IELTS SPEAKING TEST- FAVORITE MOVIE- TEAM WORK

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 06/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- FAVORITE MOVIE- TEAM WORK

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 24 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 24 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 24 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about movie. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề loại phim mà bạn thích
Part 2 about team member Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một lần bạn là thành viên trong một nhóm
Part 3 countinues about kid join team . Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của việc trẻ em tham gia nhóm sớm.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 24 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 24 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Movies

1. What’s your favorite movie?
2. Do your friends like this movie?
3. What kinds of movies do you think young people like?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a team where you were a member.
You should say:
• What it was like;
• Why you joined it;
• What you did in it;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Do you think it’s a good thing to have disagreements within a team?
2. Do you think it’s good for kids to join a team?
3. How can a person become a good member of a team in the workplace?


 Sample Answer to PART 1 
Movies

1. What’s your favorite movie?
My favorite movie is The Dark Knight. I think it’s the best of the Batman trilogy. Of all the characters, my favorite is the Joker. The maniacal, fearless, cynical joker portrayed by Heath Ledger was jaw-dropping. I love the background music, the story and how joker brought life to this movie.

Bộ phim yêu thích của tôi là The Dark Knight. Tôi nghĩ đây là bộ ba phim hay nhất về Người Dơi. Trong tất cả các nhân vật, tôi thích nhất là Joker. Gã hề điên cuồng, không sợ hãi, giễu cợt do Heath Ledger thể hiện thật đáng kinh ngạc. Tôi thích nhạc nền, câu chuyện và cách mà gã hề đã mang lại sức sống cho bộ phim này.

2. Do your friends like this movie?
Yes. I think most of my friends who saw this movie also loved it. They all think the film is so expansive and so incredibly epic. Most of my friends think it is the best Batman film to date, incorporating darker themes and a sense of realism that they have never seen before.

Đúng. Tôi nghĩ rằng hầu hết bạn bè của tôi đã xem bộ phim này cũng yêu thích nó. Tất cả họ đều nghĩ rằng bộ phim quá rộng và quá hoành tráng. Hầu hết bạn bè của tôi đều cho rằng đây là bộ phim Batman hay nhất cho đến nay, kết hợp các chủ đề đen tối hơn và cảm giác hiện thực mà họ chưa từng thấy trước đây.

3. What kinds of movies do you think young people like?
Well, I think it’s hard to say what kinds of movies young people would like. Different ages tend to watch different genres of movies. For example, children like to watch cartoons, and teenage girls would like to watch the romantic movies. Ethnicity is also a big factor that influences the choice of movie genre. The diverse of religions and cultures can make a big difference.

Chà, tôi nghĩ thật khó để nói giới trẻ thích thể loại phim nào. Các độ tuổi khác nhau có xu hướng xem các thể loại phim khác nhau. Ví dụ, trẻ em thích xem phim hoạt hình, và các cô gái tuổi teen thích xem những bộ phim lãng mạn. Sắc tộc cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn thể loại phim. Sự đa dạng của các tôn giáo và nền văn hóa có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

 Sample Answer to PART 2 
Well, a team where I became a member was called Astronomy Association. That was the only team that recruited astronomy enthusiasts in my school. The main purpose of the team was to educate more
people about astronomy.

The reason why I joined this team was that I was a huge fan of space. So, I just get registered the moment I bumped into this association, hoping that I could learn more about the topics about astronomy.

Well, initially, what we did was getting some training about basic knowledge of everything around astronomy, for example, what the Milky Way Galaxy looked like and how far it was from the Earth to Mars and so on. But, after several months, things got even more interesting. We were invited to use some advanced telescopes to do some exploration of the space with the knowledge we took from the previous training. Then, we even did some tutoring as volunteers to teach other schoolmates on how
to use those pieces of equipment. I felt like it was the most rewarding experience that I ever had in my college life. I was grateful that I got the hands-on experience in the astronomical filed.

À, một đội mà tôi trở thành thành viên được gọi là Hiệp hội Thiên văn học. Đó là đội duy nhất tuyển dụng những người đam mê thiên văn học trong trường của tôi. Mục đích chính của nhóm là giáo dục thêm
người về thiên văn học.
 
Lý do tại sao tôi gia nhập đội này là tôi rất hâm mộ không gian. Vì vậy, tôi chỉ đăng ký ngay khi tôi bắt đầu tham gia vào hiệp hội này, hy vọng rằng tôi có thể tìm hiểu thêm về các chủ đề về thiên văn học.
 
Ban đầu, những gì chúng tôi làm là được đào tạo một số kiến ​​thức cơ bản về mọi thứ xung quanh thiên văn học, chẳng hạn như Dải Ngân hà trông như thế nào và khoảng cách từ Trái đất đến sao Hỏa, v.v. Nhưng, sau vài tháng, mọi thứ thậm chí còn thú vị hơn. Chúng tôi đã được mời sử dụng một số kính thiên văn tiên tiến để thực hiện một số khám phá không gian với kiến ​​thức chúng tôi đã học từ khóa đào tạo trước. Sau đó, chúng tôi thậm chí còn làm một số gia sư với tư cách là tình nguyện viên để dạy các bạn học khác về cách để sử dụng những thiết bị đó. Tôi cảm thấy đó là trải nghiệm bổ ích nhất mà tôi từng có trong cuộc đời đại học của mình. Tôi rất biết ơn vì tôi đã có được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiên văn học.

 Sample Answer to PART 3 

1. Do you think it’s a good thing to have disagreements within a team?
Yes, I think disagreements are an inevitable, normal, and healthy part of relating to other people. There is no such thing as a conflict-free work environment. In fact, disagreements — when managed well — have lots of positive outcomes. Disagreements may help to create better work outcomes. At the same time, disagreements provide opportunities to learn and grow. Besides, allowing disagreements to exist creates a more inclusive work environment.

Đúng vậy, tôi nghĩ bất đồng là một phần không thể tránh khỏi, bình thường và lành mạnh khi liên quan đến người khác. Không có cái gọi là môi trường làm việc không có xung đột. Trên thực tế, những bất đồng - khi được quản lý tốt - có rất nhiều kết quả tích cực. Những bất đồng có thể giúp tạo ra kết quả công việc tốt hơn. Đồng thời, những bất đồng mang đến cơ hội học hỏi và phát triển. Bên cạnh đó, việc cho phép tồn tại những bất đồng tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập hơn.

2. Do you think it’s good for kids to join a team?
Yes. Children need to express themselves in a team. Joining a team can help children to learn to collaborate with others and foster relationships. In a team, kids become better at communicating. Teamwork also instil self-esteem, children not only communicate better but they do so with more confidence. This is beneficial in adult life when people have to work together on projects.

Đúng. Trẻ em cần thể hiện mình trong một đội. Tham gia một nhóm có thể giúp trẻ học cách cộng tác với những người khác và thúc đẩy các mối quan hệ. Trong một đội, trẻ em trở nên giao tiếp tốt hơn. Làm việc nhóm cũng khơi dậy lòng tự trọng, trẻ không chỉ giao tiếp tốt hơn mà còn tự tin hơn. Điều này có lợi trong cuộc sống trưởng thành khi mọi người phải làm việc cùng nhau trong các dự án.

3. How can a person become a good member of a team in the workplace?
I think the main skill required to become a good member of a team is the ability to work well with others. People should be accommodating, but also not so accommodating that they lose their voice. What I mean is that they should be open to ideas of others but also express their ideas.

Tôi nghĩ kỹ năng chính cần có để trở thành một thành viên tốt của một nhóm là khả năng làm việc tốt với những người khác. Mọi người nên có sức chứa, nhưng cũng không được quá sức chứa đến mức mất đi tiếng nói của họ. Ý tôi là họ nên cởi mở với ý tưởng của người khác nhưng cũng thể hiện ý tưởng của họ.
 Vocabulary 
foster (n) thúc đẩy
inevitable (adj) không thể tránh khỏi

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: