GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: TOPIC SPORT (THỂ THAO)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 03/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: TOPIC SPORT (THỂ THAO)

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: chart và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The graph below shows the percentage sales of trainers made by a sportswear company in one year. 

Task 2: Some employers offer their employees subsidized membership of gyms or sports clubs, believing that this will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employers see no benefit in doing so.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TASK 1

The graph below shows the percentage sales of trainers made by a sportswear company in one year. 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Bar Graph - percentage sales of trainers made by a sportswear company

BÀI LÀM

The bar chart depicts annual sales of four styles of trainer shoes by a sportswear business.

Throughout the year, 'golden feet' ruled the market. However, the 'Flying Boots' trainer, which was released at the beginning of the year, steadily gained popularity.

In particular, Golden feet and Zed runners led shoe sales in the first quarter, accounting for nearly 30% and 35% of all footwear purchases, respectively. Flying boots, which launched only this year, accounted for 15% of overall sales volume. However, this sort of trainer gradually gained popularity over the year, with the third quarter recording the largest sales (about 40%).

Furthermore, while 'High rollers' was the company's third highest-selling product in the first quarter, demand dropped dramatically in the following months, reaching a low in the third quarter (little more than 5%) before recovering to a minimal rise of 5% by the end of the year. For Zed runners, a similar tendency was seen. It plummeted from being the second-most popular trainer shoe to less than 10% in the last leg. In addition, the demand for Golden Feet surged dramatically in the past quarter, with this brand accounting for almost half of overall sales.

DỊCH

Biểu đồ thanh   tả doanh số hàng năm của bốn kiểu giày huấn luyện viên của một doanh nghiệp kinh doanh quần áo thể thao.

Trong suốt cả năm, 'đôi chân vàng' đã thống trị thị trường. Tuy nhiên, huấn luyện viên 'Flying Boots', được phát hành vào đầu năm, đã dần trở nên nổi tiếng.

Trong đó, đôi chân vàng và á quân Zed dẫn đầu về doanh số bán giày trong quý đầu tiên, lần lượt chiếm gần 30% và 35% tổng lượng mua giày dép. Giày bay, chỉ ra mắt trong năm nay, đã chiếm 15% tổng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, loại huấn luyện viên này dần trở nên phổ biến trong năm, với quý thứ ba ghi nhận doanh số bán hàng lớn nhất (khoảng 40%).

Hơn nữa, trong khi 'Con lăn cao' là sản phẩm bán chạy thứ ba của công ty trong quý đầu tiên, nhu cầu đã giảm đáng kể trong những tháng tiếp theo, đạt mức thấp trong quý thứ ba (ít hơn 5%) trước khi phục hồi lên mức tăng tối thiểu là 5 % vào cuối năm. Đối với những người chạy theo Zed, một xu hướng tương tự cũng được nhận thấy. Nó đã giảm mạnh từ vị trí là giày huấn luyện viên phổ biến thứ hai xuống dưới 10% ở lượt cuối. Ngoài ra, nhu cầu đối với Golden Feet tăng đột biến trong quý vừa qua, với thương hiệu này chiếm gần một nửa tổng doanh số bán hàng.

 

TASK 2

Some employers offer their employees subsidized membership of gyms or sports clubs, believing that this will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employers see no benefit in doing so.

Discuss both views and give your opinion.

BÀI LÀM

Some employers believe that a healthier workforce implies higher productivity and money for their company, while others believe that it has no advantage for them. In this article, I shall examine both points of view, however I personally favor the former.

Workers may spend up to three-quarters of their day sitting down at their desks to get their work done as efficiently and quickly as possible; however, they are unaware that such "marathon attachment to their desks and chairs" can contribute to a variety of  preventable health conditions, such as back injuries and stress, depression, or anxiety. This information alone should be enough to urge businesses to encourage their staff to participate in physical or gym activities. But if it doesn't, they should take into account the fact that in 2017, slightly over 1.3 million people experienced work-related illness, which resulted in 25.7 million lost working days, according to a UK government study released by the Department for Digital, Culture, Media, & Sports on May 8, 2018.

Of course, those who don't pay any attention about the wellbeing of their workers argue that fitness and health cannot be forced onto people. They are somewhat accurate because we frequently choose our lifestyle. Additionally, they contend that actions on the part of a firm are less likely to have a significant impact if an individual does not take any personal action to enhance his or her health.

In conclusion, while there may be some merit to the arguments made against encouraging improved employee health, this does not always indicate that businesses should refrain from making an effort to improve the health of their workforce. And the sooner employers adopt such actions, the better off their companies will be.

DỊCH

Một số nhà tuyển dụng tin rằng lực lượng lao động khỏe mạnh hơn đồng nghĩa với năng suất và tiền bạc cao hơn cho công ty của họ, trong khi những người khác cho rằng điều đó không có lợi cho họ. Trong bài viết này, tôi sẽ xem xét cả hai quan điểm, tuy nhiên, cá nhân tôi ủng hộ quan điểm trước đây.

Người lao động có thể dành đến 3/4 thời gian trong ngày để ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể; tuy nhiên, họ không biết rằng "việc gắn bó marathon với bàn ghế của họ" có thể góp phần gây ra nhiều tình trạng sức khỏe có thể phòng tránh được, chẳng hạn như chấn thương lưng và căng thẳng, trầm cảm hoặc lo lắng. Thông tin này thôi cũng đủ để thúc giục các doanh nghiệp khuyến khích nhân viên của họ tham gia các hoạt động thể chất hoặc tập thể dục. Nhưng nếu không, họ nên tính đến thực tế là vào năm 2017, hơn 1,3 triệu người đã trải qua bệnh liên quan đến công việc, dẫn đến mất 25,7 triệu ngày làm việc, theo một nghiên cứu của chính phủ Vương quốc Anh do Cục Kỹ thuật số công bố. , Văn hóa, Truyền thông & Thể thao ngày 8/5/2018.

Tất nhiên, những người không quan tâm đến sức khỏe của người lao động cho rằng thể chất và sức khỏe không thể bị ép buộc vào con người. Chúng có phần chính xác vì chúng ta thường xuyên lựa chọn lối sống của mình. Ngoài ra, họ cho rằng các hành động của một công ty ít có khả năng có tác động đáng kể nếu một cá nhân không thực hiện bất kỳ hành động cá nhân nào để tăng cường sức khỏe của mình.

Tóm lại, mặc dù các lập luận được đưa ra chống lại việc khuyến khích cải thiện sức khỏe của nhân viên có thể có một số giá trị, nhưng điều này không phải lúc nào cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp nên hạn chế nỗ lực cải thiện sức khỏe của lực lượng lao động của họ. Và các nhà tuyển dụng áp dụng những hành động như vậy càng sớm, thì công ty của họ sẽ càng tốt hơn.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: