GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: UNDERGROUND RAILWAY AND UNPAID WORK

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 14/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 & 2: UNDERGROUND RAILWAY AND UNPAID WORK

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: bảng biểu và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The table below gives information about the underground railway systems in six cities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant city Date opened Kilometres of route Passengers per year (in millions)

Task 2: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would be benefit both the individual teenager and society as a whole.
Do you agree or disagree?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASK 1

Bảng biểu (Table charts)

The table below gives information about the underground railway systems in six cities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant city Date opened Kilometres of route Passengers per year (in millions)

dạng bài table ielts writing task 1

 

BÀI THAM KHẢO

 

The table provides information on the underground train systems in six significant cities.

The six networks are contrasted in the table based on their size, age, and annual user count. It is obvious that compared to the three newest underground systems, the older systems are bigger and carry a lot more people.

The London Underground, which debuted in 1863, is the oldest system. With 394 kilometers of route, it is also the largest system. With 199 kilometers of track, Paris's second largest system is only about half the size of London's. However, it serves a greater number of individuals each year. While only third in terms of capacity, the Tokyo system is certainly the most used, with 1927 million passengers every year.

With 126 kilometers of route, the Washington, DC, underground is the longest of the three more recent networks. In contrast, the Kyoto and Los Angeles systems have only 11 and 28 kilometers of route, respectively. The Los Angeles network is the most modern, having opened in 2001, while the Kyoto network is the smallest, serving only 45 million passengers annually.

Dịch:

Bảng này cung cấp thông tin về hệ thống tàu điện ngầm ở sáu thành phố quan trọng.

Sáu mạng được đối chiếu trong bảng dựa trên quy mô, độ tuổi và số lượng người dùng hàng năm của chúng. Rõ ràng là so với ba hệ thống ngầm mới nhất, các hệ thống cũ lớn hơn và chở được nhiều người hơn.

London Underground, ra mắt vào năm 1863, là hệ thống lâu đời nhất. Với 394 km lộ trình, đây cũng là hệ thống lớn nhất. Với 199 km đường đua, hệ thống lớn thứ hai của Paris chỉ bằng khoảng một nửa diện tích của London. Tuy nhiên, nó phục vụ một số lượng lớn hơn các cá nhân mỗi năm. Mặc dù chỉ đứng thứ ba về công suất, nhưng hệ thống Tokyo chắc chắn được sử dụng nhiều nhất, với 1927 triệu hành khách mỗi năm.

Với tuyến đường 126 km, Washington, DC, dưới lòng đất là mạng lưới dài nhất trong số ba mạng lưới gần đây hơn. Ngược lại, hệ thống Kyoto và Los Angeles lần lượt chỉ có 11 km và 28 km lộ trình. Mạng Los Angeles là mạng hiện đại nhất, khai trương năm 2001, trong khi mạng Kyoto là mạng nhỏ nhất, chỉ phục vụ 45 triệu hành khách mỗi năm.

 

TỪ VỰNG

Contrast: the state of being strikingly different from something else in juxtaposition or close association -Tương phản

 

TASK 2

Dạng bài: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

Đối với dạng bài opinion trong IELTS Writing Task 2, đề bài yêu cầu bạn phải đưa ra quan điểm về ý kiến được nêu ra trong đề bài. Hãy chắc chắn rằng ý kiến của bạn được nêu ra trong đề bài và giải thích ý kiến của mình trong phần thân bài.

 

Example:

Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would be benefit both the individual teenager and society as a whole
Do you agree or disagree?

 

BÀI THAM KHẢO

Numerous young individuals work as volunteers, which can only be advantageous to the person and society at large. I disagree, however, that teenagers should be required to perform unpaid labour in general.

The majority of young people already experience enough strain from their education without having to deal with the additional burden of working during downtime. Teachers expect their students to undertake homework and exam revision in addition to attending classes every day because school is just as demanding as a full-time job. When young people do have free time, we should encourage them to spend it socializing with friends, participating in sports, or engaging in other leisure pursuits. When they finish their studies, they will have a long career ahead of them.

On the other hand, I don't think society stands to gain anything by making young people perform unpaid labor. In fact, I would claim that forcing a group of individuals to do anything against their will is contrary to the ideals of a free and just society. This will only cause dissatisfaction among parents, who do not want to be taught how to raise their children, and young people, who will feel that they are being used. No one is now required to volunteer, which is unquestionably the finest system.

In conclusion, teens may opt to volunteer and work for free, but in my opinion, we shouldn't make this mandatory.

Dịch:

Nhiều người trẻ tuổi làm việc như tình nguyện viên, điều này chỉ có thể mang lại lợi ích cho con người và xã hội nói chung. Tuy nhiên, tôi không đồng ý rằng thanh thiếu niên phải được yêu cầu lao động không công nói chung.

Đa số những người trẻ tuổi đã trải qua đủ căng thẳng từ việc học hành của họ mà không phải đối phó với gánh nặng bổ sung của công việc trong thời gian chết. Các giáo viên mong muốn học sinh của họ làm bài tập về nhà và ôn tập bài kiểm tra bên cạnh việc tham gia các lớp học mỗi ngày vì trường học cũng yêu cầu như một công việc toàn thời gian. Khi những người trẻ tuổi có thời gian rảnh rỗi, chúng ta nên khuyến khích họ dành nó để giao lưu với bạn bè, tham gia các môn thể thao hoặc tham gia vào các hoạt động giải trí khác. Khi học xong, các em sẽ còn cả một sự nghiệp dài phía trước.

Mặt khác, tôi không nghĩ rằng xã hội có thể đạt được bất cứ điều gì bằng cách bắt những người trẻ tuổi lao động không công. Trên thực tế, tôi khẳng định rằng việc ép buộc một nhóm cá nhân làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của họ là trái với lý tưởng của một xã hội tự do và công bằng. Điều này sẽ chỉ gây ra sự không hài lòng của các bậc cha mẹ, những người không muốn được dạy cách nuôi dạy con cái của họ, và những người trẻ tuổi, những người sẽ cảm thấy rằng họ đang bị lợi dụng. Bây giờ không ai bắt buộc phải tình nguyện, đó chắc chắn là hệ thống tốt nhất.

Tóm lại, thanh thiếu niên có thể chọn tình nguyện và làm việc miễn phí, nhưng theo tôi, chúng ta không nên bắt buộc điều này.

 

TỪ VỰNG

Advantageous: involving or creating favorable circumstances that increase the chances of success or effectiveness; beneficial - Thuận lợi

Strain: excessive or difficult exertion or labor - Sự căng thẳng

Be contrary:  opposite in nature, direction, or meaning - Trái ngược

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: