IELTS SPEAKING TEST- FRIENDS - BORROWING AND LENDING

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 06/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- FRIENDS - BORROWING AND LENDING

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 45 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 45 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 45 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about borrowing and lending . Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề mượn và cho mượn.
Part 2 about friend. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề 1 dịp mà bạn bất ngờ khi gặp bạn bè.
Part 3 countinues about friend and relationship. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về cách kết bạn trên mạng xã hội và cách gặp mặt bạn bè.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 45 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 45 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Borrowing/Lending

1. Do you like to lend things to others?
2. Have you ever borrowed money from others?
3. How do you feel when people don’t return things they borrowed from you?

PART 2

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a time when you were surprised to meet a friend.
You should say:
• When it was;
• Who you met;
• Where it was;
• And explain why you were surprised to meet him/her.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Does social media help to build your relationships?
2. Do unexpected things lead to progress in our civilization?
3. Why do friends meet up?


 Sample Answer to PART 1 
Borrowing/Lending

1. Do you like to lend things to others?
Well, it depends on what kinds of things. If it’s just a small, ordinary thing, I’d like to lend it to others. However, if it’s a valuable item, or a large amount of money, I will consider the solvency of the person before making a decision.

Vâng, nó phụ thuộc vào những loại thứ gì. Nếu đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt, bình thường, tôi muốn cho người khác mượn. Tuy nhiên, nếu đó là một món đồ có giá trị hoặc một số tiền lớn, tôi sẽ xem xét khả năng thanh toán của người đó trước khi đưa ra quyết định.

2. Have you ever borrowed money from others?
Yes, only once or twice. I only borrow money when I really need it, and I will explain why I borrow the money and when to pay it back. I remember once when I went shopping with my friend, I took a fancy to a dress, but when I made the payment, the chip of my bank card was out of order, so I borrowed money from my friend.

Có, chỉ một hoặc hai lần. Tôi chỉ vay tiền khi tôi thực sự cần, và tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi vay tiền và khi nào thì trả lại. Tôi nhớ có lần tôi đi mua sắm với người bạn, tôi mặc một chiếc váy sang trọng, nhưng khi thanh toán, thẻ ngân hàng của tôi bị lỗi nên tôi đã mượn tiền của bạn tôi.

3. How do you feel when people don’t return things they borrowed from you?
Well, I think it depends. If someone failed to return my belongings without any reason, I would feel disappointed and even angry at them, since they don’t respect promises. However, I can understand if they don’t return my items due to some unexpected accidnets and have explained them to me in advance.

Vâng, tôi nghĩ nó phụ thuộc. Nếu ai đó không trả lại đồ đạc của tôi mà không có lý do, tôi sẽ cảm thấy thất vọng và thậm chí tức giận với họ, vì họ không tôn trọng lời hứa. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu nếu họ không trả lại các mặt hàng của tôi do một số khoản tích lũy không mong muốn và đã giải thích trước cho tôi.

 Sample Answer to PART 2 
Let me tell you about a time when I met with my friend at the airport in Beijing. That was at the end of last year, when the Spring Festival was coming, and I was going back to my hometown.

I was reading a magazine while waiting for my flight, then I heard a voice calling my name. I looked around and found that my old friend was standing in front of me and smiling at me. It was so surprising because you know, it was nearly impossible to meet a person you knew in such a big city, and we even would take the same flight to the same destination. He was my classmate and one of my best friends in college. He was taking a business trip to my hometown.

It was so exciting to meet my old friend and we hadn’t seen each other for three years, so we had lots of things to talk about. We shared a drink in the cafe and talked about the past things which had happened during the three years. The waiting hours passed very quickly and before we started to board, we promised to keep in touch in the future regularly.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một lần khi tôi gặp bạn của tôi tại sân bay ở Bắc Kinh. Đó là vào cuối năm ngoái, khi lễ hội mùa xuân sắp đến, tôi sẽ về quê.
 
Tôi đang đọc tạp chí trong khi chờ chuyến bay, thì tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng người bạn cũ của tôi đang đứng trước mặt tôi và mỉm cười với tôi. Thật là ngạc nhiên vì bạn biết đấy, gần như không thể gặp một người mà bạn biết ở một thành phố lớn như vậy, và chúng tôi thậm chí sẽ đi cùng một chuyến bay đến cùng một điểm đến. Anh ấy là bạn cùng lớp của tôi và là một trong những người bạn thân nhất của tôi thời đại học. Anh ấy đang đi công tác về quê tôi.
 
Thật thú vị khi gặp lại người bạn cũ của tôi và chúng tôi đã không gặp nhau trong ba năm, vì vậy chúng tôi có rất nhiều điều để nói. Chúng tôi đã uống chung đồ uống trong quán cà phê và nói về những điều đã xảy ra trong ba năm qua. Thời gian chờ đợi trôi qua rất nhanh và trước khi bắt đầu lên máy bay, chúng tôi đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc trong tương lai.

 Sample Answer to PART 3 

1. Does social media help to build your relationships?
Yes. I’ve been meeting friends through Facebook pages. I think it allows you to reach a wider spectrum of people. Nowadays, it isn’t common to come across new friends in public places. The social media allows people to advertise social events, which brings people together.

Đúng. Tôi đã gặp gỡ bạn bè qua các trang Facebook. Tôi nghĩ nó cho phép bạn tiếp cận nhiều người hơn. Ngày nay, việc gặp gỡ những người bạn mới ở những nơi công cộng không phổ biến. Phương tiện truyền thông xã hội cho phép mọi người quảng cáo các sự kiện xã hội, kết nối mọi người lại với nhau.

2. Do unexpected things lead to progress in our civilization?
Well, Yes. Take war as an example. Most people think that war is good for nothing, but war in fact has been good for the development of science and technology. Some military tools may evolve into non-military devices, such as the radar. The British Air Ministry used it to detect aggressors during the early days of World War II. Later, radar has been widely used in weather forecasting, resource detection and other scientific research. It even inspired the invention of the microwave oven.

Vâng, vâng. Hãy lấy chiến tranh làm ví dụ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chiến tranh chẳng ích lợi gì, nhưng thực tế chiến tranh lại có lợi cho sự phát triển của khoa học và công nghệ. Một số công cụ quân sự có thể phát triển thành các thiết bị phi quân sự, chẳng hạn như radar. Bộ Không quân Anh đã sử dụng nó để phát hiện những kẻ xâm lược trong những ngày đầu của Thế chiến thứ hai. Sau đó, radar đã được sử dụng rộng rãi trong dự báo thời tiết, phát hiện tài nguyên và các nghiên cứu khoa học khác. Nó thậm chí còn truyền cảm hứng cho việc phát minh ra lò vi sóng.

3. Why do friends meet up?
Meeting friends is good for your health. Friends can help you celebrate good times and provide support during bad times. Friends prevent loneliness and give you a chance to offer needed companionship. Meeting friends can also increase your sense of belonging, boost your happiness and reduce your stress.

Gặp gỡ bạn bè rất tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn bè có thể giúp bạn kỷ niệm những khoảng thời gian tốt đẹp và hỗ trợ bạn trong những khoảng thời gian tồi tệ. Bạn bè ngăn chặn sự cô đơn và cho bạn cơ hội để có những người bạn đồng hành cần thiết. Gặp gỡ bạn bè cũng có thể làm tăng cảm giác thân thuộc, tăng cường hạnh phúc và giảm căng thẳng cho bạn.

 Vocabulary 

wider spectrum (n) tiếp cận

companionship (n) những người bạn đồng hành


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau 

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: