GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 29/05/2022

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 06/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 29/05/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: Line và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The graph shows the Japanese average monthly salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white television and color television during the same period.

Task 2: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give our opinion

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Task 1: The graph shows the Japanese average monthly salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white television and color television during the same period.

Writing Task 1: The graph shows Japanese average monthly salary (Yen) from 1953 to 1973, and the prices of black and white Television and colored Television during the same period. - IELTS Practice Online (Band 9)

BÀI LÀM

The accompanying line graph shows the average monthly pay (in Yen) as well as the cost of black-and-white and color television in Japan during a 30-year period.

It is evident that over the course of three decades, beginning in 1953, there was an opposing movement in the figure for the average monthly wage and the changes in the cost of black and white TV and colored TV. Black and white television, in instance, reached its greatest price in 1953, despite the fact that the average monthly wage in Japan was far lower at the time.

According to the statistics provided, the cost of a black-and-white television at the time of the study (1953) was 110000 Yen, or around 20000 Yen less than the average monthly pay. Color television data were absent at the time. In contrast, the original cost of colored television was 100000 Yen, which was at least five times as expensive as the typical monthly pay. However, after many years, the price of black and white television considerably decreased to merely 40000 Yen by 1963.

As can be seen, it is apparent that the cost of colored televisions outweighed the cost of black and white televisions and the average monthly pay (60000 Yen and roughly 30000 Yen, respectively). The average monthly wage in 1983 was close to 70,000 Yen, and the price of a color television was not far behind (under 50000 Yen).

 

BÀI DỊCH

Biểu đồ đường đi kèm cho thấy mức lương trung bình hàng tháng (bằng đồng Yên) cũng như chi phí của tivi đen trắng và màu ở Nhật Bản trong khoảng thời gian 30 năm.

Rõ ràng là trong suốt ba thập kỷ, bắt đầu từ năm 1953, đã có một phong trào đối lập về số liệu về mức lương trung bình hàng tháng và những thay đổi về giá của TV đen trắng và TV màu. Chẳng hạn, tivi đen trắng đạt mức giá cao nhất vào năm 1953, mặc dù thực tế là tiền lương trung bình hàng tháng ở Nhật Bản vào thời điểm đó thấp hơn nhiều.

Theo số liệu thống kê được cung cấp, chi phí của một chiếc tivi đen trắng tại thời điểm nghiên cứu (năm 1953) là 110000 Yên, thấp hơn khoảng 20000 Yên so với mức lương trung bình hàng tháng. Dữ liệu truyền hình màu không có vào thời điểm đó. Ngược lại, chi phí ban đầu của tivi màu là 100000 Yên, đắt hơn ít nhất năm lần so với mức lương thông thường hàng tháng. Tuy nhiên, sau nhiều năm, giá của tivi đen trắng đã giảm đáng kể xuống chỉ còn 40000 Yên vào năm 1963.

Có thể thấy, rõ ràng là chi phí của tivi màu cao hơn chi phí của tivi đen trắng và tiền lương trung bình hàng tháng (tương ứng là 60000 Yên và khoảng 30000 Yên). Mức lương trung bình hàng tháng vào năm 1983 là gần 70.000 Yên, và giá của một chiếc tivi màu cũng không quá xa (dưới 50.000 Yên).

 

Task 2: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give our opinion

 

BÀI LÀM

The rising interest in how human behavior affects animals and plants cannot be disputed. While many believe it is too late to solve this issue, others believe there are various workable solutions accessible. I will discuss both points of view in the paragraphs that follow and offer my own opinions.

Numerous animals' lives are put in jeopardy as a consequence of human-driven deforestation and global climate change. Numerous plant and animal species are going extinct as a result of habitat destruction and human hunting. The ecosystem's balance has already been altered due to some of them facing extinction. For instance, just a few types of tigers survive in Vietnam, when there were formerly a large number of them. These animals have been exterminated for years to meet human needs. For a multitude of reasons, including the fact that humans cannot stop acting, many assume there is nothing further humans can do to change the situation. In reality, factories run often and emit a lot of carbon dioxide, which increases the temperature of the planet.

However, I believe there are many activities that both governments and people may do to lessen the damaging effects of our actions on the environment. As a result, governments from all around the world must cooperate to find a solution to the deforestation problem. This is because it is the main reason that endangered species are going extinct. For instance, when the South African government outlawed deforestation in 2015, the results were astounding, saving many species from extinction and stopping soil erosion. As a result, agricultural production has increased and the habitats of endangered animals are no longer disturbed. People may also spread knowledge of the detrimental effects that some of our behaviors have on the environment. Undoubtedly, there are a lot more things we can do to solve the issue.

In conclusion, I am confident that we can take numerous efforts to improve our environment and rescue a variety of creatures, despite the fact that many people think that humans are helpless to protect plant and animal species.

 

 BÀI DỊCH

Không thể phủ nhận mối quan tâm ngày càng tăng về cách hành vi của con người ảnh hưởng đến động vật và thực vật. Trong khi nhiều người tin rằng đã quá muộn để giải quyết vấn đề này, những người khác tin rằng có nhiều giải pháp khả thi khác nhau. Tôi sẽ thảo luận về cả hai quan điểm trong các đoạn tiếp theo và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng tôi.

Cuộc sống của nhiều loài động vật đang gặp nguy hiểm do hậu quả của nạn phá rừng do con người gây ra và biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều loài thực vật và động vật đang bị tuyệt chủng do sự phá hủy môi trường sống và sự săn bắn của con người. Sự cân bằng của hệ sinh thái đã bị thay đổi do một số trong số chúng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Ví dụ, chỉ có một số loại hổ còn tồn tại ở Việt Nam, trong khi trước đây chúng có một số lượng lớn. Những con vật này đã bị tiêu diệt trong nhiều năm để đáp ứng nhu cầu của con người. Vì vô số lý do, bao gồm cả việc con người không thể ngừng hành động, nhiều người cho rằng con người không thể làm gì hơn nữa để thay đổi tình hình. Trên thực tế, các nhà máy hoạt động thường xuyên và thải ra nhiều khí carbon dioxide, làm tăng nhiệt độ của hành tinh.

Tuy nhiên, tôi tin rằng có nhiều hoạt động mà cả chính phủ và người dân có thể làm để giảm bớt những tác động có hại từ hành động của chúng ta đối với môi trường. Do đó, các chính phủ từ khắp nơi trên thế giới phải hợp tác để tìm ra giải pháp cho vấn đề phá rừng. Điều này là do nó là lý do chính khiến các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chẳng hạn, khi chính phủ Nam Phi cấm phá rừng vào năm 2015, kết quả thật đáng kinh ngạc, cứu nhiều loài khỏi nguy cơ tuyệt chủng và ngăn chặn xói mòn đất. Kết quả là, sản xuất nông nghiệp đã tăng lên và môi trường sống của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng không còn bị xáo trộn. Mọi người cũng có thể phổ biến kiến ​​thức về những tác động bất lợi mà một số hành vi của chúng ta gây ra đối với môi trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn nữa để giải quyết vấn đề.

Tóm lại, tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể nỗ lực rất nhiều để cải thiện môi trường và giải cứu nhiều loại sinh vật, mặc dù thực tế là nhiều người nghĩ rằng con người bất lực trong việc bảo vệ các loài động thực vật.

 

TỪ VỰNG

> Disputed

Meaning: argue about (something); discuss heatedly.

Nghĩa Tiếng Việt: thảo luận

> Put in jeopardy

Meaning: in a situation in which someone or something is exposed to possible injury, loss, or evil

Nghĩa Tiếng Việt: bờ vực nguy hiểm, tuyệt chủng

> Human-driven

Meaning: a man makes a plan

Nghĩa Tiếng Việt: do con người dẫn đến

> Habitat destruction

Meaning: the process by which a natural habitat becomes incapable of supporting its native species

Nghĩa Tiếng Việt: phá hủy môi trường sống

> Exterminate

Meaning: destroy completely

Nghĩa Tiếng Việt: tiêu diệt

> Multitude

Meaning: a large number.

Nghĩa Tiếng Việt: nhiều, số đông, vô số

> Outlawed

Meaning: to make something illegal or unacceptable

Nghĩa Tiếng Việt: bất hợp pháp hóa

> Astounding

Meaning: surprisingly impressive or notable.

Nghĩa Tiếng Việt: đáng kinh ngạc

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: