IELTS SPEAKING PRACTICE- WATERS SPORT- GOOD LEADER

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 29/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING PRACTICE- WATERS SPORT- GOOD LEADER

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 17 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 17 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 17 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about WATER SPORT. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề bóng đá thể thao
Part 2 about LEADER Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề kỹ năng và tầm quan trọng của người trưởng nhóm
Part 3 countinues about HEAD FAMILY MEMBER. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của người đứng đầu trong gia đình 
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 17 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 17 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Water sports

1. Have you ever done any water sports?
2. What kind of water sports do you want to try?
3. Are water sports popular in China?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe a friend who is a good leader.
You should say:
• Who this person is;
• How you knew this person;
• How this person behaves;
• And why you think this person is a good leader.

 

 PART 3 
Discussion topics:

1. Who is the head of the family in your culture?
2. Are men better at decision making in a family?
3. Should a leader discuss with team members when making decisions?


 Sample Answer to PART 1 
Water sports

1. Have you ever done any water sports?
Yes, definitely! I’ve been swimming for ages, which keeps me healthy and fit. Apart from that, I’ve also tried other sorts of aquatic sports. For example, I went boating with my friends last week on a lake in the central park. Rowing on the surface of the calm lake made me feel really refreshed.

 

Vâng chắc chắn! Tôi đã bơi trong nhiều năm, điều này giúp tôi luôn khỏe mạnh và có thân hình cân đối. Ngoài điều đó ra, tôi cũng đã thử các loại thể thao dưới nước khác. Ví dụ, tuần trước tôi đi chèo thuyền với bạn bè trên một hồ nước ở công viên trung tâm. Chèo thuyền trên mặt hồ phẳng lặng khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái.

2. What kind of water sports do you want to try?
Well, I think for all the sports that I’ve done, there’s nothing really that thrilling. I mean I’ve only tried simple things like swimming or diving. So, given the chance, I would really like to try some extreme sports such as surfing or speed boating. Those types of activities really appeal to me.

Chà, tôi nghĩ đối với tất cả các môn thể thao mà tôi đã thực hiện, không có gì thực sự gay cấn. Ý tôi là tôi chỉ thử những thứ đơn giản như bơi hoặc lặn. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi thực sự muốn thử một số môn thể thao mạo hiểm như lướt sóng hoặc chèo thuyền tốc độ. Những loại hoạt động thực sự hấp dẫn tôi.

3. Are water sports popular in China?
Well, it depends on the region. China is an enormous country, and the regions vary geographically. The coastal cities enjoy nice beaches, so people there often go diving or swimming. But, for some inland cities, it would be hard to find vast open water, so aquatic sports are less common in those areas.

Vâng, nó phụ thuộc vào khu vực. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, và các khu vực khác nhau về mặt địa lý. Các thành phố ven biển có những bãi biển đẹp, vì vậy người dân ở đó thường đi lặn hoặc bơi lội. Tuy nhiên, đối với một số thành phố nội địa, sẽ khó tìm thấy vùng nước rộng lớn, vì vậy các môn thể thao dưới nước ít phổ biến hơn ở những khu vực đó.

 Sample Answer to PART 2 
I’m going to talk about a friend of mine. His name is Peter. Although he’s very young – only a year ahead of me, Peter is a co-founder of our school’s English Club.

Actually, English is not my major at university but all of the students are required to take IELTS test as part of the graduation requirements. So I decided to join the English Club and that’s how I met him. My first impression of this friend was that he had a good command of English and, also, he demonstrated a great passion for this language. He helped me practice spoken English for a while before we became close friends.

The thing that most people, including myself, find attractive about Peter is that he has such a great sense of humor. I mean, he can make anyone laugh even when they don’t feel like to. He has a way of
making people feel cheerful and comfortable when they are around him. I definitely think Peter is a competent leader because he knows exactly how to connect with people in his network and motivate them to achieve common goals. He’s incredibly creative as well. Taking part in his English Club is many students’ favorite activity. He has such a positive influence on people, which I think is what it takes to become a good leader.

 

Tôi sẽ nói về một người bạn của tôi. Tên anh ấy là Peter. Mặc dù còn rất trẻ - chỉ trước tôi một năm, nhưng Peter là người đồng sáng lập Câu lạc bộ tiếng Anh của trường chúng tôi.
 
Trên thực tế, tiếng Anh không phải là chuyên ngành của tôi ở trường đại học nhưng tất cả sinh viên đều phải thi IELTS như một phần của điều kiện tốt nghiệp. Vì vậy, tôi quyết định tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh và đó là cách tôi gặp anh ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người bạn này là anh ấy có trình độ tiếng Anh tốt và anh ấy cũng thể hiện niềm đam mê lớn với ngôn ngữ này. Anh ấy đã giúp tôi luyện nói tiếng Anh một thời gian trước khi chúng tôi trở thành bạn thân.
 
Điều mà hầu hết mọi người, bao gồm cả tôi, thấy hấp dẫn ở Peter là anh ấy có một khiếu hài hước tuyệt vời. Ý tôi là, anh ấy có thể khiến bất kỳ ai cười ngay cả khi họ không muốn. Anh ấy có một cách
khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy. Tôi chắc chắn nghĩ Peter là một nhà lãnh đạo có năng lực vì anh ấy biết chính xác cách kết nối với mọi người trong mạng lưới của mình và thúc đẩy họ đạt được các mục tiêu chung. Anh ấy cũng vô cùng sáng tạo. Tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh của anh ấy là hoạt động yêu thích của nhiều học sinh. Anh ấy có ảnh hưởng tích cực đến mọi người, mà tôi nghĩ đó là những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

  Sample Answer to PART 3  

1. Who is the head of the family in your culture?
Well, within the traditional household hierarchy, the patriarch and family provider was the father or eldest son. He was upheld as the ultimate decision-maker. Nowadays, this household model is common only in very rural areas. As gender equality has been embraced, women are now able to work and exercise authority in family matters. In some metropolitan areas, like Shanghai, women can be more dominant than men in the household.

Vâng, trong hệ thống phân cấp gia đình truyền thống, tộc trưởng và người cung cấp gia đình là cha hoặc con trai cả. Ông được coi là người ra quyết định cuối cùng. Ngày nay, mô hình hộ gia đình này chỉ phổ biến ở các vùng nông thôn. Khi bình đẳng giới được chấp nhận, phụ nữ hiện có thể làm việc và thực hiện quyền hạn trong các vấn đề gia đình. Ở một số khu vực đô thị, như Thượng Hải, phụ nữ có thể chiếm ưu thế hơn nam giới trong gia đình.

2. Are men better at decision making in a family?
I don’t think so. When people are making decisions, men become more eager to take risks, while women tend to become risk-alert and go for the smaller wins that are more guaranteed. So, we should have both men and women at the top level when high-stakes decisions are being made.

Tôi không nghĩ vậy. Khi mọi người đưa ra quyết định, đàn ông trở nên háo hức chấp nhận rủi ro hơn, trong khi phụ nữ có xu hướng trở nên cảnh giác với rủi ro và đi theo những chiến thắng nhỏ hơn nhưng được đảm bảo hơn. Vì vậy, chúng ta nên có cả nam giới và phụ nữ ở cấp cao nhất khi các quyết định mang tính cổ phần cao đang được đưa ra.

3. Should a leader discuss with team members when making decisions?
Yes, it’s important to value people equally, regardless of their roles or experience. If the leader does not consult others when it comes to an important decision, he/she is sure to lose the trust of those who have to implement the decision.

Đúng vậy, điều quan trọng là phải coi trọng mọi người như nhau, bất kể vai trò hoặc kinh nghiệm của họ. Nếu người lãnh đạo không tham khảo ý kiến ​​của người khác khi đứng trước một quyết định quan trọng thì chắc chắn người đó sẽ mất lòng tin của những người phải thực hiện quyết định đó.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: