GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: CHARITY'S MONEY AND SHOPPING

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 17/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: CHARITY'S MONEY AND SHOPPING

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: bảng biểu đồ tròn và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1:  The pie chart shows the amount of money that a children's charity located in the USA spent and received in one year, 2016. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Shopping is the favourite free time activity for many young people today. Why do you think this has happened? Should young people be encouraged to do different activities in their free time rather than shopping?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children's charity located in the USA spent and received in one year, 2016.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.


Revenue Sources and Expenditures of a USA Charity in one year, 2016.

Task 1 Sample - Revenue sources and expenditure of a charity

The pie charts depict the total earnings and expenditures for a children's charity in the United States in 2016. Overall, donated food accounted for the bulk of the income, while program services contributed for the majority of the expense. Total revenue sources recently surpassed total expenses.

In particular, donated food accounted for 86% of the charity's revenue. Similarly, one category, program services, accounted for nearly all of the outgoings, accounting for 95.8% of the total.

The other categories were substantially smaller. Community contributions, which accounted for 10.4% of total income, were followed by program revenue, which accounted for 2.2%. Investment income, government grants, and other sources of revenue accounted for only 0.8% of total revenue.

Only two other expenditure categories, fundraising and management and general, accounted for 2.6% and 1.6% of total spending, correspondingly. The total income was $53,561,580, which was barely enough to cover the $53,224,896 in expenses.

DỊCH:

Biểu đồ hình tròn mô tả tổng thu nhập và chi tiêu cho một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em ở Hoa Kỳ trong năm 2016. Nhìn chung, thực phẩm quyên góp chiếm phần lớn thu nhập, trong khi các dịch vụ chương trình đóng góp phần lớn chi phí. Tổng nguồn thu gần đây đã vượt qua tổng chi phí.

Trong đó, thực phẩm quyên góp chiếm 86% doanh thu của quỹ từ thiện. Tương tự, một danh mục, dịch vụ chương trình, chiếm gần như tất cả các lượt đi, chiếm 95,8% tổng số lượt đi.

Các danh mục khác về cơ bản nhỏ hơn đáng kể. Đóng góp của cộng đồng, chiếm 10,4% tổng thu nhập, tiếp theo là doanh thu từ chương trình, chiếm 2,2%. Thu nhập từ đầu tư, trợ cấp của chính phủ và các nguồn thu khác chỉ chiếm 0,8% tổng doanh thu.

Chỉ có hai hạng mục chi tiêu khác, gây quỹ và quản lý và chi tiêu chung, lần lượt chiếm 2,6% và 1,6% tổng chi tiêu. Tổng thu nhập là $ 53,561,580, chỉ đủ để trang trải $ 53,224,896 chi phí.

TỪ VỰNG

Depict: to represent by or as if by a picture a mural depicting a famous battle - miêu tả

The bulk: the mass or magnitude of something large - số lượng lớn

Surpassed: to become better, greater, or stronger than - Vượt qua

Substantially: to a great or significant extent - Đáng kể

 

TASK 2

Shopping is the favourite free time activity for many young people today. Why do you think this has happened? Should young people be encouraged to do different activities in their free time rather than shopping?

Model Answer:

The attitudes of youngsters toward hobbies are changing rapidly, and they are frequently influenced by innovation and the digital age. Shopping as a favorite leisure activity activity is currently gaining popularity, particularly among young people. To be certain, the services provided by shopping malls, lucrative offers, rapid technological advancements, and digital advertising are all contributing to the popularity of this trend. But pointless shopping is a waste of time and money that, in my opinion, young people could use more effectively.

It is nearly impossible to stay fashionable, trendy, and up to date in the modern world we live in without regularly shopping because there are so many new technologies, gadgets, and fashion items, and they change so quickly. Since they believe those items are essential for them, many people, especially young people, frequently go shopping. Because firms introduce new things on a regular basis, the younger generation shops regularly. Digital commercials by large and small firms reach millions of young people and continually entice them to buy stylish products to appear and feel good, and their offers and discounts are sometimes too good to pass up! For example, well-known companies such as Nike and several smaller labels sometimes offer up to 50% off, attracting a large number of young people to their stores.

Youths can use their spare time performing more constructive activities and hobbies such as going out and exercising, socializing with others, volunteering, and participating in various outdoor sports. They will remain intellectually and physically fit thanks to these activities, which will produce a younger generation that is more healthier and free of obesity and chronic ailments. They can also spend time reading, which will widen their creativity and expand their knowledge. For instance, students who enjoy reading do considerably better in tests and have a better career than those who rarely read books outside of their academic course.

To summarize, I suppose that shopping is useful when it is limited to purchasing necessities. However, if it becomes an obsession among young people, it becomes a problem. They should focus their money and effort on activities that will benefit them in the long run.

DỊCH:

Thái độ của những người trẻ tuổi đối với sở thích đang thay đổi nhanh chóng và họ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sự đổi mới và thời đại kỹ thuật số. Mua sắm như một hoạt động giải trí yêu thích hiện đang trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Chắc chắn, các dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm mua sắm, các ưu đãi hấp dẫn, tiến bộ công nghệ nhanh chóng và quảng cáo kỹ thuật số đều góp phần vào sự phổ biến của xu hướng này. Nhưng mua sắm vô nghĩa là lãng phí thời gian và tiền bạc mà theo tôi, những người trẻ tuổi có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Gần như không thể giữ được thời trang, hợp thời trang và cập nhật trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống mà không thường xuyên mua sắm vì có rất nhiều công nghệ, tiện ích và mặt hàng thời trang mới và chúng thay đổi quá nhanh. Vì họ tin rằng những mặt hàng đó là cần thiết cho họ, nên nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thường xuyên đi mua sắm. Bởi vì các công ty giới thiệu những thứ mới một cách thường xuyên, các cửa hàng thế hệ trẻ thường xuyên. Quảng cáo kỹ thuật số của các công ty lớn và nhỏ tiếp cận hàng triệu người trẻ tuổi và liên tục lôi kéo họ mua các sản phẩm thời trang để có vẻ ngoài và cảm thấy tốt, đồng thời các ưu đãi và giảm giá của họ đôi khi quá tốt để bỏ qua! Ví dụ, các công ty nổi tiếng như Nike và một số nhãn hiệu nhỏ hơn đôi khi giảm giá tới 50%, thu hút một lượng lớn giới trẻ đến cửa hàng của họ.

Thanh niên có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thực hiện các hoạt động và sở thích mang tính xây dựng hơn như đi ra ngoài và tập thể dục, giao lưu với những người khác, hoạt động tình nguyện và tham gia các môn thể thao ngoài trời khác nhau. Họ sẽ duy trì được trí tuệ và thể chất nhờ những hoạt động này, điều này sẽ tạo ra một thế hệ trẻ khỏe mạnh hơn, không bị béo phì và các bệnh mãn tính. Họ cũng có thể dành thời gian đọc sách, điều này sẽ mở mang khả năng sáng tạo và mở mang kiến ​​thức. Ví dụ, những sinh viên thích đọc sẽ làm tốt hơn đáng kể trong các bài kiểm tra và có sự nghiệp tốt hơn những sinh viên hiếm khi đọc sách bên ngoài khóa học của họ.

Tóm lại, tôi cho rằng việc mua sắm sẽ hữu ích khi nó chỉ giới hạn trong việc mua các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, nếu nó trở thành nỗi ám ảnh của giới trẻ thì nó lại trở thành một vấn đề nan giải. Họ nên tập trung tiền bạc và công sức vào các hoạt động có lợi cho họ về lâu dài.

TỪ VỰNG

Lucrative: producing much money or making a large profit - béo bở

Gadgets: a small mechanical or electronic device or tool, especially an ingenious or novel one - đồ phụ tùng

Entice: to attract artfully or adroitly or by arousing hope or desire - Dụ dỗ

Constructive: of or relating to construction or creation - mang tính xây dựng

Intellectually:  in a way that relates to your ability to think and understand things, especially complicated ideas - Về mặt trí tuệ

Chronic ailmentA chronic illness or disability lasts for a very long time - bệnh mãn tính


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: