IELTS SPEAKING TEST- HOME TOWN- TAKE CARE OF ELDERLY

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 02/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- HOME TOWN- TAKE CARE OF ELDERLY

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 41 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 41 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 41 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about HOMETOWN . Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề QUÊ HƯƠNG.
Part 2 about OLD PEOPLE. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề 1 NGƯỜI GIÀ BẠN BIẾT VÀ TÔN TRỌNG.
Part 3 countinues about TAKE CARE OLD ELDERLY. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị CỦA VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Ở NHÀ TRONG DỊCH BỆNH.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 41 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 41 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Hometown

1. Please describe your hometown a little.
2. Do you like your hometown?
3. Do you think you will continue living there for a long time?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe an old person you know and respect.
You should say:
• Who he or she is;
• How you know this person;
• What he or she is like;
• And explain why you respect him or her.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What qualities does a person need to take care of old people?
2. Do you think that old people should be taken care of at home?
3. How can people in the neighborhood help the elderly during the epidemic?


 Sample Answer to PART 1 
Hometown
1. Please describe your hometown a little.

My hometown is Hangzhou. It’s really a special place with a long history and a great environment. It provides a favorable living atmosphere. It has a number of tourist attractions, like the West Lake, which attracts thousands of tourists every year.

Quê tôi ở Hàng Châu. Đó thực sự là một nơi đặc biệt với lịch sử lâu đời và một môi trường tuyệt vời. Nó cung cấp một bầu không khí sống thuận lợi. Nó có một số điểm du lịch hấp dẫn, như Hồ Tây, thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm.

2. Do you like your hometown?
Certainly! Taking one point to illustrate, it's really a great place with a long history and a nice living environment. If people are born here, it would be lucky because they are not only allowed to visit the excellent attractions but also taste specialties, like Steamed Buns and other local desserts.

Chắc chắn! Lấy một điểm để minh họa, đó thực sự là một nơi tuyệt vời với lịch sử lâu đời và môi trường sống tốt đẹp. Nếu mọi người được sinh ra ở đây, sẽ thật may mắn vì họ không chỉ được tham quan những điểm tham quan tuyệt vời mà còn được nếm thử các món đặc sản, như Bánh hấp và các món tráng miệng khác của địa phương.

3. Do you think you will continue living there for a long time?
Yes, the future of my hometown will be promising. With the stimulation of the cities around, like Shanghai, it will definitely turn into a really modernized city. And it will attract more investment from people from home and abroad so as to be a better place for living.

Vâng, tương lai của quê hương tôi sẽ đầy hứa hẹn. Với sự kích thích của các thành phố xung quanh, như Thượng Hải, nó chắc chắn sẽ biến thành một thành phố thực sự hiện đại hóa. Và nó sẽ thu hút nhiều hơn nữa đầu tư từ người dân trong và ngoài nước để trở thành một nơi tốt hơn cho cuộc sống.

 Sample Answer to PART 2 
My grandmother is about 65 and I admire her a lot for the amiable and benevolent nature she possesses. Her name is Samantha and she is a well educated and wise woman. I grew up and passed my adolescent and young age with the love and affection of her.

My grandmother is a highly talented person and a great mentor. Her affable characteristics and helpful mentality are most attractive. Even a stranger can feel her great heart in few minutes. I can recall several occasions when she took risks to help others. She was a school teacher until she retired and there are still so many students who write to her to show their respects and affections.

Personally, I like her because she attaches great importance to education, especially reading. My father became a voracious reader only because of her. Above all, she is an ideal and successful mother. I admire her from the deep down of my heart. I love to spend time with her because she is intelligent and can give proper guidance. She is a reliable critic who often inspires me to work harder. I really admire her so much not only for her affection and caring, but also for her brilliant personal charm.

Bà tôi khoảng 65 tuổi và tôi ngưỡng mộ bà rất nhiều vì bản chất tốt bụngnhân hậu mà bà sở hữu. Cô ấy tên là Samantha và cô ấy là một người phụ nữ được giáo dục tốt và khôn ngoan. Tôi lớn lên và bước qua tuổi thanh xuân bằng tình yêu thương và tình cảm của cô.
 
Bà tôi là một người tài giỏi và là một người cố vấn tuyệt vời. Đặc điểm niềm nở và tâm lý hữu ích của cô ấy là điểm thu hút nhất. Ngay cả một người lạ cũng có thể cảm nhận được trái tim vĩ đại của cô ấy trong vài phút. Tôi có thể nhớ lại vài lần cô ấy đã chấp nhận rủi ro để giúp đỡ người khác. Cô là một giáo viên của trường cho đến khi cô nghỉ hưu và vẫn còn rất nhiều học sinh viết thư cho cô để bày tỏ sự kính trọng và yêu mến của họ.
 
Riêng tôi, tôi thích cô ấy vì cô ấy rất coi trọng việc học hành, đặc biệt là đọc sách. Cha tôi trở thành một người ham đọc sách chỉ vì cô ấy. Hơn hết, cô ấy là một người mẹ lý tưởng và thành công. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ sâu thẳm trái tim mình. Tôi thích dành thời gian với cô ấy vì cô ấy thông minh và có thể đưa ra hướng dẫn thích hợp. Cô ấy là một nhà phê bình đáng tin cậy, người thường truyền cảm hứng để tôi làm việc chăm chỉ hơn. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều không chỉ vì tình cảm và sự quan tâm của cô ấy, mà còn vì sự quyến rũ cá nhân tuyệt vời của cô ấy.

Sample Answer to PART 3

1. What qualities does a person need to take care of old people?
Compassion and patience, I guess. Old people sometimes have unreasonable requests, especially when they’re sick or insecure. You need to understand these feelings and be patient. For example, my grandpa has become quite forgetful recently. He often forgets where he leaves his keys or wallet. This is quite annoying at first but I’m getting used to it now.

Tôi đoán là từ bi và kiên nhẫn. Người già đôi khi có những yêu cầu vô lý, đặc biệt là khi họ ốm đau hoặc bất an. Bạn cần hiểu những cảm giác này và kiên nhẫn. Ví dụ, ông của tôi gần đây trở nên khá đãng trí. Anh ấy thường quên nơi anh ấy để chìa khóa hoặc ví của mình. Điều này lúc đầu khá khó chịu nhưng giờ tôi đã quen.

2. Do you think that old people should be taken care of at home?
It depends on the family. It is better for an old person to live with his or her family. But, if everyone is busy, then a old people’s home is a better choice. This type of nursing home has everything an old person needs, including medical services. And an old person can make friends with other old people who live here.

Nó phụ thuộc vào gia đình. Tốt hơn hết là một người già nên sống với gia đình của mình. Tuy nhiên, nếu mọi người đều bận rộn, thì nhà dành cho người già là lựa chọn tốt hơn. Loại hình nhà dưỡng lão này có mọi thứ mà một người già cần, bao gồm cả các dịch vụ y tế. Và một người già có thể kết bạn với những người già khác đang sống ở đây.

3. How can people in the neighborhood help the elderly during the epidemic?
Many elderly neighbors may now lack the ability to get the necessary items they need, like food, toiletries and medication, so, If you know of an elderly neighbor who could use a hand, simply call them before you go to the grocery store or pharmacy to see if they need you to pick up some things for them. Besides, small help, like leaving a package of cookies or reading material on the porch, can make a big difference in the life of someone who feels isolated or forgotten.

Nhiều người hàng xóm cao tuổi có thể không có đủ khả năng để có được những thứ cần thiết mà họ cần, như thức ăn, đồ vệ sinh cá nhân và thuốc men, vì vậy, nếu bạn biết một người hàng xóm lớn tuổi có thể dùng tay, chỉ cần gọi cho họ trước khi bạn đến cửa hàng tạp hóa hoặc hiệu thuốc. để xem liệu họ có cần bạn chọn một số thứ cho họ hay không. Bên cạnh đó, những sự giúp đỡ nhỏ nhặt, chẳng hạn như để một gói bánh quy hoặc tài liệu đọc trước hiên nhà, có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của một người cảm thấy bị cô lập hoặc bị lãng quên.

 Vocabulary 

possesses.(v) sở hữu

amiable (ADJ) tốt bụng

benevolent ( ADJ) nhân hậu


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: