IELTS SPEAKING TEST- COUNTRYSIDE- FAMOUS PEOPLE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 14/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- COUNTRYSIDE- FAMOUS PEOPLE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 32 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 32 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 32 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about countryside. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề làng quê.

Part 2 about famous people you want to meet. Phần 2 sẽ là bài nói về một người trên thời sự mà bạn muốn gặp

Part 3 countinues about common people's impaction. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về sự ảnh hưởng của người nổi tiếng đến người khác.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 32 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 32 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Countryside

1. Have you ever lived in the countryside?
2. What do you usually do in the countryside?
3. Will you live in the countryside in the future?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a person in the news who you want to meet.
You should say:
• Who this person is;
• Where you knew him/her;
• What he/she is like;
• And explain why you want to meet her/him.

 PART 3 

Discussion topics:

1. Are stories about celebrities in the news always true?
2. Is news often about famous people? Why?
3. Could superstar bring positive influence to the public?


 Sample Answer to PART 1 
Countryside
1. Have you ever lived in the countryside?

I haven’t lived in the countryside, but my grandparents live in a small village near a forest. I often visit them on holidays. In the village, there are no other houses for half a mile, so we have quietness and privacy. I fall asleep to the hooting of owls, and it’s so quiet that I can hear the whoosh of eagles moving air with their wings. I can do what I want here, making all the noise and bothering no one.

Tôi không sống ở nông thôn, nhưng ông bà tôi sống trong một ngôi làng nhỏ gần rừng. Tôi thường đến thăm họ vào những ngày nghỉ. Trong thôn, nửa dặm không có ngôi nhà nào khác, vì vậy chúng tôi có được sự yên tĩnh và riêng tư. Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng kêu của những con cú, và nó yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng vù vù của những con đại bàng đang di chuyển trong không khí bằng đôi cánh của chúng. Tôi có thể làm những gì tôi muốn ở đây, không gây ồn ào và không làm phiền ai.

2. What do you usually do in the countryside?
Well, usually I will take a stroll in the fields and help my grandparents to do some farm work, such as picking pears. They plant some pear trees in the yard. At night, I will go star-gazing if there's a clear night. Gazing up and admiring the sparkling sky makes me feel restored and relaxed.

Thường thì tôi sẽ đi dạo trên cánh đồng và giúp ông bà làm một số công việc đồng áng, chẳng hạn như hái lê. Họ trồng một số cây lê trong sân. Vào ban đêm, tôi sẽ đi ngắm sao nếu trời quang đãng. Nhìn lên và chiêm ngưỡng bầu trời lấp lánh làm cho tôi cảm thấy phục hồi và thư giãn.

3. Will you live in the countryside in the future?
Absolutely! I’m a huge fan of going to nature. The environment there is just superb. Every now and then I would visit a village just because there isn’t that much pollution so I could smell the fresh air. Also the animals there are also quite cute, especially the colorful birds.

Chắc chắn rồi! Tôi là một người rất thích đến với thiên nhiên. Môi trường ở đó thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi đến thăm một ngôi làng chỉ vì không có nhiều ô nhiễm nên tôi có thể ngửi thấy bầu không khí trong lành. Ngoài ra các loài động vật ở đó cũng khá dễ thương, đặc biệt là các loài chim nhiều màu sắc.

 Sample Answer to PART 2 
Today, I am going to talk about a person in the news whom I would like to meet. It is Jay Chou, a famous pop singer in China.

I first listened to his music when I was very small, starting with the well-known piece “Nocturne”. It was so melodious and relaxing that every time I listened to it, I felt like I was on cloud. Recently, Jay decided to hold a concert in my city and it quickly became a major news story, covered in all of our social media.

For people like me, who have been used to listening to his songs since we were young, this was a once in a lifetime chance to meet him in person and listen to his music at a live concert, not on an online playlist. Maybe for many people, being a musician doesn’t contribute much to our society. However, I think that any career that we choose to pursue plays an important role in our lives. If a business person is important, so is a musician. Imagine a world without music, it would definitely be so dull and boring. In addition, music also helps us soothe our soul and relax our brains after hard days at work. Although we cannot quantify its benefit, the positive effects that music brings to our lives are undeniably worth valuing.

Hôm nay, tôi sẽ nói về một người trong bản tin mà tôi muốn gặp. Đó là Châu Kiệt Luân, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Trung Quốc.
 
Lần đầu tiên tôi nghe nhạc của anh ấy khi tôi còn rất nhỏ, bắt đầu với bản nhạc nổi tiếng “Nocturne”. Nó du dương và thư thái đến nỗi mỗi khi nghe nó, tôi như đang ở trên mây vậy. Gần đây, Jay đã quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc tại thành phố của tôi và nó nhanh chóng trở thành một câu chuyện thời sự lớn, được phủ sóng trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.
 
Đối với những người như tôi, những người đã quen nghe các bài hát của anh ấy từ khi chúng ta còn nhỏ, đây là cơ hội duy nhất trong đời để gặp trực tiếp anh ấy và nghe nhạc của anh ấy tại một buổi hòa nhạc trực tiếp, không phải trên một danh sách phát trực tuyến. Có thể đối với nhiều người, trở thành một nhạc sĩ không đóng góp nhiều cho xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bất kỳ nghề nghiệp nào mà chúng ta chọn theo đuổi đều đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu một người làm kinh doanh là quan trọng, thì một nhạc sĩ cũng vậy. Hãy tưởng tượng một thế giới không có âm nhạc, nó chắc chắn sẽ vô cùng buồn tẻ và buồn tẻ. Ngoài ra, âm nhạc còn giúp chúng ta xoa dịu tâm hồn và thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc mệt mỏi. Mặc dù chúng ta không thể định lượng được lợi ích của nó, nhưng không thể phủ nhận những tác động tích cực mà âm nhạc mang lại cho cuộc sống của chúng ta là điều đáng trân trọng.

 Sample Answer to PART 3 

1. Are stories about celebrities in the news always true?
Not really. I think many news about celebrities is ‘fake news’. In fact, fake news is actually more likely to spread than the truth, because news with sensational headlines and ridiculous storylines tend to get shared more often than the true stories, which means that authentic content is hard to come by now.

Không hẳn vậy. Tôi nghĩ rằng nhiều tin tức về những người nổi tiếng là ‘tin giả’. Trên thực tế, tin tức giả thực sự có khả năng lan truyền nhiều hơn sự thật, bởi vì tin tức với tiêu đề giật gân và cốt truyện lố bịch có xu hướng được chia sẻ thường xuyên hơn những câu chuyện thật, điều đó có nghĩa là nội dung xác thực hiện nay khó có.

2. Is news often about famous people? Why?
Yes. I think it’s because news media always try to sell advertisements and this depends upon the popularity of news. The current trend prefers celebrity news. So, celebrity news is used by reporters to engage more and more audiences. For the media industry, reporting success stories often requires a lot of research and time, but it is far easier to find the gossips of famous people.

Đúng. Tôi nghĩ đó là bởi vì các phương tiện truyền thông báo chí luôn cố gắng bán quảng cáo và điều này phụ thuộc vào mức độ phổ biến của tin tức. Xu hướng hiện nay thích tin tức của người nổi tiếng. Vì vậy, tin tức về người nổi tiếng được các phóng viên sử dụng để thu hút ngày càng nhiều khán giả. Đối với ngành truyền thông, việc báo cáo những câu chuyện thành công thường đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu và thời gian, nhưng việc tìm ra những lời bàn tán của những người nổi tiếng lại dễ dàng hơn rất nhiều.

3. Could superstar bring positive influence to the public?
Celebrities can have a positive influence on the public. In fact, they can serve as role models. For example, the famous sports player Yao Ming has spoken out against the consumption of shark fin on public-service ads. Other celebrities, including Emma Watson and Anne Hathaway, have spoken out for women’s rights and call for gender equality.

Người nổi tiếng có thể có ảnh hưởng tích cực đến công chúng. Trên thực tế, họ có thể đóng vai trò là hình mẫu. Ví dụ, vận động viên thể thao nổi tiếng Yao Ming đã lên tiếng phản đối việc tiêu thụ vi cá mập trên các quảng cáo dịch vụ công. Những người nổi tiếng khác, bao gồm Emma Watson và Anne Hathaway, đã lên tiếng bảo vệ quyền của phụ nữ và kêu gọi bình đẳng giới.
 Vocabulary 
ridiculous (n) lố bịch
engage (v) thu hút 

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: