GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 18/02/2023

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 08/ 04/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 18/02/2023

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1  gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2 ngày 18/02/2023, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của  bài thi tiếng anh IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: DẠNG BIỂU ĐỒ và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề. Bài này không chỉ giúp các bạn luyện thi ielts mà còn giúp các bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. 

Task 1: The average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002.

Task 2: People in many countries spend more and more time far away from their families. Why does this happen and what effects will it have on them and their families?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Task 1: The average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002.

IELTS Writing Recent Actual Test 07/04/2018 - IELTS Practice Online (Band 9)

BÀI LÀM

The table below displays the average monthly contract price in euros for four distinct mobile (cell) phones in a European nation from January to September 2002.

Provided is a line graph that, with the exception of the final three months of 2002, shows the average monthly expenditure on four mobile phones in a European country.

Overall, a closer examination of the image indicates that, despite various oscillations, there was an increase in the number of expeditures on three devices, notably Domo, Lex, and Alpha, and vice versa for Sim TX. Moreover, Alpha had a rise to become the most popular item.

As compared to Alpha, Domo's contract had the highest amount in January, coming in at 15 euros. The former climbed to 20 euros after six months, before being subject to some fluctuations, whilst the latter returned the first point as well as the lowest one. By the conclusion of the month, Alpha increased five times as much as it had in June, to exactly 25 euros, while Domo decreased barely, by less than 25 euros, to take second place.

Lex was also worth more than 10 euros. It reached its lowest point in February, at 10 euros, and then gradually increased, with the exception of the amount in June. Sim TX, however, had the opposite pattern. This amount progressively increased during the first six months, peaking at close to 15 euros. It then decreased by little under the first point after that.

BÀI DỊCH

Bảng dưới đây hiển thị giá hợp đồng trung bình hàng tháng tính bằng euro cho bốn điện thoại di động (tế bào) riêng biệt ở một quốc gia châu Âu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2002.

Cung cấp là một biểu đồ đường, ngoại trừ ba tháng cuối năm 2002, cho thấy chi tiêu trung bình hàng tháng cho bốn điện thoại di động ở một quốc gia châu Âu.

Nhìn chung, khi kiểm tra kỹ hơn hình ảnh cho thấy rằng, mặc dù có nhiều dao động khác nhau, nhưng đã có sự gia tăng số lượng cuộc thám hiểm trên ba thiết bị, đặc biệt là Domo, Lex và Alpha, và ngược lại đối với Sim TX. Hơn nữa, Alpha đã vươn lên trở thành vật phẩm phổ biến nhất.

So với Alpha, hợp đồng của Domo có số tiền cao nhất vào tháng 1, với giá 15 euro. Cái trước tăng lên 20 euro sau sáu tháng, trước khi chịu một số biến động, trong khi cái sau trả lại điểm đầu tiên cũng như điểm thấp nhất. Đến cuối tháng, Alpha tăng gấp 5 lần so với tháng 6, lên đúng 25 euro, trong khi Domo giảm nhẹ, chưa đầy 25 euro, để chiếm vị trí thứ hai.

Lex cũng trị giá hơn 10 euro. Nó đạt mức thấp nhất vào tháng Hai, ở mức 10 euro, sau đó tăng dần, ngoại trừ số tiền vào tháng Sáu. Tuy nhiên, Sim TX lại có mô hình ngược lại. Số tiền này tăng dần trong sáu tháng đầu tiên, cao nhất là gần 15 euro. Sau đó, nó giảm một chút dưới điểm đầu tiên sau đó.

Task 2: People in many countries spend more and more time far away from their families. Why does this happen and what effects will it have on them and their families?

BÀI LÀM

During the past ten years or more, there has been a rising tendency in several countries where people are spending the most of their generation away from their families in remote areas. The article will cover the various causes of this occurrence as well as its unavoidable effects on people and their close relatives.

Future prospects and studies are the two primary factors. Young people from poor nations are attending overseas institutions because they offer flexible and advanced programs that are not available in their native countries. For instance, post-graduate coursework takes up a lot of time, causing many to relocate far from their family. Furthermore, in order to increase their work possibilities, experienced individuals frequently relocate to far-off locations. They occasionally receive hefty offers. For some, these possibilities could come only once in a lifetime. For these reasons, they relocate to far-off locales, where they spend the majority of the year.

Notwithstanding the benefits, there are potentially significant side effects. First of all, sending a child abroad for further study presents difficulties for both the youngster and his parents. Parents will continue to be anxious since they won't be able to provide their child the psychological and emotional assistance that he or she could need while living in a far-off location. Second, if a person is married and working across the nation, he won't be able to help his child acquire important life skills like morality and social, emotional, and cognitive growth throughout their formative years. Children will therefore struggle in the future with the various behavioral tendencies.

In conclusion, people frequently spend their history apart from their family for justifiable personal reasons. Unfortunately, this change is putting both of their minds through stress.

BÀI DỊCH

Trong vòng mười năm trở lại đây, đã có một xu hướng gia tăng ở một số quốc gia nơi mọi người dành phần lớn thế hệ của họ để xa gia đình ở những vùng sâu vùng xa. Bài viết sẽ đề cập đến các nguyên nhân khác nhau của sự xuất hiện này cũng như những tác động không thể tránh khỏi của nó đối với con người và những người thân của họ.

Triển vọng và nghiên cứu trong tương lai là hai yếu tố chính. Những người trẻ tuổi từ các quốc gia nghèo đang theo học các trường ở nước ngoài vì họ cung cấp các chương trình linh hoạt và tiên tiến mà ở nước bản địa của họ không có. Ví dụ, các khóa học sau đại học chiếm rất nhiều thời gian, khiến nhiều người phải rời xa gia đình. Hơn nữa, để tăng khả năng làm việc của họ, các cá nhân có kinh nghiệm thường di chuyển đến các địa điểm xa. Họ thỉnh thoảng nhận được những lời đề nghị hấp dẫn. Đối với một số người, những khả năng này có thể chỉ đến một lần trong đời. Vì những lý do này, họ di chuyển đến các địa phương xa xôi, nơi họ dành phần lớn thời gian trong năm.

Mặc dù có những lợi ích, có những tác dụng phụ đáng kể. Trước hết, việc gửi một đứa trẻ ra nước ngoài để học thêm gây khó khăn cho cả đứa trẻ và cha mẹ nó. Các bậc cha mẹ sẽ tiếp tục lo lắng vì họ sẽ không thể cung cấp cho con mình sự hỗ trợ về tâm lý và tình cảm mà trẻ có thể cần khi sống ở một địa điểm xa. Thứ hai, nếu một người đã kết hôn và đang làm việc trên toàn quốc, anh ta sẽ không thể giúp con mình có được những kỹ năng sống quan trọng như đạo đức và sự phát triển về mặt xã hội, tình cảm và nhận thức trong suốt những năm tháng hình thành của chúng. Do đó, trẻ em sẽ phải vật lộn trong tương lai với các xu hướng hành vi khác nhau.

Tóm lại, mọi người thường sử dụng lịch sử của họ ngoài gia đình vì những lý do cá nhân chính đáng. Thật không may, sự thay đổi này đang khiến tâm trí của cả hai bị căng thẳng.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: