IELTS SPEAKING TEST- GETTING LOST- AREA YOU LIVE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 03/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- GETTING LOST- AREA YOU LIVE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 42 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 42 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 42 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about AREA YOU LIVE . Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề KHU VỰC MÀ BẠN SỐNG.
Part 2 about A TIME YOU GOT LOST. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề 1 LẦN MÀ BẠN BỊ LẠC.
Part 3 countinues about GETTING LOST. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về CÁCH KHÔNG BỊ LẠC VÀ TÌM ĐƯỜNG KHI ĐI ĐẾN 1 NƠI XA LẠ.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 42 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 42 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

The area you live in

1. Do you like the area?
2. Where do you like to go in that area?
3. What are some changes in the area recently?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe an occasion when you lost your way.
You should say:
• Where you were;
• What happened;
• How you felt;
• And explain how you found your way.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Why do some people get lost more easily than others?
2. Do you think it’s important to do some preparation before you travel to new places?
3. How can people find their way when they get lost?


 Sample Answer to PART 1 
The area you live in

1. Do you like the area?
Of course, yes! There are so many aspects in this area that take my fancy. The climate of it is perfect to me, although the winter is a bit freezing. And the modernity there is what attracts me most. Living in this place, I feel that I can always keep pace with the times.

Tất nhiên là có! Có rất nhiều khía cạnh trong lĩnh vực này khiến tôi yêu thích. Khí hậu của nó là hoàn hảo đối với tôi, mặc dù mùa đông là một chút lạnh giá. Và sự hiện đại ở đó là thứ thu hút tôi nhất. Sống ở nơi này, tôi cảm thấy mình luôn có thể bắt kịp thời đại.

2. Where do you like to go in that area?
The sports stadium next to the building I live in, is where I would like to go frequently. The stadium is not very spacious but well-equipped with plenty of sport facilities. Also, there is an indoor swimming pool with a small number of people, so I can swim whenever I want. That's really awesome!

Sân vận động thể thao bên cạnh tòa nhà tôi đang ở, là nơi tôi muốn đến thường xuyên. Sân vận động không rộng rãi lắm nhưng được trang bị tốt với nhiều thiết bị thể thao. Ngoài ra, còn có bể bơi trong nhà, ít người nên tôi có thể bơi bất cứ khi nào tôi muốn. Điều đó thực sự tuyệt vời!

3. What are some changes in the area recently?
Well, a lot of changes are taking place nowadays in my city. I can see more and more skyscrapers having been built and the public transportation system is becoming more diversified and completed. But for me, the most fantastic change is that there is a greater diversity in restaurants. Now I can taste genuine foreign food in my city.

Chà, rất nhiều thay đổi đang diễn ra ngày nay trong thành phố của tôi. Tôi có thể thấy ngày càng nhiều tòa nhà chọc trời được xây dựng và hệ thống giao thông công cộng ngày càng đa dạng và hoàn thiện. Nhưng đối với tôi, sự thay đổi tuyệt vời nhất là có sự đa dạng hơn trong các nhà hàng. Bây giờ tôi có thể thưởng thức các món ăn nước ngoài chính hiệu trong thành phố của tôi.

 Sample Answer to PART 2 
The experience I’m going to tell you happened three months ago. Back then, I just finished all my final exams, which meant I could finally take a breath and enjoy my holiday. So, I decided to travel to Luoyang, a nearby city, well-known for the peony and its long history.

As it was not fat away from home, I chose to drive myself to get there. And my father, who had been there several times, told me not to follow the navigation on the cellphone and said that a shortcut would save a lot of time. So, I followed his instruction and ignored the constant hints from the electronic map. After an hour’s drive, I found the information he gave was wrong. There was supposed to be a small road stretching out when I turned off from the main road, however, there was nothing but a concrete wall in front of me. At that time, I was in the middle of nowhere, surrounded by a large area of crops. Luckily, the navigation service was still online. With its help, I successfully found the way back.

I called my father to ask about the situation. He said it had been a year since he last went there. So, there must have been some changes he didn’t know. After that, whenever people’s suggestion goes against the electronic map, I would always choose to believe the latter one.

Kinh nghiệm mà tôi sắp kể cho bạn đã xảy ra cách đây ba tháng. Hồi đó, tôi vừa hoàn thành tất cả các bài kiểm tra cuối cùng của mình, điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi có thể hít thở và tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Vì vậy, tôi quyết định đi du lịch đến Lạc Dương, một thành phố gần đó, nổi tiếng với hoa mẫu đơn và lịch sử lâu đời của nó.
 
Vì xa nhà không có gì béo, nên tôi chọn tự lái xe để đến đó. Và cha tôi, người đã ở đó vài lần, nói với tôi rằng đừng làm theo điều hướng trên điện thoại di động và nói rằng một phím tắt sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vì vậy, tôi đã làm theo chỉ dẫn của anh ấy và bỏ qua những gợi ý liên tục từ bản đồ điện tử. Sau một giờ lái xe, tôi thấy thông tin anh ấy cung cấp là sai. Đáng lẽ ra, có một con đường nhỏ kéo dài khi tôi tắt khỏi đường chính, tuy nhiên, trước mặt tôi chẳng có gì ngoài một bức tường bê tông. Lúc đó, tôi đang ở giữa hư không, xung quanh là diện tích hoa màu rộng lớn. May mắn thay, dịch vụ định vị vẫn trực tuyến. Với sự giúp đỡ của nó, tôi đã thành công tìm thấy đường trở lại.
 
Tôi gọi điện cho bố để hỏi thăm tình hình. Anh ấy nói đã một năm kể từ lần cuối cùng anh ấy đến đó. Vì vậy, chắc hẳn đã có một số thay đổi mà anh ta không biết. Sau đó, bất cứ khi nào đề xuất của mọi người đi ngược lại với bản đồ điện tử, tôi sẽ luôn chọn tin vào đề xuất sau.

 Sample Answer to PART 3 

1. Why do some people get lost more easily than others?
I think it has to do with the way a person handles abstract thought and maps. Some people tend to navigate by generating two-dimensional maps in their head, while others tend to navigate by routes and landmarks. The latter are more likely to get lost because they lack a sense of direction.

Tôi nghĩ nó liên quan đến cách một người xử lý những suy nghĩ và bản đồ trừu tượng. Một số người có xu hướng điều hướng bằng cách tạo bản đồ hai chiều trong đầu, trong khi những người khác có xu hướng điều hướng bằng các tuyến đường và địa danh. Những người đi sau có nhiều khả năng bị lạc hơn vì họ thiếu định hướng.

2. Do you think it’s important to do some preparation before you travel to new places?
Yes, of course. If you are on a tight budget, planning ahead is going to serve you well. You will save time and money buying tickets for attractions online. You will be able to book accommodations ahead of time, and save time on finding hotels. You'll be able to maximize your holiday time while minimizing your commute time.

Vâng tất nhiên. Nếu bạn đang có ngân sách eo hẹp, việc lập kế hoạch trước sẽ mang lại hiệu quả tốt cho bạn. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mua vé cho các điểm tham quan trực tuyến. Bạn sẽ có thể đặt phòng trước và tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách sạn. Bạn sẽ có thể tối đa hóa thời gian nghỉ lễ trong khi giảm thiểu thời gian đi làm.

3. How can people find their way when they get lost?
I think there are mainly two things to do when people get lost. The first is to check the cell phone navigation. Nowadays, every smart phone has an electronic map that can take you anywhere. But sometimes, the navigation may guide you to wrong places. So, another thing to do is to ask the locals for directions, because they know the place very well.

Tôi nghĩ chủ yếu có hai việc cần làm khi mọi người bị lạc. Đầu tiên là kiểm tra điều hướng của điện thoại di động. Ngày nay, mỗi chiếc điện thoại thông minh đều có một bản đồ điện tử có thể đưa bạn đến bất cứ đâu. Nhưng đôi khi, điều hướng có thể dẫn bạn đến những nơi sai. Vì vậy, một việc khác cần làm là hỏi đường người dân địa phương, vì họ biết rất rõ về nơi này.
 Vocabulary 
stretching out (idiom) kéo dài
navigation service(n) dịch vụ định vị vẫn trực tuyến

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau 

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: