GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: MEDICAL CENTRE & CRITICISM ENCOURAGEMENT

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 23/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: MEDICAL CENTRE & CRITICISM ENCOURAGEMENT

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: BẢN ĐỒ và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Task 2: Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

IELTS Maps

BÀI LÀM

The maps depict the evolution of a medical center between 2008 and 2010.


A brief examination of the maps reveals that the medical center expanded significantly after the time period depicted.


As the diagram shows, there were three doctor's offices to the north of this center in 2008. The doctor's office space was divided into four rooms in 2010. Furthermore, the storeroom in the bottom right-hand corner of this center was constructed in 2010. That suggests the adjoining corridor was also expanded. Meanwhile, the northwest treatment room remained untouched between 2008 and 2010.


The staff office and reception, as shown in the schematics, remained consistent between 2008 and 2010. Furthermore, the waiting area and main entrance remained unchanged in terms of placement and size. Additionally, the laboratory in the right-hand corner of this room remained untouched over the years. However, a pharmacy was built in 2010 close to the laboratory. In addition, the education room and mother and child room were built in the park's left edge.


Overall, this medical center underwent a significant transformation throughout the years.

DỊCH

Các bản đồ mô tả sự phát triển của một trung tâm y tế từ năm 2008 đến năm 2010.
Kiểm tra sơ qua các bản đồ cho thấy trung tâm y tế đã mở rộng đáng kể sau khoảng thời gian được mô tả.


Như sơ đồ cho thấy, có ba văn phòng bác sĩ ở phía bắc của trung tâm này vào năm 2008. Không gian văn phòng bác sĩ được chia thành bốn phòng vào năm 2010. Hơn nữa, kho ở góc dưới cùng bên phải của trung tâm này được xây dựng vào năm 2010. Điều đó cho thấy hành lang liền kề cũng được mở rộng. Trong khi đó, phòng điều trị phía tây bắc vẫn còn nguyên từ năm 2008 đến năm 2010.


Văn phòng nhân viên và lễ tân, như trong sơ đồ, vẫn nhất quán từ năm 2008 đến năm 2010. Hơn nữa, khu vực chờ và lối vào chính không thay đổi về vị trí và kích thước. Ngoài ra, phòng thí nghiệm ở góc bên phải của căn phòng này vẫn không bị ảnh hưởng qua nhiều năm. Tuy nhiên, một hiệu thuốc được xây dựng vào năm 2010 gần với phòng thí nghiệm. Ngoài ra, phòng giáo dục và phòng mẹ con được xây dựng ở rìa trái của công viên.


Nhìn chung, trung tâm y tế này đã trải qua một sự thay đổi đáng kể trong suốt những năm qua.

 

TỪ VỰNG

depict: show or represent by a drawing, painting, or other art form - miêu tả

adjoining: (of a building, room, or piece of land) next to or joined with - liền kề

schematics: a diagram, plan, or drawing - sơ đồ

transformation: a thorough or dramatic change in form or appearance - sự biến đổi

 

Task 2: Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are encouraged to make comments or even criticism of their teachers. Others think it will lead to a loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion.

 

BÀI LÀM

There is debate about whether high school students should be permitted to make ideas or argue with their professors in order to improve educational quality. Others, however, fear that this might lead to rude and embarrassing behavior in the classroom. Personally, I believe that teachers should be allowed to do their jobs without interruption. In this article, I shall discuss both of these points of view and reach a conclusion.

To begin with, the goal of having a classroom is to facilitate the free flow of knowledge among the members. Nonetheless, teachers may occasionally lack up-to-date facts on a certain topic and only supply pupils with half-baked information. That being said, most students may have come across more current facts that can benefit the entire class if they are permitted to bring it to the forefront. For example, because the existing education system forces instructors to strictly adhere to the assigned syllabus, regardless of whether it is updated or not, they are limited in the kind of changes they can make but must strictly adhere to. As a result, if students are given the opportunity to remark, they can provide fresh ideas that will benefit everyone involved.

Giving pupils such independence, on the other hand, would expose them to a lack of respect and order in the classroom. To put this in context, after correcting a mistake made by their professors, a student may develop to believe that he knows more than them. The end outcome of this path is an indisciplined pupil who has little regard for his teachers. For example, in a poll performed by the Malawi Ministry of Education on the impact of student remarks on the classroom atmosphere, it was discovered that many students had lost respect for their professors. No surprise the current educational system discourages students from commenting or criticizing during lectures.

To conclude, I reiterate my belief that denying high school students the opportunity to remark is critical to maintaining law and order in the classroom.

 

DỊCH

Có một cuộc tranh luận về việc liệu học sinh trung học có nên được phép đưa ra ý kiến ​​hoặc tranh luận với giáo sư của họ để cải thiện chất lượng giáo dục hay không. Tuy nhiên, những người khác lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến hành vi thô lỗ và đáng xấu hổ trong lớp học. Cá nhân tôi tin rằng giáo viên nên được phép làm công việc của họ mà không bị gián đoạn. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận cả hai quan điểm này và đi đến kết luận.

Đầu tiên, mục tiêu của việc có một lớp học là để tạo điều kiện cho các thành viên truyền tải kiến ​​thức tự do. Tuy nhiên, đôi khi giáo viên có thể thiếu thông tin cập nhật về một chủ đề nhất định và chỉ cung cấp cho học sinh những thông tin nửa vời. Điều đó đang được nói, hầu hết học sinh có thể đã bắt gặp nhiều sự kiện hiện tại hơn có thể mang lại lợi ích cho cả lớp nếu họ được phép đưa nó lên hàng đầu. Ví dụ, bởi vì hệ thống giáo dục hiện tại buộc người hướng dẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt giáo trình được giao, bất kể nó có được cập nhật hay không, họ bị hạn chế về các loại thay đổi mà họ có thể thực hiện nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Do đó, nếu sinh viên có cơ hội nhận xét, họ có thể đưa ra những ý tưởng mới có lợi cho tất cả mọi người có liên quan.

Mặt khác, trao cho học sinh sự độc lập như vậy sẽ khiến các em thiếu tôn trọng và trật tự trong lớp học. Đặt điều này trong bối cảnh, sau khi sửa chữa một sai lầm của giáo sư của họ, một sinh viên có thể phát triển để tin rằng anh ta biết nhiều hơn họ. Kết cục cuối cùng của con đường này là một cậu học trò vô kỷ luật, ít quan tâm đến thầy cô của mình. Ví dụ, trong một cuộc thăm dò do Bộ Giáo dục Malawi thực hiện về tác động của nhận xét của sinh viên đối với bầu không khí lớp học, người ta phát hiện ra rằng nhiều sinh viên đã đánh mất sự tôn trọng đối với giáo sư của họ. Không có gì ngạc nhiên khi hệ thống giáo dục hiện tại không khuyến khích sinh viên bình luận hoặc phê bình trong giờ giảng.

Để kết thúc, tôi nhắc lại niềm tin của mình rằng việc từ chối cho học sinh trung học cơ hội nhận xét là rất quan trọng để duy trì luật lệ và trật tự trong lớp học.

 

TỪ VỰNG

half-baked: (of an idea or philosophy) not fully thought through; lacking a sound basis  - không được đầy đủ

adhere: believe in and follow the practices of. - tuân thủ

indisciplined: failure to obey rules and orders; a lack of control in the behaviour of a person or group of people - vô kỷ luật

reiterate: say something again or a number of times, typically for emphasis or clarity - nhắc lại


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: