GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 22/10/2022

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 15/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 22/10/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 22/10/2022, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The chart below show information about European people of different age groups who went to gym once a month or more between 1990 and 2010.

Task 2: Many people use written language in a less formal way and in a relaxed way than in the past. Why is that so? Does this development have more advantages or disadvantages?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The chart below show information about European people of different age groups who went to gym once a month or more between 1990 and 2010.

BÀI LÀM

The line graph shows the proportion of Europeans who regularly exercise in four age groups: 18–24, 25–34, 35–44, and 45 and older, from 1990 to 2010.

Over the course of the period, the percentage of people in all age groups increased overall, but the group aged 18 to 24 experienced the most notable growth.

The 25-34 age group witnessed a rapid climb to 50% in 2010, approximately 5 times greater than in the beginning year, starting as the highest among the 4 groups in 1990 at roughly 9%. The 18–24 age group was placed second at 8% in 1990 and shot up to its peak of 58% in 2006, which is seven times greater than in 1990. The percentage of people aged 18 to 24 recovered to over 58% in 2010 after dipping slightly to 51% in 2008.

From roughly 4% in 1990 to 40% in 2010, the 35-44 age range increased dramatically. The percentage of persons aged 45 and above remained fairly stable, starting at the lowest level among the four categories at around 3% and steadily rising to its maximum level at nearly 21% in 2010.

 

BÀI DỊCH

Biểu đồ đường thể hiện tỷ lệ người Châu Âu thường xuyên tập thể dục ở bốn nhóm tuổi: 18–24, 25–34, 35–44 và 45 tuổi trở lên, từ năm 1990 đến năm 2010.

Trong suốt giai đoạn này, tỷ lệ dân số ở tất cả các nhóm tuổi đều tăng, nhưng nhóm từ 18 đến 24 tuổi có mức tăng đáng chú ý nhất.

Nhóm tuổi 25-34 đã chứng kiến ​​mức tăng nhanh chóng lên 50% trong năm 2010, gấp khoảng 5 lần so với năm đầu, bắt đầu là nhóm cao nhất trong 4 nhóm vào năm 1990 với khoảng 9%. Nhóm tuổi 18-24 đứng thứ hai với 8% vào năm 1990 và tăng vọt lên mức cao nhất là 58% vào năm 2006, cao gấp bảy lần so với năm 1990. Tỷ lệ người từ 18 đến 24 tuổi hồi phục là hơn 58% vào năm 2010. sau khi giảm nhẹ xuống 51% vào năm 2008.

Từ khoảng 4% năm 1990 lên 40% năm 2010, độ tuổi 35-44 đã tăng đáng kể. Tỷ lệ người từ 45 tuổi trở lên duy trì ở mức khá ổn định, bắt đầu ở mức thấp nhất trong bốn nhóm, khoảng 3% và tăng dần lên mức tối đa gần 21% vào năm 2010.

 

Task 2: Many people use written language in a less formal way and in a relaxed way than in the past. Why is that so? Does this development have more advantages or disadvantages?

 

BÀI LÀM

It is inevitable that today's lifestyle and previous generations' lifestyles will diverge. One of the textual forms that is thought to have changed to a more casual style because of a busy schedule and the rise of social networks. Although there are certain advantages to this arrangement, the disadvantages outweigh the advantages.

The trend toward using less formal written language in place of the previous opulent style is partly due to the acceleration of life, as this new approach is obviously closer to speaking language and requires less time to think about choosing vocabularies and applying advanced grammars. One of the most crucially important benefits of this condition is an increase in writing speed, particularly when it comes to social networks.

On the other hand, this substitution not only eliminates the interesting indications of classic literature, but it also results in the forgetting of the skill of accurate writing, causing permanent harm to language for which restoration is impossible. Each language needs both formal and informal features; if one is missing, the language cannot be fully expressed. In some circumstances, such as if you wrote an informal letter to the chancellor, it may not receive a response, it is also necessary to use formal written language.

To sum up, replacing two different language forms may increase writing velocity, allowing people to communicate their ideas more quickly, but doing so may also destroy some of the language's aesthetic qualities, perhaps causing one of writing's most crucial components to disappear.

 

BÀI DỊCH

Điều tất yếu là lối sống ngày nay và lối sống của các thế hệ trước sẽ có sự khác biệt. Một trong những hình thức văn bản được cho là đã thay đổi sang phong cách giản dị hơn vì lịch trình bận rộn và sự gia tăng của mạng xã hội. Mặc dù có một số ưu điểm nhất định đối với cách sắp xếp này, nhưng nhược điểm lại lớn hơn ưu điểm.

Xu hướng sử dụng ngôn ngữ viết ít trang trọng hơn thay cho phong cách sang trọng trước đây một phần là do sự gia tăng của cuộc sống, vì cách tiếp cận mới này rõ ràng là gần với ngôn ngữ nói hơn và cần ít thời gian hơn để suy nghĩ về việc lựa chọn từ vựng và áp dụng các ngữ pháp nâng cao. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của điều kiện này là tăng tốc độ viết, đặc biệt là khi nói đến mạng xã hội.

Mặt khác, sự thay thế này không chỉ loại bỏ những chỉ dẫn thú vị của văn học cổ điển, mà còn dẫn đến việc quên đi kỹ năng viết chính xác, gây tổn hại vĩnh viễn cho ngôn ngữ mà không thể phục hồi được. Mỗi ngôn ngữ cần có cả tính năng trang trọng và không trang trọng; nếu thiếu một trong hai, ngôn ngữ không thể được diễn đạt đầy đủ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như nếu bạn viết một lá thư không chính thức cho thủ tướng, nó có thể không nhận được phản hồi, cũng cần sử dụng ngôn ngữ viết trang trọng.

Tóm lại, việc thay thế hai hình thức ngôn ngữ khác nhau có thể làm tăng tốc độ viết, cho phép mọi người truyền đạt ý tưởng của họ nhanh hơn, nhưng làm như vậy cũng có thể phá hủy một số phẩm chất thẩm mỹ của ngôn ngữ, có lẽ khiến một trong những thành phần quan trọng nhất của chữ viết biến mất.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: