GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: TELEVISION AND OVERPOPULATION

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 06/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: TELEVISION AND OVERPOPULATION

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: BẢN ĐỒ và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The pie charts below show the devices people in the 18 to 25 age group use to watch television in Canada in two different years.

Task 2: Overpopulation is the world's most serious environmental problem. To what extent do you agree or disagree with this statement?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TASK 1

The pie charts below show the devices people in the 18 to 25 age group use to watch television in Canada in two different years.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Pie Chart

BÀI LÀM

The two graphs show how television viewing habits among young adults in Canada have changed over the past 10 years, from 2009 to 2019. The switch from traditional televisions to flat-screens has been one of the most significant transformations over the last decade, with the former declining from 34% to 4% and the latter jumping from 8% to 27% during the time, making it the number one television device. The latter is now the most widely used TV viewing device, replacing the former.

Younger people are increasingly viewing television on smaller, more portable devices than in 2009. This is another common trend. Particularly, the percentage of people using mobile devices and tablets for viewing has climbed by over three quarters, to 26%, while tablet usage has increased by nearly four times, to 19%. The amount of people in the 18 to 25 age group who watch TV on computers confirms this trend. The use of desktop and laptop computers fell significantly (around a third for both).

Overall, it can be concluded that the two pie charts indicate that Canada's TV viewing patterns during the time experienced a shift away from more traditional devices and towards more contemporary alternatives.

 

BÀI DỊCH

Hai biểu đồ cho thấy thói quen xem truyền hình của thanh niên ở Canada đã thay đổi như thế nào trong 10 năm qua, từ năm 2009 đến năm 2019. Việc chuyển từ TV truyền thống sang màn hình phẳng đã là một trong những chuyển đổi quan trọng nhất trong thập kỷ qua, với trước đây giảm từ 34% xuống 4% và sau đó tăng từ 8% lên 27% trong thời gian đó, khiến nó trở thành thiết bị truyền hình số một. Thiết bị thứ hai hiện là thiết bị xem TV được sử dụng rộng rãi nhất, thay thế thiết bị trước đây.

Những người trẻ tuổi đang ngày càng xem truyền hình trên các thiết bị nhỏ hơn, di động hơn so với năm 2009. Đây là một xu hướng chung khác. Cụ thể, tỷ lệ người sử dụng thiết bị di động và máy tính bảng để xem đã tăng hơn 3/4, lên 26%, trong khi tỷ lệ sử dụng máy tính bảng tăng gần 4 lần, lên 19%. Lượng người trong độ tuổi từ 18 đến 25 xem TV trên máy tính khẳng định xu hướng này. Việc sử dụng máy tính để bàn và máy tính xách tay đã giảm đáng kể (khoảng một phần ba cho cả hai).

Nhìn chung, có thể kết luận rằng hai biểu đồ hình tròn chỉ ra rằng cách xem TV của Canada trong thời gian đó đã có sự thay đổi khỏi các thiết bị truyền thống hơn và hướng tới các lựa chọn thay thế hiện đại hơn.

 

TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Overpopulation is the world's most serious environmental problem.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

 

BÀI LÀM

Many of the environmental issues facing the earth are being brought on by overpopulation, which is an increasing concern in the developing world. The largest issue is really created by how people choose to conduct their lives; while an expanding population does have a detrimental influence on the environment to some level, it is not the only factor. Both of these concepts will be covered in the essay that comes next.

The world's ecosystem is negatively impacted by overpopulation for a number of reasons. An rise in population results in increased pollution from more companies, farms, automobiles on the road, and home chemicals. Environmental pollution is a major problem that may have a negative impact on both human and animal health.

The fast depletion of natural resources is another effect of overpopulation. More is being consumed than is being produced in the modern world. More goods are being purchased, and more homes are being built. Just a few of the resources that are in demand include fresh water, oil, and natural gas.

However, if civilization modified the way it lived, it's possible that overpopulation wouldn't be a problem. People may, for instance, strive to save natural resources by using less water or by buying fewer goods in order to help with these environmental issues. They might also make an effort to recycle or reuse more. If individuals attempted to use their automobiles less or only purchased organic food, pollution might also be reduced to a minimum.

In conclusion, even though there is a serious issue with overpopulation when it comes to the environment, this problem may be mitigated if individuals made certain lifestyle adjustments.

 

BÀI DỊCH

Nhiều vấn đề môi trường mà trái đất đang phải đối mặt do dân số quá đông gây ra, một mối quan tâm ngày càng tăng ở các nước đang phát triển. Vấn đề lớn nhất thực sự được tạo ra bởi cách mọi người lựa chọn để tiến hành cuộc sống của họ; trong khi dân số mở rộng có ảnh hưởng bất lợi đến môi trường ở một mức độ nào đó, nó không phải là yếu tố duy nhất. Cả hai khái niệm này sẽ được đề cập trong bài luận tiếp theo.

Hệ sinh thái của thế giới bị tác động tiêu cực bởi dân số quá đông vì một số lý do. Sự gia tăng dân số dẫn đến ô nhiễm gia tăng từ nhiều công ty, trang trại, ô tô trên đường và hóa chất gia đình. Ô nhiễm môi trường là một vấn đề lớn có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và động vật.

Sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một tác động khác của tình trạng quá tải dân số. Đang được tiêu thụ nhiều hơn được sản xuất trong thế giới hiện đại. Nhiều hàng hóa hơn đang được mua và nhiều ngôi nhà đang được xây dựng. Chỉ một số tài nguyên đang được yêu cầu bao gồm nước ngọt, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu nền văn minh thay đổi cách sống của nó, có thể dân số quá đông sẽ không thành vấn đề. Ví dụ, mọi người có thể cố gắng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng ít nước hơn hoặc bằng cách mua ít hàng hóa hơn để giúp giải quyết những vấn đề môi trường này. Họ cũng có thể nỗ lực để tái chế hoặc tái sử dụng nhiều hơn. Nếu các cá nhân cố gắng sử dụng ô tô của họ ít hơn hoặc chỉ mua thực phẩm hữu cơ, ô nhiễm cũng có thể được giảm thiểu đến mức tối thiểu.

Tóm lại, mặc dù có một vấn đề nghiêm trọng với dân số quá đông khi nói đến môi trường, vấn đề này có thể được giảm thiểu nếu các cá nhân thực hiện một số điều chỉnh lối sống nhất định.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo:
  • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: