IELTS SPEAKING TEST- CONCENTRATION- CELEBRATION

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 11/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- CONCENTRATION- CELEBRATION

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 28 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 28 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 28 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about concentration. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề sự tập trung.
Part 2 about excited time. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một dịp mà bạn cảm thấy hứng thú và vui vẻ.
Part 3 countinues about celebration. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về các dịp tri ân và ăn mừng ở các sự kiện.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 28 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 28 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Concentration

1. When do you need to be focused?
2. What may distract you when you’re trying to stay focused?
3. What do you do to help you concentrate?

PART 2

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.
 

Describe a time when you were excited.
You should say:
• Where you were;
• When it was;
• Who you were with;
• And explain why you were excited.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What personal events do people usually celebrate?
2. How do people celebrate their personal events?
3. How much time do people need to prepare for celebrations?


 Sample Answer to PART 1 
Concentration
1. When do you need to be focused?

Usually, I need to be focused when I need to finish something important like listening to the lectures, discussing some topics with my classmates, or doing my homework. Even cooking requires great concentration, because concentration helps me achieve my goal more easily and efficiently.

Thông thường, tôi cần tập trung khi hoàn thành việc quan trọng như nghe giảng, thảo luận về một số chủ đề với bạn cùng lớp hoặc làm bài tập về nhà. Ngay cả nấu ăn cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ, vì sự tập trung giúp tôi đạt được mục tiêu dễ dàng và hiệu quả hơn.

2. What may distract you when you’re trying to stay focused?
Well, nowadays, social media and many other mobile apps may be the biggest distraction among most people. For example, when I was searching for information on Google, I was probably attracted by the pop-up YouTube video and then fell down to the YouTube black hole. When I just grabbed my phone to answer an email, then I just can’t help scrolling through Instagram.

Ngày nay, mạng xã hội và nhiều ứng dụng dành cho thiết bị di động khác có thể là thứ gây xao nhãng lớn nhất đối với hầu hết mọi người. Ví dụ, khi tôi đang tìm kiếm thông tin trên Google, có lẽ tôi đã bị thu hút bởi video bật lên trên YouTube và sau đó rơi xuống hố đen YouTube. Khi tôi vừa cầm điện thoại để trả lời email, thì tôi không thể không cuộn qua Instagram.

3. What do you do to help you concentrate?
Well, I think the most effective way is to focus on one thing at a time. Attentional resources are limited so it is important to manage them wisely. Another way is to live in the moment, which means being mentally engaged in the current affair. It's tough to stay mentally focused when you are ruminating about the past, worrying about the future, or tuning out of the present moment for some other reason.

Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất là tập trung vào một việc tại một thời điểm. Nguồn lực chú ý là có hạn vì vậy điều quan trọng là phải quản lý chúng một cách khôn ngoan. Một cách khác là hãy sống trong hiện tại, nghĩa là phải dốc toàn lực vào chuyện hiện tại. Thật khó để giữ tinh thần tập trung khi bạn đang suy ngẫm về quá khứ, lo lắng về tương lai hoặc bỏ qua khoảnh khắc hiện tại vì một số lý do khác.

 Sample Answer to PART 2  

I would like to talk about something that made me really excited. It was the time when I went to an amusement park with my niece and nephew. My niece and nephew live in Canada and they visit China very rarely. Last year, they had came to China with my sister for the summer vacation. They loved going to amusement parks, but because the weather was too hot, I didn’t want to take them to the amusement park.

Then, one day it finally rained, and the temperatures came down a bit. So, I immediately booked the tickets online for the next day. I wanted to surprise my niece and nephew and thus I didn’t tell them that we were going to the park. On the journey, I kept them busy talking with me and hence, they didn’t realize that we were going there. I was excited because I knew how thrilled they would be once we reached the park.

They never expected it and it came as a huge surprise. For the whole day, we tried different rides. My nephew was a bit young and he was afraid to take some rides, but my ten-year-old niece wanted to try rides even I was a bit afraid of. There was a firework display in the park that night, and we were all excited to see the fireworks explode over the biggest castle in the park. At the end of the day, they both gave me a huge hug and thanked me for the surprise. I can just say that it was one of the most
memorable days of my life.

Tôi muốn nói về điều gì đó khiến tôi thực sự thích thú. Đó là lần tôi đi công viên giải trí với cháu gái và cháu trai của mình. Cháu gái và cháu trai của tôi sống ở Canada và họ rất hiếm khi đến thăm Trung Quốc. Năm ngoái, họ đã đến Trung Quốc với chị gái tôi để nghỉ hè. Họ thích đến công viên giải trí, nhưng vì thời tiết quá nóng, tôi không muốn đưa họ đến công viên giải trí.
 
Sau đó, một ngày cuối cùng trời cũng mưa, và nhiệt độ giảm xuống một chút. Vì vậy, tôi ngay lập tức đặt vé trực tuyến cho ngày hôm sau. Tôi muốn gây bất ngờ cho cháu gái và cháu trai của mình và vì vậy tôi đã không nói với họ rằng chúng tôi sẽ đến công viên. Trên hành trình, tôi khiến họ bận rộn nói chuyện với tôi và do đó, họ không nhận ra rằng chúng tôi đang đến đó. Tôi rất phấn khích vì tôi biết họ sẽ hồi hộp như thế nào khi chúng tôi đến công viên.
 
Họ không bao giờ mong đợi điều đó và nó đã đến như một bất ngờ lớn. Trong cả ngày, chúng tôi đã thử các chuyến đi khác nhau. Cháu trai tôi còn nhỏ và cháu sợ đi một số trò chơi, nhưng cháu gái mười tuổi của tôi muốn thử các trò này ngay cả khi tôi hơi sợ. Có một màn bắn pháo hoa trong công viên vào đêm hôm đó, và tất cả chúng tôi đều phấn khích khi thấy pháo hoa nổ trên lâu đài lớn nhất trong công viên. Vào cuối ngày, cả hai đã ôm tôi rất nhiều và cảm ơn tôi vì điều bất ngờ. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một trong những những ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi.

 Sample Answer to PART 3  

1. What personal events do people usually celebrate?

I think people would celebrate personal events like birthdays, marriage anniversaries and days of personal achievements, like getting good scores in an exam, being admitted to an excellent university, or doing well on a work project.

Tôi nghĩ mọi người sẽ kỷ niệm các sự kiện cá nhân như sinh nhật, ngày kỷ niệm kết hôn và những ngày đạt được thành tích cá nhân, như đạt điểm cao trong một kỳ thi, được nhận vào một trường đại học xuất sắc hoặc hoàn thành tốt một dự án công việc.

2. How do people celebrate their personal events?
I don’t know what others do, but in my family, we invite friends and family for dinner and spend quality time with each other. Sometimes we go out to restaurants and sometimes we invite people to our home.

Tôi không biết những người khác làm gì, nhưng trong gia đình tôi, chúng tôi mời bạn bè và gia đình ăn tối và dành thời gian chất lượng cho nhau. Đôi khi chúng tôi đi ra ngoài nhà hàng và đôi khi chúng tôi mời mọi người đến nhà của chúng tôi.

3. How much time do people need to prepare for celebrations?
I think people are busy nowadays and for events like birthdays and festivals, most people do not spend a lot of time preparing. However, for marriages, people even spend weeks preparing as it may be a once-in-a-lifetime celebration.

Tôi nghĩ ngày nay mọi người đều bận rộn và đối với những sự kiện như sinh nhật, lễ hội, hầu hết mọi người không dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, đối với hôn nhân, mọi người thậm chí mất hàng tuần để chuẩn bị vì nó có thể là lễ kỷ niệm chỉ có một lần trong đời.
 Vocabulary  
once-in-a-lifetime (n) lễ kỷ niệm chỉ có một lần trong đời.
marriage anniversaries (n) ngày kỷ niệm kết hôn

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: