GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 MỚI NHẤT NGÀY 05/02/2023

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 17/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 MỚI NHẤT NGÀY 05/02/2023

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 05/02/2023, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The first graph gives the number of passengers travelling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time.

Task 2: In many parts of the world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The first graph gives the number of passengers travelling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time.

Solution 1 - Passengers Travelling by train in Sydney

BÀI LÀM

The line graphs provide data on Sydney's commuter rail population from 1995 to 2004 as well as the percentage of on-time trains throughout that time. As a whole, Sydney's rail passenger volume steadily climbed between 1995 and 2002, and more locomotives failed to arrive on time in 2004 than in any previous year.

According to the data, 250 million people traveled by rail in Sydney in 1995, and over the following four years, this figure gradually rose. The number of rail commuters in Sydney was roughly 265 million in 1999, then it dramatically increased in the next two years before declining once again in 2002. A total of 280 million passengers utilized locomotives in 2000; this figure rose to a peak of 300 million in 2001. The number of commuters using trains stayed around 280 million from 2002 to 2004.

Furthermore, in 1995, more than 92% of trains came and arrived on time, but this record worsened and plummeted to just over 85% in 1997. The situation was at its worst in 2004, when more than 25% of Sydney's trains were unable to run on time, and 15% of rails failed to maintain the timetable in 2000.

BÀI DỊCH

Các biểu đồ đường cung cấp dữ liệu về dân số đi lại bằng đường sắt của Sydney từ năm 1995 đến năm 2004 cũng như tỷ lệ phần trăm các chuyến tàu đúng giờ trong suốt thời gian đó. Nhìn chung, lượng hành khách đường sắt của Sydney tăng đều đặn từ năm 1995 đến năm 2002, và nhiều đầu máy xe lửa không đến đúng giờ vào năm 2004 hơn bất kỳ năm nào trước đó.

Theo dữ liệu, 250 triệu người đã di chuyển bằng đường sắt ở Sydney vào năm 1995 và trong 4 năm sau đó, con số này dần dần tăng lên. Số lượng hành khách đi lại bằng đường sắt ở Sydney là khoảng 265 triệu vào năm 1999, sau đó tăng lên đáng kể trong hai năm tiếp theo trước khi giảm một lần nữa vào năm 2002. Tổng cộng có 280 triệu hành khách sử dụng đầu máy xe lửa vào năm 2000; con số này đã tăng lên mức cao nhất là 300 triệu vào năm 2001. Số hành khách sử dụng tàu hỏa ở mức khoảng 280 triệu từ năm 2002 đến năm 2004.

Hơn nữa, vào năm 1995, hơn 92% các chuyến tàu đến và đến đúng giờ, nhưng kỷ lục này ngày càng tồi tệ và giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 85% vào năm 1997. Tình hình trở nên tồi tệ nhất vào năm 2004, khi hơn 25% các chuyến tàu ở Sydney không thể hoạt động. chạy đúng giờ và 15% đường ray không duy trì thời gian biểu vào năm 2000.

 

Task 2: In many parts of the world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?

BÀI LÀM

In most countries today, parents tend to allow their children greater independence than they did in the past. Even while children may benefit from this independence in some areas of their lives, the negative effects of this problem should not be understated.

Positively, children who are allowed more freedom develop greater independence as a result of the responsibilities they are exposed to. These people have greater options for education and employment as a result of their independence since they do not find it difficult to live apart from their families. As an illustration, consider travelling overseas for further education or a good career. Additionally, adults who had independence as children tend to be more self-assured. These people are more likely to succeed not just in their academic life but also in their careers because confidence is one of the success criteria.

Giving a youngster independence, though, has its own disadvantages. Due to their inexperience, children may do some activities incorrectly or endanger themselves. Some of these unpleasant experiences have the potential to undermine someone's confidence or, in dangerous circumstances, can physically or mentally destroy a kid, necessitating years of therapy. For instance, experiencing criminal abuse can have a permanent negative impact on a person's life. Many mental illnesses have childhood roots.

In conclusion, there are drawbacks and benefits to the independence that people are allowed as children. Even though such kids may be more self-assured and independent, some traumatic childhood events might have a negative impact on their physical and mental wellbeing. I firmly believe that this tendency will have much more positive effects than bad ones, and that it will create a situation where giving kids some limited independence will be beneficial for their future.

BÀI DỊCH

Ở hầu hết các quốc gia ngày nay, cha mẹ có xu hướng cho phép con cái họ độc lập hơn so với trước đây. Ngay cả khi trẻ em có thể hưởng lợi từ sự độc lập này trong một số lĩnh vực của cuộc sống, thì cũng không nên đánh giá thấp những tác động tiêu cực của vấn đề này.

Về mặt tích cực, những đứa trẻ được phép tự do hơn sẽ phát triển tính độc lập cao hơn nhờ những trách nhiệm mà chúng phải đảm nhận. Những người này có nhiều lựa chọn hơn về giáo dục và việc làm nhờ tính độc lập của họ vì họ không cảm thấy khó khăn khi sống xa gia đình. Ví dụ, hãy cân nhắc việc đi du lịch nước ngoài để học cao hơn hoặc để có một sự nghiệp tốt. Ngoài ra, những người trưởng thành có tính độc lập khi còn nhỏ có xu hướng tự tin hơn. Những người này có nhiều khả năng thành công không chỉ trong cuộc sống học tập mà còn trong sự nghiệp của họ bởi vì sự tự tin là một trong những tiêu chí thành công.

Tuy nhiên, trao cho trẻ sự độc lập cũng có những nhược điểm riêng. Do chưa có kinh nghiệm, trẻ có thể thực hiện một số hoạt động không chính xác hoặc gây nguy hiểm cho bản thân. Một số trong những trải nghiệm khó chịu này có khả năng làm suy yếu sự tự tin của ai đó hoặc, trong những trường hợp nguy hiểm, có thể hủy hoại một đứa trẻ về thể chất hoặc tinh thần, cần nhiều năm trị liệu. Ví dụ, trải qua lạm dụng hình sự có thể có tác động tiêu cực vĩnh viễn đến cuộc sống của một người. Nhiều bệnh tâm thần có nguồn gốc từ thời thơ ấu.

Tóm lại, có những hạn chế và lợi ích đối với sự độc lập mà mọi người được phép khi còn nhỏ. Mặc dù những đứa trẻ như vậy có thể tự tin và độc lập hơn, nhưng một số sự kiện đau thương thời thơ ấu có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng. Tôi tin chắc rằng xu hướng này sẽ có nhiều tác động tích cực hơn là tác động xấu, và nó sẽ tạo ra một tình huống mà việc trao cho trẻ em một số sự độc lập hạn chế sẽ có lợi cho tương lai của chúng.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: