IELTS SPEAKING PRACTICE-DESSERTS-HEALTHY

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 18/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE-DESSERTS-HEALTHY

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành 
thi ielts speaking Test giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong 
kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 6 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 6 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about desserts. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề"món tráng miệng" 
Part 2 about " health on magazine or the Internet".Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề bản tin sức khỏe qua tạp chí và mạng xã hội
Part 3 countinues about "health". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của việc nâng cao sức khỏe
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 6  và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 6 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Cake

1. Do you like desserts?
2. Have you ever made cakes?
3. What desserts do Chinese people like?

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.
 PART 2 

Describe an article on health you read on magazine or the Internet.

You should say:
• What it was;
• Where you read it;
• Why you read it;
• And how you felt about it.

 

 PART 3 
Discussion topics:

1. What can government do to improve people’s health?
2. What activities can school organize for children to keep fit?
3. How can you tell whether a website is reliable or not?


 Sample Answer to PART 1 
Cake
1. Do you like desserts?
Yes, I have a sweet tooth, so my favorite part of a meal is dessert. I like to try different kinds of desserts and I like all desserts with fruit, such as mango pudding, strawberry milkshake and
blueberry jelly.

Đúng vậy, tôi rất thích ăn ngọt, vì vậy phần yêu thích của tôi trong bữa ăn là món tráng miệng. Tôi thích thử các loại món tráng miệng và tôi thích tất cả các món tráng miệng với trái cây, chẳng hạn như bánh pudding xoài, sữa lắc dâu tây và thạch việt quất


2. Have you ever made cakes?
Well, cakes are not my favorite type of dessert so I haven’t made one. I only eat cakes at birthday parties. So, I have no ideas of ingredients to make a cake and I don’t have the tools to
make them.

À, bánh ngọt không phải là món tráng miệng yêu thích của tôi nên tôi chưa làm. Tôi chỉ ăn bánh ở tiệc sinh nhật. Vì vậy, tôi không có ý tưởng về nguyên liệu để làm một chiếc bánh và tôi cũng không có công cụ để làm cho chúng

3. What desserts do Chinese people like?
Well, there are so many different kinds of desserts in China, so it’s hard to say what desserts Chinese people like. Basically, we have different kinds of buns like Red Bean Bun and Sweet
Egg Bun. We also have many traditional desserts like sweet soup ball and Tanghulu — It’s the candied fruit on a stick, just like the toffee apple, but we use crabapples instead of apples.

Chà, có rất nhiều loại món tráng miệng khác nhau ở Trung Quốc, vì vậy thật khó để nói món tráng miệng nào Người Trung Quốc thích. Về cơ bản, chúng tôi có các loại bánh khác nhau như Bún đậu đỏ và Bánh ngọt Bún trứng. Chúng tôi cũng có nhiều món tráng miệng truyền thống như súp ngọt và Tanghulu - It’s the kẹo trái cây trên một thanh, giống như táo kẹo bơ cứng, nhưng chúng tôi sử dụng dứa cua thay vì táo

Sample Answer to PART 2
I don’t usually read magazines, but I did recently read a blog post on the Internet about healthy lifestyles. It was written by a lady who used to be obese. She had changed her lifestyle gradually and was now much happier with herself and her life in general. I read the blog because I found out that I have gained weight recently, so I want to lose weight and eat healthier food.

She talked about some of the problems overweight people would face and how difficult it can be to break bad habits and make new healthy life choices. For example, she talked about her diet and the things she used to eat almost every day, and how she began to make small changes to her diet, like switching from unhealthy snacks like cookies to healthier snacks such as fruit and nuts. She said that she discovered the power of tracking macrobiotic nutrients instead of just counting calories, and this had a major impact on her losing weight without having to
starve herself.
Another important aspect she discussed was exercise. She exercises every day at the gym where she does some cardio workouts and weight training. In her experience, she believes women who want to lose weight and live a healthy lifestyle should explore weight training as a means of achieving their goals, not only using gym machines like a treadmill, because weight training can actually help burn more calories than walking or running.

Overall, after reading this blog, I think that motivation, nutrition, and exercise are the three most important things to lose weight and have a healthier lifestyle.

 

Tôi không thường đọc tạp chí, nhưng gần đây tôi đã đọc một bài đăng trên Internet về lối sống lành mạnh. Nó được viết bởi một phụ nữ từng bị béo phì. Cô ấy đã dần dần thay đổi lối sống của mình và bây giờ hạnh phúc hơn nhiều với bản thân và cuộc sống của cô ấy nói chung. Tôi đọc blog vì tôi phát hiện ra rằng tôi đã tăng cân gần đây, vì vậy tôi muốn giảm cân và ăn thức ăn lành mạnh hơn.
 

Cô ấy nói về một số vấn đề mà những người thừa cân sẽ gặp phải và khó khăn như thế nào để bỏ những thói quen xấu và đưa ra những lựa chọn mới cho cuộc sống lành mạnh. Ví dụ, cô ấy nói về chế độ ăn uống của mình và những thứ cô ấy thường ăn hầu như hàng ngày và cách cô ấy bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống của mình, như chuyển từ đồ ăn nhẹ không lành mạnh như bánh quy sang đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn như trái cây và các loại hạt. Cô ấy nói rằng cô ấy đã phát hiện ra sức mạnh của việc theo dõi các chất dinh dưỡng thực dưỡng thay vì chỉ đếm calo, và điều này có tác động lớn đến việc giảm cân của cô ấy mà không cần phải
bỏ đói chính mình.

 
Một khía cạnh quan trọng khác mà cô ấy đã thảo luận là tập thể dục. Cô ấy tập thể dục mỗi ngày tại phòng tập thể dục, nơi cô ấy tập một số bài tập tim mạch và tập tạ. Theo kinh nghiệm của mình, cô ấy tin rằng những phụ nữ muốn giảm cân và sống một lối sống lành mạnh nên khám phá tập tạ như một phương tiện để đạt được mục tiêu của họ, không chỉ sử dụng các máy tập thể dục như máy chạy bộ, vì tập tạ thực sự có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn so với đi bộ hoặc đang chạy.
 
Nhìn chung, sau khi đọc blog này, tôi nghĩ rằng động lực, dinh dưỡng và tập thể dục là ba điều quan trọng nhất để giảm cân và có một lối sống lành mạnh hơn

 Sample Answer to PART 3 

1. What can the government do to improve people’s health?
I think there are many things the government can do to improve people’s health. Firstly, the government should build enough hospitals and establish a sound medical insurance system.
Secondly, it is the government’s duty to prevent the spread of communicable diseases and respond to public health emergencies. Finally, the government should protect against environmental hazards, like air and water pollution.

Tôi nghĩ chính phủ có thể làm nhiều điều để cải thiện sức khỏe của người dân. Thứ nhất, chính phủ nên xây dựng đủ bệnh viện và thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế lành mạnh. Thứ hai, chính phủ có nhiệm vụ ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Cuối cùng, chính phủ nên bảo vệ chống lại các hiểm họa môi trường, như ô nhiễm không khí và nước

2. What activities can school organize for children to keep fit?
Schools can offer different forms of physical education based on students’ interests. For example, a school can offer swimming, tennis or badminton classes. Besides, a school can
organize different sports teams like basketball, football or volleyball teams to take part in sports competitions.

Trường học có thể cung cấp các hình thức giáo dục thể chất khác nhau dựa trên sở thích của học sinh. Ví dụ, một trường học có thể cung cấp các lớp học bơi, quần vợt hoặc cầu lông. Bên cạnh đó, một trường học có thể tổ chức các đội thể thao khác nhau như đội bóng rổ, bóng đá hoặc bóng chuyền để tham gia các cuộc thi thể thao

 Sample Answer to PART 3 

3. How can you tell whether a website is reliable or not?
For me, I always check the website suffix. For example, if the website ends with dot org, then it's an official government website, and all the content is reliable and can be sourced. Let’s take
another example. When doing research or writing an academic paper, instead of sourcing academic texts, I believe most people rely on websites with dot edu, as this is the common URL
for educational websites or university websites in China.

Đối với tôi, tôi luôn kiểm tra hậu tố trang web. Ví dụ: nếu trang web kết thúc bằng dot org, thì đó là trang web chính thức của chính phủ và tất cả nội dung đều đáng tin cậy và có thể được cung cấp nguồn gốc. Hãy lấy một vi dụ khac. Khi thực hiện nghiên cứu hoặc viết một bài báo học thuật, thay vì tìm nguồn tài liệu học thuật, tôi tin rằng hầu hết mọi người dựa vào các trang web có dấu chấm edu, vì đây là URL phổ biến cho các trang web giáo dục hoặc các trang web đại học ở Trung Quốc.

 Vocabulary 

 • insurance system (n) bảo hiểm y tế lành mạnh

 • suffix (v) hậu tố

 • take part in (idom) tham gia/ gia nhập

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: