GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 MỚI NHẤT NGÀY 16/02/2023

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 24/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 MỚI NHẤT NGÀY 16/02/2023

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin  gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 16/02/2023, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: In the modern world, it is possible to shop, work and communicate online and live without any face-to-face contact with others. Is this a positive or negative development?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Task 1: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The graph below shows the number of inquiries received by the Tourist  Information Office - IELTS FEVER

BÀI LÀM

The above line graph shows how many inquiries were made in three distinct ways to a single city's tourist information office over the course of six months in 2011.

In general, there was a minor decline in the volume of inquiries received by mail or email, however there was a significant increase in inquiries received online and over the phone.

As seen in the graph, the number of off-site inquiries significantly increased to 1900 units in June from little over 400 units in January. 900 inquiries, which doubled the number of in-person inquiries, provided a greater starting point, but with just 1600 inquiries in June, the amount of telephone inquiries had surpassed the offline instances.

In contrast, the number of inquiries sent by letter or email in January was close to 800, and during the next six months, there was a little decrease of 200 units.

BÀI DỊCH

Biểu đồ đường trên cho thấy có bao nhiêu câu hỏi được gửi đến văn phòng thông tin du lịch của một thành phố theo ba cách riêng biệt trong suốt sáu tháng của năm 2011.

Nhìn chung, số lượng câu hỏi nhận được qua thư hoặc email đã giảm nhẹ, tuy nhiên, số lượng câu hỏi nhận được trực tuyến và qua điện thoại lại tăng đáng kể.

Như đã thấy trong biểu đồ, số lượng yêu cầu bên ngoài trang web đã tăng đáng kể lên 1900 đơn vị trong tháng 6 từ hơn 400 đơn vị trong tháng 1. 900 câu hỏi, gấp đôi số câu hỏi trực tiếp, mang lại điểm khởi đầu tốt hơn, nhưng chỉ với 1600 câu hỏi vào tháng 6, số lượng câu hỏi qua điện thoại đã vượt qua các trường hợp ngoại tuyến.

Ngược lại, số lượng yêu cầu gửi qua thư hoặc email trong tháng 1 là gần 800, và trong sáu tháng tiếp theo, có giảm nhẹ 200 đơn.

Task 2: In the modern world, it is possible to shop, work and communicate online and live without any face-to-face contact with others. Is this a positive or negative development?

BÀI LÀM

In the twenty-first century, people may perform a wide range of tasks online, including working, shopping, and even staying in touch with friends and family via video calls. Living without face-to-face communication has, in my opinion, resulted in a substantial number of negative effects, but I would only partially agree with this statement.

On the one hand, the enormous expansion of the Internet will make life for inhabitants easier and more convenient. To start, individuals may purchase and work online these days, which is convenient since it allows them to stay at home and do tasks without having to drive far. Nearly all consumers only need to pay for delivery, which is always less expensive, and occasionally there is an offer so the product's price can be reduced. Also, the Internet offers users the chance to connect with friends or family that they are unable to see in their everyday lives owing to distance. For instance, a sizable number of applications, like Facebook, Instagram, and Whatsapp, are used daily by people all over the world.

On the other hand, while social media and the internet provide a ton of advantages, they also have certain disadvantages. Because people spend so much time shopping and chatting online, there would initially be less interactive communication. For instance, children today often prefer to play games on the Internet rather than engage in outdoor activities like playing football or going camping, which promotes their overall growth. In addition, those who lack social skills might develop health issues including myopia, obesity, and other issues.

In conclusion, the advantages it offers do not outweigh the fact that it seriously impairs our interactive communication.

BÀI DỊCH

Trong thế kỷ 21, mọi người có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trực tuyến, bao gồm làm việc, mua sắm và thậm chí giữ liên lạc với bạn bè và gia đình thông qua các cuộc gọi video. Theo tôi, sống mà không giao tiếp trực tiếp đã dẫn đến một số tác động tiêu cực đáng kể, nhưng tôi chỉ đồng ý một phần với nhận định này.

Một mặt, sự mở rộng to lớn của Internet sẽ giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Để bắt đầu, ngày nay các cá nhân có thể mua hàng và làm việc trực tuyến, điều này rất thuận tiện vì nó cho phép họ ở nhà và thực hiện các công việc mà không phải lái xe đi xa. Gần như tất cả người tiêu dùng chỉ cần trả tiền cho việc giao hàng, điều này luôn rẻ hơn và đôi khi có ưu đãi nên giá sản phẩm có thể giảm xuống. Ngoài ra, Internet cung cấp cho người dùng cơ hội kết nối với bạn bè hoặc gia đình mà họ không thể nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày do khoảng cách. Chẳng hạn, một số lượng lớn các ứng dụng như Facebook, Instagram và Whatsapp được mọi người trên khắp thế giới sử dụng hàng ngày.

Mặt khác, trong khi phương tiện truyền thông xã hội và internet mang lại rất nhiều lợi thế, chúng cũng có những nhược điểm nhất định. Bởi vì mọi người dành quá nhiều thời gian để mua sắm và trò chuyện trực tuyến, ban đầu sẽ có ít giao tiếp tương tác hơn. Ví dụ, trẻ em ngày nay thường thích chơi trò chơi trên Internet hơn là tham gia vào các hoạt động ngoài trời như chơi bóng đá hoặc đi cắm trại, những hoạt động thúc đẩy sự phát triển toàn diện của chúng. Ngoài ra, những người thiếu kỹ năng xã hội có thể phát triển các vấn đề sức khỏe bao gồm cận thị, béo phì và các vấn đề khác.

Tóm lại, những lợi thế mà nó mang lại không lớn hơn thực tế là nó làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giao tiếp tương tác của chúng ta.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: