GIẢI ĐỀ IELTS SPEAKING NGÀY 02/12/2022

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 16/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS SPEAKING NGÀY 02/12/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS speaking task 1, 2 và 3. Đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS Speaking. Các bạn cùng xem và học tập để có số điểm Speaking như mong đợi nhé.

 

Part 1:

 • Where do you live?

I presently reside in Ho Chi Minh City, one of the largest cities in Vietnam. It is a very busy metropolis located in the south of the nation. Having spent my whole life here, I find it impossible to fathom living in the country because the stillness would make me nuts.

Tôi hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam. Đây là một đô thị rất sầm uất nằm ở phía nam của đất nước. Sống cả đời ở đây, tôi thấy không thể hiểu được cuộc sống ở nông thôn bởi vì sự tĩnh lặng sẽ khiến tôi phát điên.

 • What do you like about your town?

I currently reside in District 3, which is typically thought of as the city's center. Everything I need is at my doorstep because of this accessible location. My home is close to a park where I can go for a run or just to relax in the evening, as well as movie theaters, shopping centers, fine restaurants, and cafés.

Tôi hiện đang cư trú tại Quận 3, nơi thường được coi là trung tâm của thành phố. Mọi thứ tôi cần đều ở ngay trước cửa nhà tôi vì vị trí dễ tiếp cận này. Nhà tôi gần công viên, nơi tôi có thể chạy bộ hoặc thư giãn vào buổi tối, cũng như rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, nhà hàng cao cấp và quán cà phê.

 • Do you like snacks?

To be really honest, I don't snack much. But if I happen to have the munchies in the middle of the afternoon, I could go for some fruit or protein bars.

Thành thật mà nói, tôi không ăn vặt nhiều. Nhưng nếu tôi muốn ăn kẹo dẻo vào giữa buổi chiều, tôi có thể ăn một ít trái cây hoặc thanh protein.

 • What snacks did you like when you were young?

I enjoy snacking on yoghurt, almonds, or fruits like blueberries, mangos, and oranges in between meals. I don't consume sweets or cakes frequently due of their high calorie content. Consuming these foods in excess will easily result in obesity. I don't want to gain excessive weight.

Tôi thích ăn vặt với sữa chua, hạnh nhân hoặc trái cây như quả việt quất, xoài và cam giữa các bữa ăn. Tôi không thường xuyên ăn đồ ngọt hoặc bánh ngọt do hàm lượng calo cao của chúng. Tiêu thụ những thực phẩm này quá mức sẽ dễ dẫn đến béo phì. Tôi không muốn tăng cân quá mức.

 • What do you often write about?

Despite the fact that I generally prefer typing, I do believe that handwriting has its charms. I usually keep a notebook with me while I'm attempting to plan things out. I feel more organized as a result. Additionally, using handwriting while sending someone a card for their birthday or another special occasion adds a great sense of personalization.

Mặc dù thực tế là tôi thường thích đánh máy hơn, nhưng tôi tin rằng chữ viết tay có sức hấp dẫn của nó. Tôi thường mang theo một cuốn sổ bên mình khi đang cố gắng lên kế hoạch cho mọi việc. Kết quả là tôi cảm thấy có tổ chức hơn. Ngoài ra, sử dụng chữ viết tay trong khi gửi cho ai đó một tấm thiệp nhân dịp sinh nhật của họ hoặc một dịp đặc biệt khác sẽ mang lại cảm giác cá nhân hóa tuyệt vời.

 • Do you prefer typing or handwriting? Why?

I typically like to type. Although I prefer handwriting, utilizing a computer is generally faster and more practical. For instance, trying to type up an essay for school would take too much time for me. When I try to write for that long, my hand cramps. It's a lot simpler to type.

Mặc dù thực tế là tôi thường thích đánh máy hơn, nhưng tôi tin rằng chữ viết tay có sức hấp dẫn của nó. Tôi thường mang theo một cuốn sổ bên mình khi đang cố gắng lên kế hoạch cho mọi việc. Kết quả là tôi cảm thấy có tổ chức hơn. Ngoài ra, sử dụng chữ viết tay trong khi gửi cho ai đó một tấm thiệp nhân dịp sinh nhật của họ hoặc một dịp đặc biệt khác sẽ mang lại cảm giác cá nhân hóa tuyệt vời.

 

Part 2:

Describe your favorite movie and want to watch it again.

You should say:

 • What is it?
 • What is the story of it?
 • When did you watch it?

And explain why this is your favorite movie.

BÀI MẪU

I'm going to speak about the 2017 version of "Beauty and the Beast," which is, in my opinion, one of the finest films I've ever watched.

You know, I'm a huge fan of Emma Watson, and I still remember how thrilled I was to learn that she would be playing Belle in the movie. Speaking a little bit about the plot of the movie, it's about the love between a stunning, but unique girl named Belle and a hideous beast who was once a handsome prince. However, you know, he and everyone in his castle were punished by an enchantress who cast a very strong spell to turn him into a beast and the inhabitants of his castle into living objects because of his arrogance and vanity. She handed him a magical rose and warned him he would always be a beast if he couldn't learn to love a lady and win her affection until the last petal dropped.

I guess what I take away from the movie is that it teaches me how to be a strong, independent woman and how to appreciate the good in others despite their outward flaws.

The character Belle, who is a strong and independent lady, has taught me a lot. Belle has taught me that even when it seems like everyone is against us, we must be true to ourselves and follow our convictions.

Another lesson I take away from Belle is that we shouldn't judge someone only on the basis of their looks since true beauty comes from inside. This is a line from the movie that I truly like.

Actually, I've picked up a lot from other characters as well, but I'm aware that I won't have time to cover everything. In conclusion, Beauty and the Beast is among the best films I've ever watched.

BÀI DỊCH

Tôi sẽ nói về phiên bản 2017 của "Người đẹp và quái vật", theo tôi, đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.

Bạn biết đấy, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Emma Watson, và tôi vẫn nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi biết rằng cô ấy sẽ đóng vai Belle trong phim. Nói một chút về cốt truyện của phim, đó là về tình yêu giữa một cô gái xinh đẹp nhưng độc đáo tên là Belle và một con quái vật gớm ghiếc từng là hoàng tử đẹp trai. Tuy nhiên, bạn biết đấy, anh ta và mọi người trong lâu đài của anh ta đã bị trừng phạt bởi một mụ phù thủy, người đã dùng một câu thần chú rất mạnh để biến anh ta thành một con thú và những cư dân trong lâu đài của anh ta thành những vật thể sống vì sự kiêu ngạo và phù phiếm của anh ta. Cô ấy đưa cho anh ta một bông hồng ma thuật và cảnh báo anh ta rằng anh ta sẽ mãi là một con thú nếu anh ta không thể học cách yêu một người phụ nữ và giành được tình cảm của cô ấy cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống.

Tôi đoán điều tôi rút ra được từ bộ phim là nó dạy tôi cách trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cách đánh giá cao những điều tốt đẹp ở người khác bất chấp những khiếm khuyết bên ngoài của họ.

Nhân vật Belle, một phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, đã dạy tôi rất nhiều điều. Belle đã dạy tôi rằng ngay cả khi dường như mọi người đều chống lại chúng ta, chúng ta vẫn phải thành thật với chính mình và tuân theo niềm tin của mình.

Một bài học khác tôi rút ra từ Belle là chúng ta không nên đánh giá ai đó chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của họ vì vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong. Đây là một câu thoại trong bộ phim mà tôi thực sự thích.

Trên thực tế, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều điều từ các nhân vật khác, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không có thời gian để kể hết mọi thứ. Tóm lại, Beauty and the Beast là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng xem.

 

Part 3:

 • Do people in your country like to go to a cinema to watch a film?

I would say so. Since people like to go out with their families on the weekends, this is often an activity that they would choose. Moreover, teenagers enjoy this activity as a way to get out of the house. Furthermore, it’s often a popular date option for many people!

Tôi sẽ nói như vậy. Vì mọi người thích đi chơi với gia đình vào cuối tuần nên đây thường là hoạt động mà họ sẽ chọn. Hơn nữa, thanh thiếu niên thích hoạt động này như một cách để ra khỏi nhà. Hơn nữa, nó thường là một lựa chọn ngày phổ biến cho nhiều người!

 • Do you think watching a movie at home is more enjoyable?

My answer is yes. Watching movies at home gives more freedom. I'm free to watch at any time. I can adjust the room climate. I can have my preferred snacks and drinks. Movie can be paused and restarted as I wish. Etc.

Câu trả lời của tôi là có. Xem phim ở nhà mang lại nhiều tự do hơn. Tôi rảnh để xem bất cứ lúc nào. Tôi có thể điều chỉnh khí hậu trong phòng. Tôi có thể có đồ ăn nhẹ và đồ uống ưa thích của tôi. Phim có thể được tạm dừng và khởi động lại như tôi muốn. Vân vân.

 • Do you think the acting of actors contributes to the success of a movie? And how?

Yes it is. Well known actors are the guarantee the studio involved will market the film, the audiences will become aware of the film and that distributors will put the film into theatres. Without those three factors it is very hard for a film to achieve success.

Vâng, đúng vậy. Các diễn viên nổi tiếng là sự đảm bảo cho hãng phim tham gia tiếp thị bộ phim, khán giả sẽ biết đến bộ phim và các nhà phân phối sẽ đưa bộ phim ra rạp. Không có ba yếu tố đó thì rất khó để một bộ phim đạt được thành công.

 • What are some other factors that affect a movie’s success?

There are many factors that can determine the box office success of a movie, apart from its famous cast. A successful movie requires a good script, or a storyline, maybe a story that the audience can relate to, and touch their hearts. Besides, I suppose there are also other classical factors, such as producer, director, special effects, things related to cinematography, because it needs to be represented artistically. Also, marketing plays a very vital role in determining whether a film will be successful, because even a movie has a good director, famous cast, and excellent script, if it receives very little media coverage, it can not arouse curiosity in the public, and this can lead to the failure of that movie.

Có nhiều yếu tố có thể quyết định thành công phòng vé của một bộ phim, ngoài dàn diễn viên nổi tiếng. Một bộ phim thành công đòi hỏi phải có một kịch bản hay, một cốt truyện hay, có thể là một câu chuyện mà khán giả có thể đồng cảm và chạm đến trái tim của họ. Bên cạnh đó, tôi cho rằng còn có các yếu tố cổ điển khác, chẳng hạn như nhà sản xuất, đạo diễn, hiệu ứng đặc biệt, những thứ liên quan đến kỹ xảo điện ảnh, bởi vì nó cần được thể hiện một cách nghệ thuật. Ngoài ra, hoạt động tiếp thị đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xác định một bộ phim có thành công hay không, bởi vì ngay cả một bộ phim có đạo diễn giỏi, dàn diễn viên nổi tiếng và kịch bản xuất sắc, nếu nó nhận được rất ít sự đưa tin của giới truyền thông thì cũng không thể khơi dậy sự tò mò của công chúng. và điều này có thể dẫn đến sự thất bại của bộ phim đó.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 3 phần sample mẫu cho IELTS Speaking task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Speaking khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự nói cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: