GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 08/01/2022

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 13/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 08/01/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 08/01/2022, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BẢNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The table showed the price of a cup of coffee in six cities from 2010 to 2014 in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The table showed the price of a cup of coffee in six cities from 2010 to 2014 in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

 

BÀI LÀM

The table below details the pricing of each coffee in six Australian cities between 2010 and 2014.

It is evident that practically all fees climbed little while Brisbane coffee's number maintained the same rate of advancement. The biggest change in coffee prices throughout the indicated time period was for Melbourne coffee.

Melbourne had the biggest percentage of change, at 20.8%; the cost was $2.4 in 2010 and $2.9 in 2014, an increase of $0.5. The lower chart showed that the price of Sydney coffee changed by 13.2% between 2010 and 2014, from $2.9 to $3.7. With roughly 8% of the cost change, this data was significantly lower than the estimate of Melbourne coffee costs.

The price of Perth coffee was more expensive than Adelaide coffee by 7.1% and 6.95%, respectively. Brisbane's value remained constant at $2.25 in both periods, whereas Canberra's figure showed only a 6.25% shift and a 0.1% increase from $2.6 to $2.7.

 

BÀI DỊCH

Bảng dưới đây nêu chi tiết giá của từng loại cà phê tại sáu thành phố của Úc từ năm 2010 đến năm 2014.

Rõ ràng là trên thực tế, tất cả các khoản phí đều tăng rất ít trong khi số lượng cà phê Brisbane vẫn giữ nguyên tốc độ tăng. Sự thay đổi lớn nhất về giá cà phê trong suốt khoảng thời gian được chỉ định là đối với cà phê Melbourne.

Melbourne có tỷ lệ thay đổi lớn nhất, ở mức 20,8%; chi phí là 2,4 đô la trong năm 2010 và 2,9 đô la vào năm 2014, tăng 0,5 đô la. Biểu đồ dưới đây cho thấy giá cà phê Sydney đã thay đổi 13,2% từ năm 2010 đến năm 2014, từ 2,9 đô la lên 3,7 đô la. Với khoảng 8% thay đổi về chi phí, số liệu này thấp hơn đáng kể so với ước tính về chi phí cà phê ở Melbourne.

Giá cà phê Perth đắt hơn cà phê Adelaide lần lượt là 7,1% và 6,95%. Giá trị của Brisbane không đổi ở mức 2,25 đô la trong cả hai giai đoạn, trong khi con số của Canberra chỉ cho thấy sự thay đổi 6,25% và tăng 0,1% từ 2,6 đô la lên 2,7 đô la.

 

Task 2: Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion

 

BÀI LÀM

It is debatable if leadership aptitude is inherent or developed. While some individuals maintain the opinion that it is solely an unique trait, others take the position that it is a skill which can be acquired. This article will center on the idea that people may gain these talents via study and employment advancement.

The fact that many kids are born with exceptional qualities that can help them become skilled leaders is evident, to start with. Without the ability to be charismatic, self-assured, and convincing, leaders find it challenging to influence others. A salesperson who frequently failed to get clients to sign agreements or purchase items, for example, has little prospect of progressing to supervisor or management roles. The inability to convince others of their worth and trustworthiness is demonstrated by this failing.

Many individuals have, however, shown that leadership abilities can be developed with practice and hard work. Because of this, several programs are designed to assist individuals who want to develop the abilities necessary to succeed as management and leadership. Instead of learning about appropriate body language, pronunciation, etc., people, especially those who are timid and lack comfort, may learn about public speaking, which will help them become better leaders. In addition, necessary abilities like improving communication, persuasion, confidence, and collaboration may be developed and practiced.

In conclusion, although while some traits associated with leadership, like appeal, are inherent, people may still work to improve other talents to make up for their shortcomings. As a result, they have fulfilled the qualifications for becoming a good leader.

 

BÀI DỊCH

Việc này được tranh cãi rất nhiều nếu năng khiếu lãnh đạo là vốn có hay được phát triển. Trong khi một số cá nhân duy trì quan điểm rằng đó chỉ là một đặc điểm độc đáo, những người khác lại cho rằng đó là một kỹ năng có thể đạt được. Bài viết này sẽ tập trung vào ý tưởng rằng mọi người có thể đạt được những tài năng này thông qua học tập và thăng tiến trong việc làm.

Thực tế là nhiều đứa trẻ được sinh ra với những phẩm chất đặc biệt có thể giúp chúng trở thành những nhà lãnh đạo có kỹ năng là điều hiển nhiên, ngay từ đầu. Nếu không có khả năng lôi cuốn, tự tin và thuyết phục, các nhà lãnh đạo cảm thấy khó ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ, một nhân viên bán hàng thường xuyên không thể khiến khách hàng ký thỏa thuận hoặc mua các mặt hàng, sẽ có rất ít triển vọng tiến tới các vai trò giám sát hoặc quản lý. Không có khả năng thuyết phục người khác về giá trị và sự đáng tin cậy của họ được thể hiện bằng việc thất bại này.

Tuy nhiên, nhiều cá nhân đã chỉ ra rằng khả năng lãnh đạo có thể được phát triển khi luyện tập và làm việc chăm chỉ. Do đó, một số chương trình được thiết kế để hỗ trợ những cá nhân muốn phát triển các khả năng cần thiết để thành công với tư cách là quản lý và lãnh đạo. Thay vì học về ngôn ngữ cơ thể, cách phát âm, v.v., mọi người, đặc biệt là những người rụt rè và thiếu thoải mái, có thể học về cách nói trước đám đông, điều này sẽ giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Ngoài ra, các khả năng cần thiết như cải thiện khả năng giao tiếp, thuyết phục, tự tin và hợp tác có thể được phát triển và thực hành.

Tóm lại, mặc dù một số đặc điểm liên quan đến khả năng lãnh đạo, như sự hấp dẫn, là cố hữu, nhưng mọi người vẫn có thể làm việc để cải thiện các tài năng khác để bù đắp cho những thiếu sót của họ. Kết quả là họ đã hoàn thành các tiêu chuẩn để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: