IELTS SPEAKING TEST- HAIR CUT- WEATHER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 09/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- HAIR CUT- WEATHER

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 27 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 27 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 27 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about HAIR CUT. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề cắt tóc
Part 2 about weather.Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một dịp mà bạn bị dừng vì thời tiết
Part 3 countinues about weather. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về thời tiết và sự ảnh hưởng của thời tiết lên hoạt động hàng ngày của bạn. 
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 27 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 27 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Haircut

1. Do you like having your hair cut?
2. How often do you have a haircut?
3. Have you ever had an unhappy haircut experience?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe an occasion when weather stopped you from doing
something.
You should say:
• When it was;
• Why it stopped you;
• What you did;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Does weather have any impact on people’s daily activities?
2. Why do people do different kinds of sports in different weather?
3. Do people talk about weather when they meet for the first time?


 Sample Answer to PART 1 
Haircut

1. Do you like having your hair cut?
Yes. A new haircut seems to redefine me — new look, new chapter and a new reset of me. The right haircut can make me appear years younger and give the impression of certain personality traits, such as creativity or rebelliousness.

Đúng. Một mái tóc mới dường như định nghĩa lại tôi - diện mạo mới, chương mới và một thiết lập lại mới của tôi. Cắt tóc phù hợp có thể khiến tôi trẻ ra nhiều tuổi và tạo ấn tượng về một số đặc điểm tính cách nhất định, chẳng hạn như sự sáng tạo hoặc nổi loạn.

2. How often do you have a haircut?
Well, I think it depends on exactly how long a style can hold up. For shorter cuts and bobs, I will probably get my hair cut every five weeks to keep the look precise and polished. But if I want to keep my hair mid-length to long, getting a trim about three or four times a year should suffice, since I just need to dust the ends and touch up layers.

Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào chính xác thời gian mà một phong cách có thể duy trì. Đối với những đường cắt ngắn và bobs, tôi có thể sẽ cắt tóc năm tuần một lần để giữ cho vẻ ngoài chính xác và bóng bẩy. Nhưng nếu tôi muốn để tóc dài từ trung bình đến dài, thì cắt tỉa khoảng ba hoặc bốn lần một năm là đủ, vì tôi chỉ cần phủi phần đuôi tóc và vuốt lên các lớp.

3. Have you ever had an unhappy haircut experience?
Yes. I recently went for a trim. A different guy cut my hair than usual, and I left with too short of layers and bangs well above my eyebrows. I even went in with my hair untouched so he could see the wave. Later, I have to twist my bangs up with a little gel and secure them with lots of bobby pins.

Đúng. Gần đây tôi đã đi cắt tỉa. Một anh chàng khác đã cắt tóc cho tôi hơn bình thường, còn tôi thì để quá ngắn nhiều lớp và tóc mái cao quá lông mày. Tôi thậm chí đã vào trong với mái tóc của mình không được vuốt để anh ấy có thể nhìn thấy làn sóng. Sau đó, tôi phải xoắn tóc mái của mình với một ít gel và cố định chúng bằng rất nhiều ghim bobby.

 Sample Answer to PART 2 
Here I am going to talk about a time when the weather forced me and my friends to change our plan. Last year in our summer vacation, my friends and I had planned to go to a museum near my hometown, but we could not go because of heavy rain.

The museum is an hour’s drive from my hometown. As I lived near the bus stop, my friends had to assemble at my house and then we had to go to the bus stop and catch a bus to the museum. It was cloudy, and we could anticipate that it would rain, but we never thought it could be that bad. Just as we were about to leave, it started raining heavily. We thought we would wait for the rain to slow down and then we would go. But it started raining cats and dogs, and the rain went on for five hours at a
stretch. We could not go anywhere. My friends were also stuck in my house.

But we made it a day to remember. My mother made a nice lunch and many snacks for us and we played League of Legends. Although we could not go to the museum, we had a fun time together. Even after the rain stopped, there was still a lot of water on the roads and my friends could not go home till late evening. So that was a day when the weather changed our plans.

Ở đây tôi sẽ nói về khoảng thời gian mà thời tiết buộc tôi và những người bạn của tôi phải thay đổi kế hoạch của chúng tôi. Năm ngoái, trong kỳ nghỉ hè của chúng tôi, tôi và bạn bè đã định đi đến một viện bảo tàng gần quê tôi, nhưng chúng tôi không thể đi được vì mưa lớn.
 
Bảo tàng cách quê tôi một giờ lái xe. Vì tôi sống gần bến xe buýt nên bạn bè phải tập trung tại nhà tôi và sau đó chúng tôi phải ra bến xe buýt và bắt xe buýt đến bảo tàng. Trời nhiều mây, và chúng tôi có thể đoán trước rằng trời sẽ mưa, nhưng chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó có thể tồi tệ như vậy. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi, trời bắt đầu mưa to. Chúng tôi nghĩ sẽ đợi mưa ngớt rồi sẽ đi. Nhưng trời bắt đầu mưa mèo và chó, và mưa kéo dài trong năm giờ đồng hồ
căng ra. Chúng tôi không thể đi đâu cả. Bạn bè tôi cũng bị mắc kẹt trong nhà tôi.
 
Nhưng chúng tôi đã làm cho nó một ngày để nhớ. Mẹ tôi đã làm một bữa trưa ngon lành và nhiều đồ ăn nhẹ cho chúng tôi và chúng tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù chúng tôi không thể đến bảo tàng, nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Ngay cả khi mưa tạnh, trên đường vẫn còn rất nhiều nước và các bạn tôi không thể về nhà cho đến tối mịt. Vì vậy, đó là một ngày mà thời tiết thay đổi kế hoạch của chúng tôi.

 Sample Answer to PART 3 

1. Does weather have any impact on people’s daily activities?
I think the weather has a tremendous effect on people’s daily lives. For instance, if it is raining, there are far fewer joggers and bikers out than on typical sunny days. And if it is extremely hot and humid, most people will stay at home and rarely go out.

Tôi nghĩ thời tiết có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Ví dụ, nếu trời mưa, sẽ có ít người chạy bộ và đi xe đạp hơn rất nhiều so với những ngày nắng đẹp. Và nếu trời quá nóng và ẩm ướt, hầu hết mọi người sẽ ở nhà và hiếm khi ra ngoài.

2. Why do people do different kinds of sports in different weather?
I think one reason is that some sports can only take place under certain weather conditions, like skiing is only possible where it is cold and snowy, and you can fly a kite only when there is wind.

Tôi nghĩ một lý do là một số môn thể thao chỉ có thể diễn ra trong những điều kiện thời tiết nhất định, chẳng hạn như trượt tuyết chỉ có thể thực hiện ở những nơi trời lạnh và có tuyết, và bạn chỉ có thể thả diều khi có gió.

3. Do people talk about weather when they meet for the first time?
Yes. I think talking about weather is a perfect way to start a conversation. Weather is a very neutral topic of conversation – it’s the perfect subject to talk about when you don’t want to have a serious or meaningful conversation with someone. So, weather is a good topic of conversation with someone you meet for the first time.

Đúng. Tôi nghĩ rằng nói về thời tiết là một cách hoàn hảo để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Thời tiết là một chủ đề rất trung lập trong cuộc trò chuyện - đó là chủ đề hoàn hảo để nói khi bạn không muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc hoặc có ý nghĩa với ai đó. Vì vậy, thời tiết là một chủ đề tốt trong cuộc trò chuyện với người bạn gặp lần đầu tiên.
 Vocabulary 
 • neutral (adj) trung lập
 • Humid (v) ẩm ướt 
 • rebelliousness.(n) nổi loạn 

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: