IELTS SPEAKING PRACTICE- JOKES- COMPANY

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 22/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE- JOKES- COMPANY

 

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test () giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 10 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 10 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about comedy. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề kể chuyện cười
Part 2 nói về cảm giác hứng thú  của bạn khi làm việc trong công ty lớn
Part 3 countinues about "Work in big and small company". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về sự khác biệt khi làm việc trong công ty to và nhỏ
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 10 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 10 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Jokes & Comedies

1. Are you good at telling jokes?
2. Do your friends like to tell jokes?
3. Do you like to watch comedies?

 PART 2  

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe a large company that you are interested in.
You should say:
• What it is;
• What kind of business it does;
• How you knew it;
• And how you feel about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What are the differences between a big company and a small company ?
2. Is it difficult to get a promotion in a large company?
3. What are the advantages of working in a big company?


 Sample Answer to PART 1 
Jokes & Comedies

1. Are you good at telling jokes?
Yes. I have been obsessed with telling jokes since I was a child. I was shy and used jokes as a means to break the ice. I have a fairly broad appreciation for humor. I like puns and banter. I also like ironic humor but I do easily get bored with pure farce.

 

Đúng. Tôi đã bị ám ảnh bởi việc kể những câu chuyện cười kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi ngại ngùng và sử dụng những trò đùa như một phương tiện để phá vỡ lớp băng. Tôi có một sự đánh giá khá rộng rãi về sự hài hước. Tôi thích chơi chữ và nói đùa. Tôi cũng thích sự hài hước châm biếm nhưng tôi dễ chán với những trò hề thuần túy

2. Do your friends like to tell jokes?
Yes. Some of my friends are very fond of telling jokes. They know how to deliver a good joke. Even a bad joke can be made funny by their vocal inflection. I really enjoy spending time with people who have a sense of humor, because they can always make me laugh.

Đúng. Một số người bạn của tôi rất thích kể chuyện cười. Họ biết làm thế nào để đưa ra một trò đùa hay. Ngay cả một câu chuyện dở khóc dở cười cũng có thể trở nên hài hước bởi giọng hát của họ. Tôi thực sự thích dành thời gian với những người có khiếu hài hước, vì họ luôn có thể khiến tôi cười

3. Do you like to watch comedies?
Yes. Comedy movies are a perfect source of relaxation and enjoyment. I am an admirer of comedy movies, as comedy movies have got the capability to bring back smiles on gloomy faces.

Đúng. Phim hài là một nguồn thư giãn và thưởng thức hoàn hảo. Tôi là một người ngưỡng mộ những bộ phim hài, vì những bộ phim hài có khả năng mang lại nụ cười trên những khuôn mặt u ám

 Sample Answer to PART 2 
I’d like to talk about Mogu company, one of the leading companies specializing in selling clothes in China.

It is an e-commerce company for online shopping purposes and provides a wide variety of style as well as current fashion trend for both men and women. The company has been through so many ups and downs that there was a time when they were on the edge of bankruptcy. At first, I didn’t care much about it. Not until I came across an eye-catching dress when going shopping in the mega mall did I become interested in its products. What amazed me is that the price is much cheaper than other brands so I can get the best offer without asking for a bargain. Normally it would take me 3 days for the merchandise to be delivered but here I just need to wait 2 days to receive it. Another thing is that the refund policy of Mogu is much better than other companies. Customers can refund or return unpleasing products within 7 days and get a brand new one with similar price, so that’s the reason why Mogu has great customer base than other competitors.

Starting from modest investment to a leading company which is highly profitable and has thousands of employees, Mogu is an icon for lots of start-ups and youngsters running their businesses.

Tôi muốn nói về công ty Mogu, một trong những công ty hàng đầu chuyên bán quần áo ở Trung Quốc.

Đây là một công ty thương mại điện tử với mục đích mua sắm trực tuyến và cung cấp nhiều kiểu dáng cũng như xu hướng thời trang hiện nay cho cả nam và nữ. Công ty đã trải qua rất nhiều thăng trầm và đã có lúc đứng trước bờ vực phá sản. Lúc đầu, tôi không quan tâm lắm về nó. Không phải cho đến khi tôi bắt gặp một chiếc váy bắt mắt khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại lớn, tôi mới cảm thấy hứng thú với các sản phẩm của nó. Điều làm tôi ngạc nhiên là giá cả rẻ hơn nhiều so với các thương hiệu khác nên tôi có thể nhận được ưu đãi tốt nhất mà không đòi hỏi một món hời nào. Thông thường tôi sẽ mất 3 ngày để giao hàng nhưng ở đây tôi chỉ cần đợi 2 ngày là có thể nhận được. Một điều nữa là chính sách hoàn tiền của Mogu tốt hơn nhiều so với các công ty khác. Khách hàng có thể hoàn lại tiền hoặc trả lại các sản phẩm không phù hợp trong vòng 7 ngày và nhận một sản phẩm hoàn toàn mới với giá tương tự, đó là lý do tại sao Mogu có lượng khách hàng lớn hơn các đối thủ cạnh tranh khác.
 
Bắt đầu từ khoản đầu tư khiêm tốn trở thành một công ty hàng đầu có lợi nhuận cao và có hàng nghìn nhân viên, Mogu là một biểu tượng cho rất nhiều công ty mới thành lập và những người trẻ tuổi đang điều hành doanh nghiệp của họ

 Sample Answer to PART 3 

1. What are the differences between a big company and a small company ?
Well, I think small businesses not only differ in size from larger ones, but tend to have different legal structures, financing arrangements and market niches. Small companies often focus on a niche market, while larger companies tend to offer more products and services to a wider variety of consumers.

Tôi nghĩ các doanh nghiệp nhỏ không chỉ khác về quy mô so với các doanh nghiệp lớn hơn, mà còn có xu hướng có cấu trúc pháp lý, các thỏa thuận tài chính và thị trường ngách khác nhau. Các công ty nhỏ thường tập trung vào một thị trường ngách, trong khi các công ty lớn hơn có xu hướng cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn cho nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn

2. Is it difficult to get a promotion in a large company?
Yes, I believe so. Big companies have more detailed job categories. Every employee is so focused on their work that they do not tend to make sure that those in power recognize what they are doing. Also, promotions come with leadership responsibility. If you cannot show that you are good at office politics, that you get on well with people, that you can have business friends, then no one will think you can lead.

Vâng, tôi tin như vậy. Các công ty lớn có danh mục công việc chi tiết hơn. Mọi nhân viên đều tập trung vào công việc của họ đến mức họ không có xu hướng đảm bảo rằng những người nắm quyền nhận ra những gì họ đang làm. Ngoài ra, sự thăng tiến đi kèm với trách nhiệm lãnh đạo. Nếu bạn không thể hiện rằng bạn giỏi chính trị văn phòng, bạn hòa đồng với mọi người, bạn có thể có bạn bè kinh doanh, thì sẽ không ai nghĩ rằng bạn có thể lãnh đạo

3. What are the advantages of working in a big company?
I think the greatest advantage to work at a large company, particularly for entry-level workers, is the availability of formal training programs. Large companies have resources to offer training and mentoring programs for new employees, while most smaller companies leave you to learn as you go or assume you’ll get help from co- workers. Besides, large companies allow employees to focus on a certain range of responsibilities, and therefore offer greater experience in a specific field or specialty. Depth of experience are highly valued on the job market, since the hardest jobs to fill are often those that require specialists. Finally, larger companies, on average, offer better pay and benefits than smaller companies.

Tôi nghĩ rằng lợi thế lớn nhất khi làm việc tại một công ty lớn, đặc biệt là đối với những người lao động mới vào nghề, là sự sẵn có của các chương trình đào tạo chính thức. Các công ty lớn có các nguồn lực để cung cấp các chương trình đào tạo và cố vấn cho nhân viên mới, trong khi hầu hết các công ty nhỏ hơn để bạn tự tìm hiểu hoặc cho rằng bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp. Bên cạnh đó, các công ty lớn cho phép nhân viên tập trung vào một số trách nhiệm nhất định và do đó cung cấp kinh nghiệm lớn hơn trong một lĩnh vực hoặc chuyên ngành cụ thể. Bề dày kinh nghiệm được đánh giá cao trên thị trường việc làm, vì những công việc khó tuyển dụng nhất thường là những công việc đòi hỏi chuyên gia. Cuối cùng, các công ty lớn hơn, trung bình, trả lương và lợi ích tốt hơn các công ty nhỏ hơn

 Vocabulary 

legal structures (n) cấu trúc pháp lý

entry-level workers (n) người lao động mới vào nghề


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: