IELTS SPEAKING PRACTICE - SETTING GOALS - BREAK

 • Tác giả Bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

 • Ngày đăng 13/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE - SETTING GOALS - BREAK
Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 1 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành.  và Bilingo cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 1 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 1 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần. 
 • Part 1 about Break. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề " Break" 
 • Part 2 about "setting goals": Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề set goals
 • Part 3 countinues about "setting goals". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về việc bạn set goals 

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 1 " break" and " Set goals" và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 1 -  break  and set goals -  Nào. 


IELTS SPEAKING PRACTICE AND SAMPLE ANSWER

 PART 1: Break 

1. Why do you need to take a break?
2. Do you prefer a long break or several short breaks?
3. What do you usually do during a break?

 Sample Answer to PART 1 

1. Why do you need to take a break?
I think taking regular breaks will help you make better decisions because breaks spark creative ideas and new solutions. Working for long stretches without breaks leads to stress and exhaustion. Taking breaks refreshes the mind, replenishes your mental resources, and helps you stay focused over long periods of time.  Tôi nghĩ nghỉ giải lao thường xuyên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn, bởi vì nghỉ giải lao khơi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo và giải pháp mới. Làm việc trong thời gian dài không nghỉ dẫn đến căng thẳng và kiệt sức. Nghỉ giải lao giúp tinh thần sảng khoái, bổ sung nguồn lực tinh thần và giúp bạn tập trung trong thời gian dài.
 
2. Do you prefer a long break or several short breaks?
I prefer a long break. I have always wanted to do a Europe trip, backpacking from country to country by traveling on the train via the European rail tour. Having a long break will enable me to do so.  Tôi thích nghỉ dài hơn. Tôi luôn muốn thực hiện một chuyến du lịch Châu Âu, xách ba lô từ nước này sang nước khác bằng cách đi trên tàu qua chuyến tham quan đường sắt Châu Âu. Có một kỳ nghỉ dài sẽ cho phép tôi làm như vậy.
 
3. What do you usually do during a break?
 During breaks, I usually go back to my hometown to spend time with my family. We would cook and have dinner together or take a stroll in our neighborhood garden. Besides, sometimes, we will travel abroad to enjoy the local scenery and experience different cultures.Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi thường về quê để dành thời gian cho gia đình. Chúng tôi sẽ nấu ăn và ăn tối cùng nhau hoặc đi dạo trong khu vườn của khu phố của chúng tôi. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ đi du lịch nước ngoài để thưởng thức phong cảnh địa phương và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau

  Vocabulary 

 • Spark (n)  Khơi Nguồn
 • Long Stretches (n) Trong Thời GIan Dài
 • Replenishes your mental resources (n)  Bổ Sung Nguồn Lực Tinh Thần
 • Take a stroll (v) Đi dạo
 

 PART 2  

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe a goal you set that you tried your best to achieve.
You should say:
• What it was;
• When you set it;
• What you did to achieve it;
• And how you felt about it.

 Sample Answer to PART 2 

I’m the type of person who never likes to rely on luck. I believe that everything can only be achieved through hard work and determination, and my final year in high school was one of the times that I spared no effort to achieve my goal.

At that point, I was still a senior student and like all the other students, passing the University entrance exam to get into my dream University was my main goal. But for me, I felt that the pressure was even higher since I had chosen a medical university. It is one of the top universities in China. There are thousands of students taking part in that exam every year so it is highly competitive.

In order to compete with the other candidates, every day I would spend hours doing as many exercises as possible and learning as much as I could. And even after school, I usually stayed up late to review everything I had learnt that day. It was a long process with a lot of hard work, but I didn’t feel tired at all because becoming a doctor was one of my greatest desires.

So in the end, all the hard work paid off, and I passed the entrance exam with outstanding results and became a medical student. When I received the results, I was so happy that I burst into tears. All of my hard work for the year had helped me achieve one of my big goals in life so far.

Tôi là kiểu người không bao giờ thích dựa vào may rủi. Tôi tin rằng mọi thứ chỉ có thể đạt được khi làm việc chăm chỉ và quyết tâm, và năm cuối trung học của tôi là một trong những thời điểm tôi không tiếc nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.
Lúc đó, tôi vẫn đang là học sinh cuối cấp và cũng như tất cả các học sinh khác, thi đỗ Đại học để vào được trường Đại học mơ ước là mục tiêu chính của tôi. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy áp lực đó càng lớn hơn kể từ khi tôi chọn một trường đại học y khoa. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Có hàng nghìn học sinh tham gia kỳ thi đó hàng năm nên nó có tính cạnh tranh cao.
Để cạnh tranh với các ứng cử viên khác, mỗi ngày tôi đều dành hàng giờ để làm nhiều bài tập nhất có thể và học càng nhiều càng tốt. Và thậm chí sau giờ học, tôi thường thức khuya để xem lại tất cả những gì đã học trong ngày hôm đó. Đó là một quá trình dài với rất nhiều công việc khó khăn, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào vì trở thành bác sĩ là một trong những mong muốn lớn nhất của tôi.
Vì vậy, cuối cùng, tất cả những công việc khó khăn đã được đền đáp, và tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh với kết quả xuất sắc và trở thành một sinh viên y khoa. Khi nhận được kết quả, tôi hạnh phúc đến mức bật khóc. Tất cả những nỗ lực làm việc chăm chỉ của tôi trong năm đã giúp tôi đạt được một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời cho đến nay.
  
 Vocabulary 
 • Spared (v) Tiếc
 • Pay off (idiom) Đền Đáp
 • Outstanding (Ạdj)  Xuất Sắc
 • Burst into tears (idiom)  Bật Khóc

 PART 3  

Discussion topics:

1. Do people in your country set goals?
2. Do people usually set long-term goals or short-term ones?
3. Why is setting goals important in the workplace?

 Sample Answer to Part 3 

1. Do people in your country set goals?

I think most people in my country like to set different goals. Like educational goals, career goals and financial goals. But more and more young people are unwilling to set too many goals or set their goals too high, because they don’t want to put too much pressure on themselves.

Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người ở đất nước tôi thích đặt ra những mục tiêu khác nhau. Như mục tiêu giáo dục, mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu tài chính. Nhưng ngày càng có nhiều người trẻ không muốn đặt ra quá nhiều mục tiêu hoặc đặt mục tiêu quá cao vì họ không muốn tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

2. Do people usually set long-term goals or short-term ones?

Well, in my opinion, people will set more short-term goals. Usually, most people will set a long-term goal and set many short-term goals to achieve the long-term goal. Long-term goals are important, but you can rarely get there without the help of short-term goals. Short-term goals are like stepping stones that push you closer to your long-term goals.

Theo tôi, mọi người sẽ đặt ra những mục tiêu ngắn hạn hơn. Thông thường, hầu hết mọi người sẽ đặt mục tiêu dài hạn và đặt ra nhiều mục tiêu ngắn hạn để đạt được mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn rất quan trọng, nhưng hiếm khi bạn có thể đạt được điều đó nếu không có sự trợ giúp của các mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn giống như những bước đệm thúc đẩy bạn đến gần hơn với mục tiêu dài hạn.

3. Why is setting goals important in the workplace?

Goal setting in the workplace is a surefire way to keep employees motivated and your business on track to achieve success. Goal setting is an important tool not only for clarifying direction but also for assessing progress. Setting clear and realistic goals enables you to be more effective in guiding your performance and evaluating your results.

Thiết lập mục tiêu ở nơi làm việc là một cách chắc chắn để giữ cho nhân viên có động lực và doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng để đạt được thành công. Thiết lập mục tiêu là một công cụ quan trọng không chỉ để làm rõ định hướng mà còn để đánh giá sự tiến bộ. Đặt mục tiêu rõ ràng và thực tế cho phép bạn hướng dẫn hiệu suất và đánh giá kết quả hiệu quả hơn.
 
    Vocabulary 
 • Long-term goal   Mục tiêu dài hạn
 • Short-term goal   Mục tiêu ngắn hạn

Các bạn làm bài kiểm tra ielts speaking test 1 -  break  and set goals -  thế nào rồi. Bạn tự cho mình bao nhiêu điểm nè? Bài ielts speaking test 1 -  break  and set goals - không chỉ giành riêng cho học viên muốn thi Ielts đâu nó còn giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh nữa đó. Nếu bạn cố gằng nói theo cách mà một bài thi ielts speaking câu trúc và yêu cầu thì tiếng anh giao tiếp của bạn cũng sẽ nâng lên 1 trình mới về mặt cấu trúc từ vưng và phát âm nữa. Nếu bạn cần 1 giáo viên đi song hành với mình bạn có thể đăng ký thêm khóa luyện thi ielts online 1 kèm 1 của Bilingo nhé. Khóa luyện thi ielts 1 kèm 1 của Bilingo đã rất thành công và được coi là khóa tiếng anh online 1 kèm 1 ielts uy tín trên thị trường. 

Bạn có thể tham khảo học phí: HỌC PHÍ khóa học tiếng anh online 1 kèm 1 IELTS 


♻ Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:Bilingo 
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: