IELTS SPEAKING- STAYING LATE- VOLUNTEER

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 19/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING- STAYING LATE- VOLUNTEER

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 37 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 37 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 37 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about staying late. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề thức khuya.
Part 2 about volunteer experience. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề kinh nghiệm mà bạn làm từ thiện.
Part 3 countinues about volunteer. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tính cách của người làm từ thiện và cách khuyến khích người khác làm từ thiện giúp đỡ người khác.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 37 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 37 Nào.


PART 1
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Staying up

1. Do you often stay up late?
2. What do you do when you stay up late?
3. How do you feel when you have stayed up late the night before?

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.
 PART 2 

Describe a volunteering experience you have had.
You should say:
• What it was;
• Where it was;
• Why you volunteered;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What personalities and qualities are required for being a volunteer?
2. Do you think people nowadays should participate more in volunteering?
3. How can companies engaging in volunteering help our society?


 Sample Answer to PART 1 
Staying up

1. Do you often stay up late?
Yes, due to large amounts of schoolwork (being a university student), I frequently have to stay up late to be able to finish all of the assignments that I'm supposed to do.

Đúng vậy, do khối lượng lớn bài tập ở trường (đang là sinh viên đại học), tôi thường xuyên phải thức khuya để có thể hoàn thành tất cả các bài tập mà tôi phải làm.

2. What do you do when you stay up late?
Well, in addition to finishing my schoolwork, I often play video games, watch TV shows or entertain myself with some other online activities. All of these can be very addictive and keep me from being tired.

Ngoài việc hoàn thành bài tập ở trường, tôi thường chơi trò chơi điện tử, xem các chương trình truyền hình hoặc giải trí bằng một số hoạt động trực tuyến khác. Tất cả những thứ này có thể rất gây nghiện và khiến tôi không khỏi mệt mỏi.

3. How do you feel when you have stayed up late the night before?
Staying up very late makes me tired the next day. My reaction speed would slow down and I would feel a lack of energy. In addition, I might need more naps to make up for the lack of sleep.

Thức khuya khiến tôi mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tốc độ phản ứng của tôi sẽ chậm lại và tôi cảm thấy thiếu năng lượng. Ngoài ra, tôi có thể cần nhiều giấc ngủ ngắn hơn để bù đắp cho việc thiếu ngủ.

 Sample Answer to PART 2 
A volunteering experience I’ve had is helping my school clean up the dormitories of new graduates.

You know, the COVID-19 has been a great hassle for the newly graduated students as they are not allowed to get into their dorms in the campus to pick up everything they have left since the outbreak of the virus. So, my school made a decision to give them a hand by letting just a few volunteers pack up all the graduates’ personal belongings.

The reason why I engaged in this volunteering activity was that I felt I was the right person to help. You know, my house was pretty close to the campus. So, it wouldn’t take me more than 10 minutes to walk there. Plus, I was kind of bored stuck at home and maybe tidying up dorms would be fun! Well, the real experience turned out to be not that fun, honestly. You know, not only should I do video streaming to my fellow graduates so that they knew what they needed and what they didn’t, but also I got to clean up all the trash, which was no easy job while I was wearing a face mask. But, I ended up having a huge sense of fulfilment, especially when I received recognition from both of my fellows and the school. This will surely become one of the most meaningful experiences in my life.

Một kinh nghiệm tình nguyện mà tôi đã có là giúp trường học của tôi dọn dẹp ký túc xá của sinh viên mới tốt nghiệp.
 
Bạn biết đấy, COVID-19 đã gây ra một rắc rối lớn cho các sinh viên mới tốt nghiệp vì họ không được phép vào ký túc xá của mình trong khuôn viên trường để nhặt tất cả những gì họ còn lại kể từ khi virus bùng phát. Vì vậy, trường tôi đã quyết định giúp họ một tay bằng cách chỉ để một vài tình nguyện viên đóng gói tất cả đồ đạc cá nhân của sinh viên tốt nghiệp.
 
Lý do tại sao tôi tham gia hoạt động tình nguyện này là tôi cảm thấy mình là người phù hợp để giúp đỡ. Bạn biết đấy, nhà tôi khá gần khuôn viên trường. Vì vậy, tôi sẽ không mất hơn 10 phút để đi bộ đến đó. Thêm vào đó, tôi cảm thấy buồn chán khi bị mắc kẹt ở nhà và có lẽ việc dọn dẹp ký túc xá sẽ rất vui! Thành thật mà nói, trải nghiệm thực tế hóa ra không thú vị như vậy. Bạn biết đấy, tôi không chỉ nên phát video trực tuyến cho các đồng nghiệp mới tốt nghiệp của mình để họ biết họ cần gì và không cần gì, mà tôi còn phải dọn tất cả rác, một công việc không hề dễ dàng trong khi tôi đang đeo mặt nạ mặt nạ. Nhưng, cuối cùng tôi đã có một cảm giác hoàn thành rất lớn, đặc biệt là khi tôi nhận được sự công nhận từ cả nghiên cứu sinh của tôi và nhà trường. Đây chắc chắn sẽ trở thành một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

 Sample Answer to PART 3 

1. What personalities and qualities are required for being a volunteer?
I believe reliability, compassion and dedication are the most important qualities a volunteer should have. People who are reliable and willing to make an ongoing commitment to an organization could help to make a real difference. Apart from those, interpersonal skills, ability to learn and learn quickly, and problem solving skills are some important skills that a volunteer should have.

Tôi tin rằng độ tin cậy, lòng trắc ẩn và sự cống hiến là những phẩm chất quan trọng nhất mà một tình nguyện viên nên có. Những người đáng tin cậy và sẵn sàng thực hiện cam kết liên tục với tổ chức có thể giúp tạo ra sự khác biệt thực sự. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh, kỹ năng giải quyết vấn đề là một số kỹ năng quan trọng mà một tình nguyện viên cần phải có.
2. Do you think people nowadays should participate more in volunteering?
Yes. Volunteering is not only good for those who are receiving help, but also beneficial to the doer for many reasons. Volunteering connects you with others. If you’re feeling lonely, or simply want to widen your social circle, volunteering in your local community is an important – and often fun – way to meet new people. Besides, doing good for others and the community helps to create a natural sense of accomplishment and helps you forget your own problems.
 
Đúng. Tình nguyện không chỉ tốt cho những người được giúp đỡ, mà còn có lợi cho người làm vì nhiều lý do. Tình nguyện kết nối bạn với những người khác. Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn hoặc chỉ đơn giản là muốn mở rộng vòng kết nối xã hội của mình, hoạt động tình nguyện trong cộng đồng địa phương của bạn là một cách quan trọng - và thường là thú vị - để gặp gỡ những người mới. Bên cạnh đó, làm điều tốt cho người khác và cộng đồng giúp tạo ra cảm giác hoàn thành tự nhiên và giúp bạn quên đi những vấn đề của chính mình.
3. How can companies engaging in volunteering help our society?
I think it hugely depends on what volunteer activities they are taking part in. If a certain company is conducting coastal clean-up activity, then for sure they help save the ocean’s health. If companies are doing humanitarian aid like educating children, providing basic necessities or medical care to underprivileged communities, then they make those people’s lives better.
Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những hoạt động tình nguyện mà họ đang tham gia. Nếu một công ty nào đó đang tiến hành hoạt động dọn dẹp ven biển, thì chắc chắn rằng họ sẽ giúp cứu vãn sức khỏe của đại dương. Nếu các công ty đang thực hiện hỗ trợ nhân đạo như giáo dục trẻ em, cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản hoặc chăm sóc y tế cho các cộng đồng kém may mắn, thì họ sẽ làm cho cuộc sống của những người đó tốt hơn.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: