GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 26/02/2022

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 05/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2 NGÀY 26/02/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 26/02/2022, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015.

Task 2: Some people think that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 8 đề thi ngày 26/02/2022

BÀI LÀM

In three different years—2005, 2010, and 2015—the proportion of students who learnt to play four different types of musical instruments is contrasted in the bar graph.

Overall, the study's instruments were learned by significantly more students in 2015 than in previous years, with the exception of the violin. In addition, throughout all the years of study, the guitar and piano were the most often learned instruments.

Only 5% of pupils were learning to play the drums in 2005, compared to around 11% of students learning to play the guitar, piano, or violin. By 2010, more than 20% and 18% of students were learning to play the piano and the guitar, respectively, which had nearly doubled in popularity. The proportion of pupils learning to play the drums stayed constant that year, whilst the proportion learning to play the violin slightly decreased.

While the amount of pupils learning the piano more than quadrupled to about 40% in 2015, the number of students studying the guitar climbed by around 10%. Additionally, even if the proportion of kids learning the drums increased somewhat to 8%, the proportion of kids learning the violin significantly declined to only 5%.

 

BÀI DỊCH

Trong ba năm khác nhau—2005, 2010 và 2015—tỷ lệ học sinh học chơi bốn loại nhạc cụ khác nhau được đối chiếu trong biểu đồ thanh.

Nhìn chung, số học sinh học nhạc cụ trong nghiên cứu vào năm 2015 nhiều hơn đáng kể so với những năm trước, ngoại trừ đàn violon. Ngoài ra, trong suốt những năm học, guitar và piano là những nhạc cụ được học nhiều nhất.

Chỉ có 5% học sinh học chơi trống vào năm 2005, so với khoảng 11% học sinh học chơi guitar, piano hoặc violin. Đến năm 2010, lần lượt hơn 20% và 18% học sinh học chơi piano và guitar, mức độ phổ biến đã tăng gần gấp đôi. Tỷ lệ học sinh học chơi trống không đổi trong năm đó, trong khi tỷ lệ học chơi violin giảm nhẹ.

Trong khi số lượng học sinh học piano tăng gấp bốn lần lên khoảng 40% vào năm 2015, số học sinh học guitar tăng khoảng 10%. Ngoài ra, ngay cả khi tỷ lệ trẻ em học trống tăng lên 8%, thì tỷ lệ trẻ em học violin giảm đáng kể xuống chỉ còn 5%.

 

Task 2: Some people think that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree?

 

BÀI LÀM

Many people think that cattle and feathery species are preserved with great care and resources. Given that the illicit trade in animal creatures is still prevalent and that many endangered species are on the verge of extinction, I categorically reject this idea. This essay will go over the need for increased investment in order to improve the existing scenario.

We are aware of infection One of the key components for the sustainability of the ecosystem is the existence of wildlife species. Although we have been spending a respectable amount of money to protect endangered animals and wildlife. Additionally, several NGO's and departments for their preservation have been created by the various societal sectors. In particular, my nation of Pakistan has taken significant measures to address the illicit slaughter of wild animals and has brought legal punishment against the offenders.

Despite all of our efforts, we have historically lost numerous valuable species because of our carelessness and neglect. Several animals and birds are currently in danger due to terrible human behavior. For instance, numerous wildlife species, including the Californian condor, gorillas, and white hippopotamuses, are in danger of going extinct. For instance, the Tasmanian tiger and dodo birds have both vanished in recent times. If the public had taken appropriate action to ensure their safety and protection, they could have survived.

As a result, I want to underline how important it is for civilizations to fight harder to protect these creatures and birds in my conclusion. Along with effective law enforcement, governments must establish strict rules and regulations to ensure their maintenance. If we are unable to take appropriate measures for their refuge, our globe may eventually suffer serious, irreparable environmental damage.

 

BÀI DỊCH

Nhiều người nghĩ rằng động vật cần được bảo tồn với sự chăm sóc và tài nguyên tuyệt vời. Cho rằng việc buôn bán bất hợp pháp các sinh vật động vật vẫn còn phổ biến và nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng đang trên bờ vực tuyệt chủng, tôi kiên quyết bác bỏ ý kiến ​​này. Bài tiểu luận này sẽ đề cập đến nhu cầu tăng cường đầu tư để cải thiện tình hình hiện tại.

Chúng tôi nhận thức được sự lây nhiễm Một trong những thành phần quan trọng cho sự bền vững của hệ sinh thái là sự tồn tại của các loài động vật hoang dã. Mặc dù chúng ta đã và đang chi một số tiền đáng kể để bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa. Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ và các bộ phận để bảo tồn chúng đã được thành lập bởi các lĩnh vực xã hội khác nhau. Đặc biệt, quốc gia Pakistan của tôi đã thực hiện các biện pháp quan trọng để giải quyết nạn giết mổ trái phép động vật hoang dã và đưa ra hình phạt pháp lý đối với những kẻ phạm tội.

Bất chấp tất cả những nỗ lực của chúng ta, trong lịch sử chúng ta đã mất đi rất nhiều loài có giá trị do sự bất cẩn và lơ là của chúng ta. Một số động vật và chim hiện đang gặp nguy hiểm do hành vi khủng khiếp của con người. Ví dụ, nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cả chim ưng California, khỉ đột và hà mã trắng, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ví dụ, hổ Tasmania và chim dodo đều đã biến mất trong thời gian gần đây. Nếu công chúng đã có hành động thích hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ họ, họ có thể đã sống sót.

Do đó, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nền văn minh phải đấu tranh mạnh mẽ hơn để bảo vệ những sinh vật và loài chim này trong phần kết luận của mình. Cùng với việc thực thi pháp luật hiệu quả, các chính phủ phải thiết lập các quy tắc và quy định nghiêm ngặt để đảm bảo duy trì chúng. Nếu chúng ta không thể thực hiện các biện pháp thích hợp cho nơi ẩn náu của chúng, thì trái đất của chúng ta cuối cùng có thể bị tổn hại nghiêm trọng về môi trường và không thể khắc phục được.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: