GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 29/12/2022

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 09/ 01/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

GIẢI ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 AND 2 NGÀY 29/12/2022

Hôm nay Bilingo gửi đến các bạn đọc bài thi mẫu IELTS WRITING task 1 và 2, đề bài lấy từ những bài thi đã ra và có khả năng gặp được trong các phần thi kế tiếp của IELTS writing. Bài viết gồm 2 phần: Table và đề văn dạng đưa ra ý kiến, nghị luận về chủ đề:

Task 1: The table below shows the percentage of first year students who gave ‘very good’ rating to the resources provided by the college, for three courses. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Task 1

The table below shows the percentage of first year students who gave ‘very good’ rating to the resources provided by the college, for three courses. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Pre-course information

Teaching

Tutor

Resources (print)

Other resources

Economics

59%

95%

90%

81%

60%

Law

72%

62%

76%

70%

80%

Commerce

95%

95%

93%

85%

81%

BÀI LÀM

The chart below shows how three courses—economics, law, and commerce—are rated in terms of their facilities. It's noteworthy to observe that of all resources, trade generated the most satisfaction.

In these three topics, commerce has the highest pre-course satisfaction rate at 95%. The pre-course material for law received a "very good" rating from 72% of the students, but less than 60% of students felt the same way about the pre-course information for economics.

A similar number (95%, 92%, and 83%, respectively) of economics and commerce students regarded these resources as very good in terms of instruction, tutoring, and print resources. Only around 70% of law students, however, were pleased with these services.

When it came to other resources, almost 80% of the students in law and business were happy, whereas just 60% of the students in economics were.

Overall, the students' opinions of the resources offered by business, law, and economics were mixed.

BÀI DỊCH

Biểu đồ dưới đây cho thấy ba khóa học—kinh tế, luật và thương mại—được đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất của chúng. Đáng chú ý là trong tất cả các nguồn lực, thương mại tạo ra sự hài lòng nhất.

Trong ba chủ đề này, thương mại có tỷ lệ hài lòng trước khóa học cao nhất với 95%. Tài liệu trước khóa học về luật nhận được đánh giá "rất tốt" từ 72% sinh viên, nhưng chưa đến 60% sinh viên cảm thấy như vậy về thông tin trước khóa học về kinh tế.

Một số lượng tương tự (tương ứng là 95%, 92% và 83%) sinh viên kinh tế và thương mại đánh giá những nguồn tài nguyên này là rất tốt về hướng dẫn, dạy kèm và tài nguyên in ấn. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 70% sinh viên luật hài lòng với các dịch vụ này.

Khi nói đến các nguồn lực khác, gần 80% sinh viên luật và kinh doanh hài lòng, trong khi chỉ có 60% sinh viên kinh tế hài lòng.

Nhìn chung, ý kiến ​​của sinh viên về các nguồn lực được cung cấp bởi kinh doanh, luật và kinh tế là hỗn hợp.

 

Task 2

Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

BÀI LÀM

It is believed that the most efficient strategy to reduce accidents is to raise the minimum legal age for operating a motor vehicle or riding a motorcycle. Although I concur that a hike in the legal drinking age helps to reduce traffic accidents, I think there are other elements that are just as crucial.

On the one hand, I concur that lowering the legal driving age will reduce accidents and fatalities. Children often breach the law and cause accidents because they lack maturity, responsibility, and experience. As a result, individuals acquire greater experience as they age. It is evident that older drivers react more swiftly than younger ones to hazardous and unforeseen driving conditions. Younger drivers could be startled and worry if a person unexpectedly crosses the road, but senior drivers might stop or turn the steering wheel instead. In conclusion, I support raising the legal driving age.

However, I think there are more effective ways to keep roads safe. In order to alleviate traffic, the government should first encourage people to choose public transportation rather than a private vehicle. Second, if commuters breach the law, traffic police should severely punish them or take away their license. As a result, traffic violations are more likely to occur and collisions are less frequent. Finally, in order to improve driving conditions, the government should spend more money on transportation infrastructure.

In conclusion, although raising the legal drinking age undoubtedly reduces the incidence of automobile accidents, I don't think it exceeds all other measures.

BÀI DỊCH

Người ta tin rằng chiến lược hiệu quả nhất để giảm tai nạn là nâng cao độ tuổi hợp pháp tối thiểu để điều khiển phương tiện cơ giới hoặc lái xe máy. Mặc dù tôi đồng ý rằng việc tăng độ tuổi uống rượu bia hợp pháp sẽ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng tôi nghĩ có những yếu tố khác cũng quan trọng không kém.

Một mặt, tôi đồng tình rằng việc giảm tuổi lái xe hợp pháp sẽ làm giảm tai nạn và tử vong. Trẻ em thường vi phạm pháp luật và gây ra tai nạn do thiếu trưởng thành, thiếu trách nhiệm và thiếu kinh nghiệm. Kết quả là, các cá nhân có được nhiều kinh nghiệm hơn khi họ già đi. Rõ ràng là những người lái xe lớn tuổi phản ứng nhanh hơn những người trẻ tuổi trước những điều kiện lái xe nguy hiểm và không lường trước được. Những người lái xe trẻ tuổi hơn có thể giật mình và lo lắng nếu một người bất ngờ băng qua đường, nhưng những người lái xe lớn tuổi hơn có thể dừng lại hoặc xoay vô lăng để thay thế. Tóm lại, tôi ủng hộ việc tăng tuổi lái xe hợp pháp.

Tuy nhiên, tôi nghĩ có nhiều cách hiệu quả hơn để giữ an toàn cho các con đường. Để giảm bớt tắc đường, trước tiên chính phủ nên khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Thứ hai, nếu người đi làm vi phạm luật, cảnh sát giao thông nên phạt nặng hoặc tước bằng lái của họ. Do đó, vi phạm giao thông dễ xảy ra hơn và ít xảy ra va chạm hơn. Cuối cùng, để cải thiện điều kiện lái xe, chính phủ nên chi nhiều tiền hơn cho cơ sở hạ tầng giao thông.

Tóm lại, mặc dù việc tăng tuổi uống rượu hợp pháp chắc chắn làm giảm tỷ lệ tai nạn ô tô, nhưng tôi không nghĩ rằng nó vượt quá tất cả các biện pháp khác.

 

Tới đây là hết rồi. Sau 2 bài sample mẫu cho IELTS Writing task phía trên. Bilingo mong muốn các bạn học viên hãy nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing khi thi IELTS nhé. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để học thêm các từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp để có thể tự viết cho mình một bài riêng về chủ đề này đấy. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt, xứng đáng với công sức mình bỏ ra nhé.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: