IELTS SPEAKING PRACTICE- SPENDING TIME- JOBS

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 21/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE- SPENDING TIME- JOBS

 

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 9 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 9 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast. Bài Ielts speaking Test 9 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about Free time. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề"Làm gì khi rảnh" 
Part 2 about "Future" Phần 2 sẽ là bài nói về việc bạn muốn làm trong tương lai
Part 3 countinues about "Jobs". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của nghề nghiệp mà bạn mong muốn
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 9 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 9 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Spending time by yourself

1. Do you like spending time by yourself?
2. How do you usually spend your time by yourself?
3. What did you do last time you were by yourself?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a job that you would not like to do in the future.

You should say:
• What it is;
• Where you know it from;
• Why you think it is difficult or easy;
• And explain why you would not like to do it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What kinds of jobs do young people prefer?
2. What factors should people take into consideration when choosing jobs?
3. Do people nowadays like to leave their hometown to work in other cities? Why?


  Sample Answer to PART 1 
Spending time by yourself

1. Do you like spending time by yourself?
Yes. I do like to spend a lot of time alone. I’m an introvert and a deep thinker. I also like to socialize occasionally but I cannot be in a crowded environment for too long. I think unnecessary chatter and gossiping about other people is not my cup of tea. So, I prefer to spend a lot of time alone.

Đúng. Tôi thích dành nhiều thời gian ở một mình. Tôi là người hướng nội và hay suy nghĩ sâu sắc. Tôi thỉnh thoảng cũng thích giao lưu nhưng không thể ở trong môi trường đông đúc quá lâu. Tôi nghĩ rằng những cuộc tán gẫu không cần thiết và buôn chuyện về người khác không phải là tách trà của tôi. Vì vậy, tôi thích dành nhiều thời gian ở một mình
2. How do you usually spend your time by yourself?
When I have the opportunities to spend time by myself, I like to read books, watch something entertaining or educational. I also sleep a lot. I never get tired of sleeping. So, when I have no plan to visit people on the weekend, I will sleep for a long time.
Khi có cơ hội dành thời gian cho riêng mình, tôi thích đọc sách, xem thứ gì đó giải trí hoặc giáo dục. Tôi cũng ngủ rất nhiều. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ngủ. Vì vậy, cuối tuần không có kế hoạch thăm hỏi mọi người, tôi sẽ ngủ một giấc dài

3. What did you do last time you were by yourself?
I read a book in a library by myself last Sunday. I was learning to improve my English, so I tried to read this famous English book titled ‘Wuthering Heights’. It was not easy.

Tôi đã đọc một cuốn sách trong thư viện vào Chủ nhật tuần trước. Tôi đang học để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, vì vậy tôi đã cố gắng đọc cuốn sách tiếng Anh nổi tiếng này có tựa đề ‘Wuthering Heights’. Nó không phải là dễ dàng

 Sample Answer to PART 2 
 

Today, I would like to talk about a job, which I think is challenging and I would not like to do it in the future. It is the job of selling cars. Although it seems like a simple job but nowadays it is not easy to
convince people to buy a car. There are a lot of responsibilities and pressure is always high. It also requires one to be extrovert, which I think I am not.

 

One of my friends is working as a salesperson and I often find him stressed about his job. He has to spend almost 10-11 hours at the car showroom every day. And he does not get off on Sunday, as most customers visit the showroom on this day. Also, nowadays most of the people do their research online before buying a car so it becomes very difficult for a salesman to talk with them and sell the cars. My
friend is not able to meet his sales targets and always looks worried. Moreover, people does not get promotions easily in this job, so it does not seem like a great career option to me.

In the past, people used to enjoy working as a salesman, but I think it is really difficult. I would prefer doing a job related to computers in the future.

Hôm nay, tôi muốn nói về một công việc mà tôi nghĩ là đầy thử thách và tôi không muốn làm trong tương lai. Đó là công việc bán ô tô. Tuy tưởng chừng như là một công việc đơn giản nhưng ngày nay không dễ để
thuyết phục mọi người mua xe. Có rất nhiều trách nhiệm và áp lực luôn cao. Nó cũng đòi hỏi một người phải hướng ngoại, điều mà tôi nghĩ là không.

Một người bạn của tôi đang làm nhân viên kinh doanh và tôi thường thấy anh ấy căng thẳng về công việc của mình. Anh ấy phải dành gần 10-11 giờ tại phòng trưng bày xe hơi mỗi ngày. Và anh ấy không đi nghỉ vào Chủ nhật, vì hầu hết khách hàng đến thăm phòng trưng bày vào ngày này. Ngoài ra, ngày nay hầu hết mọi người đều tìm hiểu trực tuyến trước khi mua xe nên rất khó để người bán hàng có thể nói chuyện với họ và bán xe. Người bạn của tôi không thể đạt được chỉ tiêu bán hàng của mình và luôn tỏ ra lo lắng. Hơn nữa, mọi người không dễ dàng nhận được sự thăng tiến trong công việc này, vì vậy nó có vẻ không phải là một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời đối với tôi
Trước đây, mọi người thường thích làm công việc bán hàng, nhưng tôi nghĩ nó thực sự khó khăn. Tôi muốn làm một công việc liên quan đến máy tính trong tương lai

 Sample Answer to PART 3 

1. What kinds of jobs do young people prefer?
The young generation likes to do the jobs which involve creativity and allow them to work independently. They also look for jobs that are well paid and require less physical effort. In our
country, most of the graduates are employed in IT industry. I think they like to work as programmers or IT administrators.

Thế hệ trẻ thích làm những công việc liên quan đến sự sáng tạo và cho phép họ làm việc độc lập. Họ cũng tìm kiếm những công việc được trả lương cao và ít đòi hỏi nỗ lực thể chất hơn. Trong của chúng tôi quốc gia, hầu hết sinh viên tốt nghiệp được làm việc trong ngành CNTT. Tôi nghĩ họ thích làm lập trình viên hoặc quản trị viên CNTT

2. What factors should people take into consideration when choosing jobs?
I think personal interests often top the list of factors to consider when choosing a career. If you are able to put your passions and skills into a career, you are more likely to enjoy your work and
succeed in your position. Besides, salary, career prospects and working environment are also important factors to consider.

Tôi nghĩ sở thích cá nhân thường đứng đầu danh sách các yếu tố cần cân nhắc khi chọn nghề nghiệp. Nếu bạn có thể đặt niềm đam mê và kỹ năng của mình vào sự nghiệp, bạn có nhiều khả năng sẽ yêu thích công việc của mình và thành công ở vị trí của bạn. Bên cạnh đó, mức lương, triển vọng nghề nghiệp và môi trường làm việc cũng là những yếu tố cần được quan tâm

3. Do people nowadays like to leave their hometown to work in other cities? Why?
Traditionally, people most often leave their hometown to pursue an attractive career opportunity. Some people simply don’t like the place where they grew up. They may have found the culture to be boring, the people to be cold, or the dominant value to be too different from their own. Besides, young people seek adventure and independence. Working in other cities will help them get closer to their dreams.

Theo truyền thống, mọi người thường rời quê hương của họ để theo đuổi một cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Một số người chỉ đơn giản là không thích nơi họ lớn lên. Họ có thể nhận thấy văn hóa nhàm chán, con người lạnh nhạt, hoặc giá trị thống trị quá khác biệt so với giá trị của họ. Bên cạnh đó, những người trẻ tuổi tìm kiếm sự phiêu lưu và độc lập. Làm việc ở các thành phố khác sẽ giúp họ đến gần hơn với ước mơ của mình

 Vocabulary 

 • attractive (adj) hấp dẫn
 • career prospects (n)  triển vọng nghề nghiệp
 • independently (adv) độc lập

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: