IELTS SPEAKING TEST- HOLIDAY- CHILDREN GO TO SCHOOL

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 13/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- HOLIDAY- CHILDREN GO TO SCHOOL

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 31 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 31 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 31 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about hoiliday . Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề ngày nghỉ lễ 
Part 2 about person who taught you knowledge. Phần 2 sẽ là bài nói về một người mà bạn được dạy kiến thức.
Part 3 countinues about children go to school. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về việc trẻ con có nên đi đến trường sớm
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 31 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 31 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Public holiday

1. Which holiday is your favorite?
2. How do you usually spend your holidays?
3. Do you think people need more public holidays?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a person who taught you knowledge.
You should say:
• Who this person is;
• What he/she is like;
• What he/she taught you;
• And how you feel about him/her.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What do you think is the best age for children to go to school?
2. Do you prefer to study by yourself or with your friends?
3. What qualities do you think a good teacher should have?


 Sample Answer to PART 1 
Public holiday
1. Which holiday is your favorite?

I love the Lunar New Year the most, because it’s the most important festival in China and most Chinese people would go home a day or two before the holiday. So, it’s the only holiday that I can have more than 7 days to do whatever I want and get a good rest.

Tôi thích Tết Nguyên đán nhất vì đây là lễ hội quan trọng nhất ở Trung Quốc và hầu hết người Trung Quốc sẽ về nhà một hoặc hai ngày trước kỳ nghỉ. Vì vậy, đây là kỳ nghỉ duy nhất mà tôi có thể có hơn 7 ngày để làm bất cứ điều gì mình muốn và nghỉ ngơi thật tốt.

2. How do you usually spend your holidays?
If the holiday is short, I may just stay at home to watch some movies and read books, or hang out with my friends in the city. If the holiday is long, I may go home and get together with my family, or I will probably travel to a distant place.

Nếu kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi có thể chỉ ở nhà xem phim và đọc sách, hoặc đi chơi với bạn bè trong thành phố. Nếu kỳ nghỉ dài, tôi có thể về quê sum họp với gia đình, hoặc tôi có thể sẽ đi du lịch ở một nơi xa.

3. Do you think people need more public holidays?
Of course yes. More public holidays means more time to relax and rest. People can have more time to travel, to read and to spend time with family. Especially for office workers, a better rest will give them more passion for work.

Tất nhiên là có. Nhiều ngày nghỉ lễ hơn đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian hơn để thư giãn và nghỉ ngơi. Mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để đi du lịch, đọc sách và dành thời gian cho gia đình. Đặc biệt đối với nhân viên văn phòng, việc nghỉ ngơi tốt hơn sẽ giúp họ có thêm niềm đam mê với công việc.

 Sample Answer to PART 2 
Ok, well after a bit of thought, the person I’d like to talk about is my grandad, who I learned an incredible amount from, but I think the one I’ll highlight is being able to invest wisely in the stock market.

And as for why he taught me this, well firstly, it was because my grandad understood the importance of investing, as he would always say that it’s much better having your money work for you rather than you working for money! So that’s one thing, and I should also mention the fact that he used to really love playing the stock market. In fact, I think I would go so far as saying it was probably what he spent most of his time doing, partly, I suppose, because it kept his mind active.

Oh, and I suppose one other reason for him teaching me about the stock market is that he was aware that at school, we weren’t really taught about money or investing, so he must have realized that this was something that he was in a good position to teach me about.

But anyway, as for how I felt about learning all this from my grandad, well obviously, I was really grateful to him for taking the time to teach me and share all his knowledge of the stock market, such as what to look for in a company before investing in it. And because of this, I’m happy to say that I’ve been pretty successful, up to now, at picking good shares, and this is a skill I’ll be able to use for the rest of my life. So I feel super lucky, and will make sure I pass the same knowledge onto my own children and grandchildren.

Được rồi, sau một hồi suy nghĩ, người tôi muốn nói đến là ông ngoại của tôi, người mà tôi đã học được rất nhiều điều đáng kinh ngạc, nhưng tôi nghĩ điểm tôi sẽ nhấn mạnh là có thể đầu tư một cách khôn ngoan vào thị trường chứng khoán.
 
Và về lý do tại sao ông ấy dạy tôi điều này, trước tiên, đó là vì ông tôi hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư, vì ông ấy luôn nói rằng tốt hơn nhiều là bạn có tiền làm việc cho bạn hơn là bạn làm việc vì tiền! Vì vậy, đó là một điều, và tôi cũng nên đề cập đến thực tế rằng anh ấy đã từng rất thích chơi thị trường chứng khoán. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi xa đến mức nói rằng đó có lẽ là việc anh ấy dành phần lớn thời gian của mình để làm, một phần, tôi cho là vì nó giúp tâm trí anh ấy luôn hoạt động.
 
Ồ, và tôi cho rằng một lý do khác để anh ấy dạy tôi về thị trường chứng khoán là anh ấy nhận thức được rằng ở trường, chúng tôi không thực sự được dạy về tiền bạc hay đầu tư, vì vậy anh ấy hẳn đã nhận ra rằng đây là điều mà anh ấy đã vị trí tốt để dạy cho tôi về.
 
Nhưng dù sao đi nữa, về cảm giác của tôi khi học được tất cả những điều này từ ông ngoại của mình, rõ ràng là tôi thực sự biết ơn ông vì đã dành thời gian để dạy tôi và chia sẻ tất cả kiến ​​thức của ông về thị trường chứng khoán, chẳng hạn như những gì cần tìm kiếm trong một công ty trước khi đầu tư vào nó. Và vì điều này, tôi vui mừng nói rằng cho đến nay tôi đã khá thành công khi chọn được những lượt chia sẻ tốt và đây là kỹ năng tôi sẽ có thể sử dụng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vì vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn, và sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ truyền lại kiến ​​thức tương tự cho con cháu của mình.

 Sample Answer to PART 3 

1. What do you think is the best age for children to go to school?
From my perspective, most children start school at the beginning of the school year in which they will turn five or six years old. When deciding the right age at which to send child to school, I think older rather than younger may be the best option, because many parents are worrying about whether their child is too young to start.

Theo quan điểm của tôi, hầu hết trẻ em bắt đầu đi học vào đầu năm học mà chúng sẽ được 5 hoặc 6 tuổi. Khi quyết định độ tuổi phù hợp để cho con đi học, tôi nghĩ lớn tuổi hơn là trẻ hơn có thể là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nhiều bậc cha mẹ lo lắng về việc liệu con họ có còn quá nhỏ để bắt đầu học hay không.

2. Do you prefer to study by yourself or with your friends?
Well, for me I would prefer to study in a group, because discussing a problem or a question makes my mind to remember the stuff longer than self study. Besides, I can observe different views and interpretations made by my peers for the same problem. So, group study can really help me build up knowledge and solve problems quickly.

Đối với tôi, tôi thích học nhóm hơn, bởi vì thảo luận một vấn đề hoặc một câu hỏi khiến tâm trí tôi nhớ lâu hơn là tự học. Bên cạnh đó, tôi có thể quan sát các quan điểm và cách giải thích khác nhau của các đồng nghiệp của tôi đối với cùng một vấn đề. Vì vậy, học nhóm thực sự có thể giúp tôi tích lũy kiến ​​thức và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

3. What qualities do you think a good teacher should have?
I think teachers should have the ability to develop relationships with their students. Teachers need to be able to build trusting relationships with students in order to create a safe, positive, and productive learning environment. At the same time, teachers also should have great dedication to teaching and engage students in learning.

Tôi nghĩ giáo viên nên có khả năng phát triển mối quan hệ với học sinh của mình. Giáo viên cần có khả năng xây dựng mối quan hệ tin cậy với học sinh để tạo ra một môi trường học tập an toàn, tích cực và hiệu quả. Đồng thời, giáo viên cũng cần có tâm huyết trong việc giảng dạy và thu hút học sinh tham gia học tập.

 Vocabulary 

interpretations (n) cách giải thích

dedication (n) thu hút


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: