IELTS SPEAKING TEST- CAR- MEETING PEOPLE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 18/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- CAR- MEETING PEOPLE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 36 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 36 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 36 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about meet new people. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề cuộc gặp với người lạ.
Part 2 about long car journey. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một chuyến hành trình dài bằng xe hơi.
Part 3 countinues about cars. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về sở thích đi xe hơi riêng và sự khác nhau giữa nam và nữ lái xe.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 36 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 36 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Meeting new people

1. Do you like meeting new people?
2. How do you feel when people welcome you?
3. Can you tell if you like someone when you meet them for the first time? Why?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a long car journey you went on.
You should say:
• Where you went;
• What you did at this place;
• Who you went there with;
• And explain why you went on that journey by car.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Why do people like to have private cars?
2. What’s the difference between men and women’s preference on cars?
3. What will cars be like in the future?


 Sample Answer to PART 1 
Meeting new people
1. Do you like meeting new people?

Well, I’m an introvert and I'm not interested in talking to someone I don’t know. I much prefer just hanging out with people I know. But since most of my friends are extroverts, they constantly want me to meet new people and I find that a little bit exhausting.

Chà, tôi là một người hướng nội và tôi không muốn nói chuyện với một người mà tôi không quen biết. Tôi thích chỉ đi chơi với những người tôi biết. Nhưng vì hầu hết bạn bè của tôi là người hướng ngoại, họ liên tục muốn tôi gặp gỡ những người mới và tôi thấy điều đó hơi mệt mỏi.

2. How do you feel when people welcome you?
If others welcome me, I will be very happy. I love hanging out with my friends, but I’m not very active in making new friends. I only take the initiative when I feel welcome. So, when I feel welcome, I will fit into a new environment more quickly.

Nếu người khác chào đón tôi, tôi sẽ rất vui. Tôi thích đi chơi với bạn bè của mình, nhưng tôi không tích cực kết bạn mới. Tôi chỉ chủ động khi tôi cảm thấy được chào đón. Vì vậy, khi tôi cảm thấy được chào đón, tôi sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới hơn.

3. Can you tell if you like someone when you meet them for the first time? Why?
No, I can’t genuinely like someone whom I’m just meeting for the first time. To me, liking someone at first sight is not real. In my opinion, the feeling to like someone will be based on their character traits and attitude. It’s impossible to get to know an individual’s true character after meeting them for the first time.

Không, tôi không thể thực sự thích một người mà tôi mới gặp lần đầu. Đối với tôi, thích một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên là không có thật. Theo tôi, cảm giác thích một ai đó sẽ dựa trên đặc điểm tính cách và thái độ của họ. Không thể biết được tính cách thực sự của một cá nhân sau khi gặp họ lần đầu tiên.

 Sample Answer to PART 2 
A few months ago, two of my friends and I drove from Xiamen to Guangzhou to attend a friend’s wedding ceremony.

It took around 7 hours for us to reach Guangzhou. Actually, I could have reached earlier, but considering the safety on the road, I drove slowly. I never crossed the limit of 100 kilometers while I drove the car. Besides, we took a few breaks on the highway, which also added an hour or so to our total travel time. Boris and Max accompanied me on the journey. Both of them are my childhood friends and we have been brought up together. We live in the same community and have many friends in common.

I decided to make the journey by car because my friends thought that it would be more fun and comfortable. Besides, air tickets were expensive and we didn’t want to spend a large sum of money on air tickets. I think we took the right decision as it was a great car journey for us. The beautiful road views and the favorite music on the car added a different dimension to our experience.

Vài tháng trước, hai người bạn của tôi và tôi đã lái xe từ Hạ Môn đến Quảng Châu để tham dự lễ cưới của một người bạn.
 
Mất khoảng 7 giờ để chúng tôi đến Quảng Châu. Thực ra, tôi có thể đến sớm hơn, nhưng xét về độ an toàn trên đường, tôi đã lái xe từ từ. Tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn 100 km trong khi điều khiển xe. Bên cạnh đó, chúng tôi đã nghỉ một vài giờ trên đường cao tốc, điều này cũng làm tăng thêm một giờ vào tổng thời gian di chuyển của chúng tôi. Boris và Max đã đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình. Cả hai người họ đều là bạn thời thơ ấu của tôi và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Chúng tôi sống trong cùng một cộng đồng và có nhiều bạn chung.
 
Tôi quyết định thực hiện cuộc hành trình bằng ô tô vì bạn bè của tôi nghĩ rằng nó sẽ vui và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, vé máy bay rất đắt và chúng tôi không muốn chi một số tiền lớn cho vé máy bay. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quyết định đúng vì đó là một hành trình ô tô tuyệt vời đối với chúng tôi. Khung cảnh đường đẹp và bản nhạc yêu thích trên xe đã tạo thêm một không gian khác cho trải nghiệm của chúng tôi.

 Sample Answer to PART 3 

1. Why do people like to have private cars?
Driving a car is important for people in general because it provides the opportunity for personal control and autonomy. In sparsely populated areas, owning a car is even more important, since it provides the only opportunity for travelling long distances due to a lack of public transport.

Việc lái một chiếc xe hơi quan trọng đối với mọi người nói chung vì nó mang lại cơ hội kiểm soát và tự chủ cá nhân. Ở những khu vực dân cư thưa thớt, việc sở hữu một chiếc ô tô thậm chí còn quan trọng hơn, vì nó mang lại cơ hội duy nhất để đi những quãng đường dài do thiếu phương tiện giao thông công cộng.

2. What’s the difference between men and women’s preference on cars?
In general from what I’ve seen, there are two groups of people. I think more women than men buy a car based on value, practicality, reliability and other sensible reasons. The other category is the type of people who buy a car that appeals to them in a more subjective manner, such as style, speed, handling, power, etc. Usually, more men than women fit into this category.

Nhìn chung, theo những gì tôi thấy, có hai nhóm người. Tôi nghĩ rằng nhiều phụ nữ hơn nam giới mua xe dựa trên giá trị, tính thiết thực, độ tin cậy và các lý do hợp lý khác. Loại còn lại là loại những người mua một chiếc xe hấp dẫn họ ở khía cạnh chủ quan hơn, chẳng hạn như kiểu dáng, tốc độ, khả năng xử lý, sức mạnh, v.v. Thông thường, nhiều nam giới hơn nữ giới phù hợp với loại này.

3. What will cars be like in the future?
I think the car of the future, built according to a new model, will be electric, autonomous and connected to the Internet. Pure electric cars will replace traditional fuel cars. And without a driver, the car can drive itself. It will bring a number of benefits to society: less pollution, more safety, more free time and services.

Tôi nghĩ chiếc xe của tương lai, được chế tạo theo một mẫu xe mới, sẽ chạy bằng điện, tự hành và kết nối Internet. Xe ô tô chạy điện thuần túy sẽ thay thế ô tô chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Và không cần người lái, chiếc xe có thể tự lái. Nó sẽ mang lại một số lợi ích cho xã hội: ít ô nhiễm hơn, an toàn hơn, nhiều thời gian rảnh hơn và nhiều dịch vụ hơn.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: