IELTS PEAKING PRACTICE- INSECTS- DAILY PLAN

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 25/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS PEAKING PRACTICE- INSECTS- DAILY PLAN

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 13 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 13 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 13 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about insects. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề côn trùng
Part 2 about "Appointment" Phần 2 sẽ là bài nói về cuộc hẹn quan trọng mà bạn bỏ lỡ
Part 3 countinues about "Daily plan". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của kế hoạch hàng ngày

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 13 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 13 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Insects

1. Do you like insects?
2. Are there many different insects where you live?
3. Do you think insects are useful?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a time when you missed an appointment.
You should say:
• When it was;
• Who you made it with;
• Why you missed it;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Is it important to have a daily plan?
2. What kind of things do people need to plan carefully?

3. Do you think it is important to have a work-life balance?


 Sample Answer to PART 1 

Insects
1. Do you like insects?

I don’t like insects very much because they remind me of a lot of pests. I don’t like being bitten by mosquitos and bed bugs. Honestly, it is hard to like any animal that bites you. I also dislike cockroaches crawling around the house. So I take every step I can to eliminate them in the house.

Tôi không thích côn trùng lắm vì chúng khiến tôi nhớ đến rất nhiều loài gây hại. Tôi không thích bị muỗi và rệp cắn. Thành thật mà nói, khó có thể thích con vật nào cắn bạn. Tôi cũng không thích gián bò quanh nhà. Vì vậy, tôi thực hiện mọi bước có thể để loại bỏ chúng trong nhà.

2. Are there many different insects where you live?
Yes. The place where I live is warm and humid, which is suitable for many insects to grow. I can often find spiders, mosquitoes and cockroaches in my home. In addition, a variety of ants can commonly be found on the balcony.

Đúng. Nơi tôi ở ấm áp và ẩm ướt rất thích hợp cho nhiều loại côn trùng phát triển. Tôi thường có thể tìm thấy nhện, muỗi và gián trong nhà của mình. Ngoài ra, nhiều loại kiến ​​thường có trên ban công.

3. Do you think insects are useful?
Yes. Insects are crucial components of many ecosystems, where they perform many important functions. They aerate the soil, pollinate blossoms, and control insects and pests. Many insects, especially beetles, are scavengers, feeding on dead animals and fallen trees, thereby recycling nutrients back into the soil.

Đúng. Côn trùng là thành phần quan trọng của nhiều hệ sinh thái, nơi chúng thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Chúng thông khí cho đất, thụ phấn cho hoa và kiểm soát côn trùng và động vật gây hại. Nhiều loài côn trùng, đặc biệt là bọ cánh cứng, là loài ăn xác thối, ăn xác động vật chết và cây đổ, do đó tái chế chất dinh dưỡng trở lại đất.

 Sample Answer to PART 2 
I’d like to talk about the time I missed a final interview for my dream job due to the lack of time management. After going through many tough challenges from the recruiter, I was selected for the final interview with the line manager whom I was supposed to directly report to. However, the interview took place at another city and I had no choice but fly there.

 

Everything would have been perfect if I had chosen to get on board just one hour earlier. But unfortunately, things didn’t go like that. I didn’t take the traffic condition of that city into serious consideration. Although congestion is a prevalent scenario in that city, I failed to add more time for the transportation and got to the interviewing site 45 minutes late. Despite the fact that I was still given the opportunity to talk with the recruitment board, they in deed didn’t show many interest in my part and just asked some simple questions. There was absolutely no excuse for mistake and my dream job just slipped away right in front of my eyes.
 

It took me almost a month berating myself for being careless in such a vital event. However, it also opened my eyes to a precious lesson in life. That is be extra careful whenever you do anything. Time is free for everyone but you have to use every moment in the smartest way since once it’s gone, you will never be able to take it back at any price.

Tôi muốn kể về lần tôi đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn cuối cùng cho công việc mơ ước của mình do không quản lý được thời gian. Sau khi trải qua nhiều thử thách khó khăn từ nhà tuyển dụng, tôi đã được chọn vào cuộc phỏng vấn cuối cùng với người quản lý trực tiếp mà tôi phải trực tiếp báo cáo. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn diễn ra tại một thành phố khác và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bay đến đó.
 
Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu tôi chọn lên tàu chỉ một giờ sớm hơn. Nhưng thật không may, mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Tôi không xem xét tình trạng giao thông của thành phố đó một cách nghiêm túc. Mặc dù tắc nghẽn là một kịch bản phổ biến ở thành phố đó, nhưng tôi đã không thể mất thêm thời gian di chuyển và đến địa điểm phỏng vấn muộn 45 phút. Mặc dù thực tế là tôi vẫn được trao cơ hội để nói chuyện với ban tuyển dụng, nhưng họ không tỏ ra quan tâm đến phần việc của tôi và chỉ hỏi một số câu hỏi đơn giản. Hoàn toàn không có lời bào chữa nào cho sai lầm và công việc mơ ước của tôi cứ thế vụt tắt ngay trước mắt.
 
Tôi đã mất gần một tháng tự mắng mình vì đã bất cẩn trong một sự kiện quan trọng như vậy. Tuy nhiên, nó cũng mở ra cho tôi một bài học quý giá trong cuộc sống. Đó là hãy cẩn thận hơn bất cứ khi nào bạn làm bất cứ điều gì. Thời gian là miễn phí đối với tất cả mọi người nhưng bạn phải sử dụng mọi khoảnh khắc một cách thông minh nhất vì một khi nó mất đi, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được với bất kỳ giá nào.

 Sample Answer to PART 3 

1. Is it important to have a daily plan?
Yes. Introducing daily planning into your routine allows you to clearly separate the time you spend working and the time you have for everything else. Knowing what to expect from the day ahead of you can make your life a lot less stressful. Besides, having plans helps you be prepared. You can’t predict the obstacles that may occur, but part of your planning routine can be having a contingency plan for an emergency or unexpected situations – it’ll help avoid panicking.

Đúng. Đưa việc lập kế hoạch hàng ngày vào thói quen của bạn cho phép bạn tách biệt rõ ràng thời gian bạn dành để làm việc và thời gian bạn có cho mọi thứ khác. Biết được những gì mong đợi từ ngày sắp tới có thể giúp cuộc sống của bạn bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, có kế hoạch giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng. Bạn không thể đoán trước được những trở ngại có thể xảy ra, nhưng một phần trong thói quen lập kế hoạch của bạn có thể là có kế hoạch dự phòng cho trường hợp khẩn cấp hoặc bất ngờ - điều này sẽ giúp bạn tránh bị hoảng sợ.

2. What kind of things do people need to plan carefully?
I think people need to plan carefully when they make some big decisions, like choosing a school, choosing a career, buying a house or planning a project. Many factors need to be taken into account when making these decisions.

Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải lên kế hoạch cẩn thận khi họ đưa ra một số quyết định lớn, như chọn trường, chọn nghề, mua nhà hay lập kế hoạch cho một dự án. Nhiều yếu tố cần được tính đến khi đưa ra các quyết định này.

3. Do you think it is important to have a work-life balance?
Yes, absolutely. Work life balance is important as it allows you to separate work and home, meaning that the stress of work should stay at work, and not follow you outside of office hours. With a balance between work and home, you will have more control over your focus. If you leave your work at the office, you will give your attention to your family when you get home.

Phải, chắc chắn rồi. Cân bằng cuộc sống trong công việc rất quan trọng vì nó cho phép bạn tách biệt công việc và gia đình, có nghĩa là áp lực công việc sẽ ở lại nơi làm việc, và không theo bạn ngoài giờ hành chính. Với sự cân bằng giữa công việc và gia đình, bạn sẽ kiểm soát được nhiều hơn sự tập trung của mình. Nếu bạn rời bỏ công việc ở cơ quan, bạn sẽ dành sự quan tâm cho gia đình khi về đến nhà.

 Vocabulary 

 • decisions (n) quyết định
 • panicking (ving) hoảng sợ
 

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: