IELTS SPEAKING PRACTICE- HISTORY- UNIFORM

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 16/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE- HISTORY- UNIFORM

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 4 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành.  và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 4 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.

Bài Ielts speaking Test  4 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about  history. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề"Lịch sử" 
Part 2 about "Uniform" Phần 2 sẽ là bài nói về đồng phục ở trường 
Part 3 countinues about "đồng phục và quần áo". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị về cách ăn mặc trong cuốc sống.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test  4  và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 4 Nào.

 PART 1 

Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

History

1. Did you like history when you were young?
2. Have you ever been to historical museums?
3. When was the last time you read about history?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe a uniform(in school or company) you wear.
You should say:
• When you usually wear it;
• Who bought it for you;
• What it is like;
• And how you feel about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Why should students wear school uniforms?
2. On what occasion should people wear uniforms?
3. Can people tell a person’s personality by his/her clothes?


 Sample Answer to PART 1 
History

1. Did you like history when you were young?
Yes, history was my favorite subject back to secondary school. I think it’s only through the study of history that we can understand what’s happening today. History alone won’t provide us with all the answers, but we can learn from mistakes we made in the past.

Đúng, lịch sử là môn học yêu thích của tôi hồi cấp hai. Tôi nghĩ rằng chỉ thông qua nghiên cứu lịch sử, chúng ta mới có thể hiểu được điều gì đang xảy ra ngày nay. Chỉ riêng lịch sử sẽ không cung cấp cho chúng ta tất cả câu trả lời, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trong quá khứ.

2. Have you ever been to historical museums?
Yes, I have been to the British Museum three years ago. It’s the first public national museum in the world. In this museum, you can discover ancient civilizations, learn from the incredible achievements of people in the past and immerse yourself in different cultures.

Vâng, tôi đã đến Bảo tàng Anh cách đây ba năm. Đây là bảo tàng quốc gia công cộng đầu tiên trên thế giới. Trong bảo tàng này, bạn có thể khám phá các nền văn minh cổ đại, học hỏi từ những thành tựu đáng kinh ngạc của con người trong quá khứ và đắm mình trong các nền văn hóa khác nhau.

3. When was the last time you read about history?
Just now I’m reading a book called A Brief History of Humankind. It’s a book about the history of humankind from the evolution of archaic human species in the Stone Age up to the twenty- first century. It talks about the theory of evolution and how homo sapiens came to dominate 

Vừa rồi tôi đang đọc một cuốn sách có tên Lược sử loài người. Đây là một cuốn sách về lịch sử loài người từ quá trình tiến hóa của loài người cổ xưa trong thời kỳ đồ đá cho đến thế kỷ XXI. Nó nói về thuyết tiến hóa và làm thế nào những người homo sapiens đã thống trị

 Sample Answer to PART 2 
I don’t wear any uniform now, but I used to wear one in my primary and secondary school. I really likethe uniform in my senior high school because it looked good on me and was very comfortable. I wore the uniform on all school days because our school had a compulsory requirement that every student should wear a uniform to go to school.

We had different uniforms for summer and winter. The uniform in summer was quite normal, just a T- shirt and shorts in light blue. It was made of pure cotton, so it’s very comfortable to wear. During the

winter, we also had to wear a blue-colored blazer with the school motto woven in its pocket. This was my favorite part of the uniform as I looked really good on it. Also, our school uniform was comparatively better looking as compared to other schools in town, so I felt a little bit proud of it as well.

My parents used to buy the uniforms for me. Because of my physical growth, the old uniforms would get shorter. So, they bought it every alternate year. I also remember that I used to take great care of my uniform and kept it neat and tidy. This also got me compliments from my teachers.

Bây giờ tôi không mặc đồng phục nào, nhưng tôi đã từng mặc một bộ ở trường tiểu học và trung học của mình. Tôi thực sự thích bộ đồng phục ở trường trung học phổ thông của mình vì nó trông rất hợp với tôi và rất thoải mái. Tôi đã mặc đồng phục vào tất cả các ngày học vì trường chúng tôi có quy định bắt buộc là mọi học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường.

Chúng tôi có những bộ đồng phục khác nhau cho mùa hè và mùa đông. Đồng phục vào mùa hè khá bình thường, chỉ là áo phông và quần đùi màu xanh nhạt. Nó được làm bằng bông tinh khiết, vì vậy nó rất thoải mái khi mặc. Trong
mùa đông, chúng tôi cũng phải mặc một chiếc áo khoác màu xanh với khẩu hiệu trường học được dệt trong túi của nó. Đây là phần yêu thích của tôi trong bộ đồng phục vì tôi trông rất đẹp trên nó. Ngoài ra, đồng phục học sinh của chúng tôi tương đối trông đẹp hơn so với các trường khác trong thị trấn, vì vậy tôi cũng cảm thấy tự hào về nó.
 
Cha mẹ tôi đã từng mua đồng phục cho tôi. Vì sự phát triển về thể chất của tôi, những bộ đồng phục cũ sẽ ngắn hơn. Vì vậy, họ mua nó luân phiên mỗi năm. Tôi cũng nhớ rằng tôi đã từng rất chăm chút cho bộ đồng phục của mình và giữ nó gọn gàng, ngăn nắp. Điều này cũng khiến tôi nhận được lời khen từ các giáo viên của mình.

Sample Answer to PART 3

1. Why should students wear school uniforms?
I think one of the reasons is that school uniforms create equality. Students are all wearing the same outfit. No one stands out in the type of clothing they are wearing. So, It doesn’t matter if students come from high- or low-income families. In this way, school uniforms may decrease peer pressure and bullying.

Tôi nghĩ một trong những lý do là đồng phục học sinh tạo ra sự bình đẳng. Các học sinh đều mặc trang phục giống nhau. Không ai nổi bật trong loại quần áo họ đang mặc. Vì vậy, không thành vấn đề nếu sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập cao hay thấp. Bằng cách này, đồng phục học sinh có thể giảm áp lực và bắt nạt bạn bè.

2. On what occasion should people wear uniforms?
I think uniforms symbolize unity. Wearing one indicates that you’re part of a team or you have the same values as others in your group. So you can typically find places like schools, police departments and the military having compulsory uniform requirements. But nowadays, more and more companies are designing their own uniform for their employees. I think this is a great way to establish the company’s culture. The uniform will make you feel you belong to the
company and help achieve better work results. So I think wearing them creates unity within a group.

Tôi nghĩ rằng đồng phục tượng trưng cho sự thống nhất. Việc đeo một chiếc cho biết rằng bạn là thành viên của một nhóm hoặc bạn có cùng giá trị với những người khác trong nhóm của mình. Vì vậy, bạn thường có thể tìm thấy những nơi như trường học, sở cảnh sát và quân đội có yêu cầu bắt buộc về đồng phục. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều công ty thiết kế mẫu đồng phục riêng cho nhân viên của mình. Tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để thiết lập văn hóa của công ty. Đồng phục sẽ khiến bạn cảm thấy mình thuộc về công ty và giúp đạt được kết quả công việc tốt hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc mặc chúng sẽ tạo ra sự thống nhất trong một nhóm.
 
3. Can people tell a person’s personality by his/her clothes?
I think it is very difficult to judge someone’s personality by looking at what he or she is wearing. Every individual is different, some like fashion and some don’t. So, a person wearing simple clothes could be an intelligent person or could be an average guy. We can only find out once we get to know each other.
 
Tôi nghĩ rằng rất khó để đánh giá tính cách của một ai đó bằng cách nhìn vào những gì họ đang mặc. Mỗi cá nhân đều khác nhau, một số thích thời trang và một số thì không. Vì vậy, một người mặc quần áo đơn giản có thể là một người thông minh hoặc có thể là một chàng trai bình thường. Chúng ta chỉ có thể tìm hiểu một khi đã quen nhau.

Vocabulary

 • bullying (n) bắt nạt
 • physical growth (n) phát triển về thể chất
 • pure cotton (n) bông tinh khiết

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: