm nay. __________________? Bạn đã có một cái gì đó trong tâm trí của bạn?

 

8. We enjoyed the Star Trek movie even though we're __________________ science fiction.

8. Chúng tôi rất thích bộ phim Star Trek mặc dù chúng tôi __________________ khoa học viễn tưởng.

 

9. You have to work overtime again? __________________. That's the third time this week.

9. Lại phải tăng ca à? __________________. Đó là lần thứ ba trong tuần này.

 

10.If you're going abroad for six months, __________________ to get your international driver's license - you never know when you might need to drive.

10. Nếu bạn định ra nước ngoài trong sáu tháng, __________________ để lấy bằng lái xe quốc tế - bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần phải lái xe.

Answers Vocabulary Quiz:

1. made                                         6. doesn't get it

2. cope with                                   7. what's with you

3. say goodbye to                          8. not really into

4. back off                                      9. what a drag

5. what's the big deal                     10.it couldn't hurt

                                  


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: