IELTS SPEAKING TEST- JEANS- MOBILE PHONE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 08/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- JEANS- MOBILE PHONE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 26 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 26 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 26 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about JEANS. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề quần jean nổi tiếng.
Part 2 about mobile phone. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một dịp mà bạn không thể dùng điện thoại.
Part 3 countinues about mobile phone. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về vấn đề trẻ con sử dụng điện thoại sớm.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 26 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 26 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Jeans

1. Do you wear jeans?
2. How often do you wear jeans?
3. Why do you think jeans are popular?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe an occasion when you could not use your mobile phone.
You should say:
• When it was;
• Where it was;
• Why you could not use your mobile phone;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Do you think it is necessary to have laws on the use of mobile phones?
2. What do you think about children having mobile phones?
3. At what age should children have mobile phones?


 Sample Answer to PART 1 

Jeans 
1. Do you wear jeans?

Yes. Personally, I like jeans because they wear well and only seem to get more comfortable over time. They also pair well with lots of different outfits if you have the right wash. They come in tons of different fits and rises, and you can get really inexpensive denim and really high quality.

Đúng. Cá nhân tôi, tôi thích quần jean vì chúng mặc đẹp và dường như trở nên thoải mái hơn theo thời gian. Chúng cũng kết hợp tốt với nhiều trang phục khác nhau nếu bạn có cách giặt phù hợp. Chúng có vô số kiểu dáng và độ rộng khác nhau, và bạn có thể mua được loại vải denim thực sự rẻ tiền và chất lượng thực sự cao.

2. How often do you wear jeans?
I wear jeans almost everyday except for the skirts. I have different colors of jeans ranging from light blue to indigo and black, and all of my jeans are in different styles like skinnies, high-waist, ripped and flared jeans.

Tôi mặc quần jean hầu như hàng ngày ngoại trừ váy. Tôi có nhiều màu quần jean khác nhau, từ xanh nhạt đến chàm và đen, và tất cả quần jean của tôi đều có nhiều kiểu dáng khác nhau như quần bò cạp trễ, cạp cao, cạp trễ và ống loe.

3. Why do you think jeans are popular?
Firstly, I think it is because of it’s versatility. Jeans can be worn with casual and dressy outfits. They can be dressed up with a nice shirt or sports jacket, or dressed down with a hoody. Jeans come in a wide variety of cuts, such as boot cut, skinnies, wide legs, relaxed legs, etc. So, they can be worn with a number of shoes, boots and other footwear. Secondly, jeans are very durable. Denim is typically thicker than regular pants and the material itself is pretty sturdy. So, if taken well care of, a typical pair of jeans can last for years.

Đầu tiên, tôi nghĩ đó là vì tính linh hoạt của nó. Quần jean có thể được mặc với trang phục bình thường và trang phục. Họ có thể mặc với một chiếc áo sơ mi đẹp hoặc áo khoác thể thao, hoặc mặc với hoody. Quần jean có nhiều kiểu cắt, chẳng hạn như cắt ủng, cắt da, chân rộng, chân thoải mái, v.v. Vì vậy, chúng có thể được mặc với một số loại giày, bốt và các loại giày dép khác. Thứ hai, quần jean rất bền. Denim thường dày hơn quần thông thường và bản thân chất liệu này khá cứng cáp. Vì vậy, nếu được chăm sóc tốt, một chiếc quần jean điển hình có thể tồn tại trong nhiều năm.

 Sample Answer to PART 2 
One of the most controversial issues in my high school when I was a senior was the “No-cellphone-allowed” rule under any circumstances. It has been five years when the rule first came into force and until now, the majority of students have still been demonstrating against it and personally, I believe the board of the school should reconsider their decision.

During that time, cellphone was not as popular as they are today mainly because of their exorbitant prices; therefore, only those with money were able to afford them. I, on the other hand, still managed to get one since my house was extremely far from my school and my parents wanted me to be able to contact them in case of emergency. However, considering its negative impacts on students’ performance in school, our principal decided to have it banned in our campus. She was convinced that such device continuously distracted students during class, making them lose their focus and accordingly, discouraging their learning motivation. Unfortunately, reality wasn’t far from her assumption. Take my class for instance, a few classmates of mine who owned a mobile phone could hardly pay full attention as they were constantly checking their phones for messages and the like.

As a result, our teachers found it worrisome and disturbing when students used phones in their class and we ended up not being able to bring cellphones to school at all. If anyone needed to call their parents, they were allowed to use the telephone in a supervisor’s room anytime. I think that mobile phones should be banned in class, but students should be allowed to use them after class. After all, in an emergency, mobile phones are still necessary.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở trường trung học của tôi khi tôi còn là học sinh cuối cấp là quy tắc "Không được phép sử dụng điện thoại di động" trong bất kỳ trường hợp nào. Đã 5 năm kể từ khi quy định này bắt đầu có hiệu lực và cho đến nay, đa số học sinh vẫn biểu tình phản đối và cá nhân tôi tin rằng ban giám hiệu nhà trường nên xem xét lại quyết định của mình.
 
Trong thời gian đó, điện thoại di động không phổ biến như ngày nay chủ yếu là do giá cắt cổ của chúng; do đó, chỉ những người có tiền mới có khả năng mua chúng. Mặt khác, tôi vẫn kiếm được một chiếc vì nhà tôi rất xa trường học và bố mẹ tôi muốn tôi có thể liên lạc với họ trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, xem xét tác động tiêu cực của nó đối với kết quả học tập của học sinh ở trường, hiệu trưởng của chúng tôi đã quyết định cấm nó trong khuôn viên của chúng tôi. Cô tin rằng thiết bị như vậy liên tục làm học sinh mất tập trung trong giờ học, khiến các em mất tập trung và theo đó, làm giảm động lực học tập của các em. Thật không may, thực tế không khác xa so với giả định của cô ấy. Lấy ví dụ ở lớp của tôi, một vài bạn học của tôi sở hữu một chiếc điện thoại di động khó có thể chú ý hoàn toàn vì họ liên tục kiểm tra điện thoại để tìm tin nhắn và những thứ tương tự.
 
Do đó, giáo viên của chúng tôi cảm thấy lo lắng và băn khoăn khi học sinh sử dụng điện thoại trong lớp của họ và cuối cùng chúng tôi không thể mang điện thoại di động đến trường. Nếu ai đó cần gọi cho cha mẹ của họ, họ được phép sử dụng điện thoại trong phòng của người giám sát bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ rằng điện thoại di động nên bị cấm trong lớp học, nhưng học sinh nên được phép sử dụng chúng sau giờ học. Suy cho cùng, trong trường hợp khẩn cấp, điện thoại di động vẫn rất cần thiết.

 Sample Answer to PART 3 

1. Do you think it is necessary to have laws on the use of mobile phones?
I think there should be a law against using cell phones while driving. Using a hand-held mobile phone while driving will distract your brain and it also distracts your hands and your vision too, which puts you into a dangerous situation.

Tôi nghĩ cần có luật cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng điện thoại di động cầm tay khi lái xe sẽ khiến não bộ của bạn bị phân tâm, đồng thời nó cũng khiến tay và tầm nhìn của bạn mất tập trung, khiến bạn rơi vào tình huống nguy hiểm.
2. What do you think about children having mobile phones?
I think children can have mobile phones, but parents should communicate openly with their children about the risks of cell phone usage and limit the amount of time their children spend on the phone. I think using a mobile phone does have some benefits like to communicate in emergency situations and to gain immediate knowledge for personal or academic use.
Tôi nghĩ rằng trẻ em có thể có điện thoại di động, nhưng cha mẹ nên trao đổi cởi mở với con cái về những rủi ro của việc sử dụng điện thoại di động và hạn chế thời gian con cái họ sử dụng điện thoại. Tôi nghĩ rằng sử dụng điện thoại di động có một số lợi ích như liên lạc trong các tình huống khẩn cấp và có được kiến ​​thức tức thì để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc học tập.

3. At what age should children have mobile phones?
I think there is no right answer to this question. Many parents will begin to think about providing their child with a phone during the middle school years, when kids are more likely to be involved in after school activities and more likely to be home alone. I think it’s appropriate to have a mobile phone in middle school because middle school students have better self-control than primary school students.

Tôi nghĩ rằng không có câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Nhiều bậc cha mẹ sẽ bắt đầu nghĩ đến việc cung cấp cho con mình một chiếc điện thoại trong những năm cấp hai, khi trẻ em có xu hướng tham gia vào các hoạt động sau giờ học và có nhiều khả năng ở nhà một mình. Tôi nghĩ rằng việc có điện thoại di động ở trường trung học là phù hợp vì học sinh trung học cơ sở có khả năng tự chủ tốt hơn học sinh tiểu học.

 Vocabulary 

hand-held (idiom) điện thoại di động cầm tay

self-control (v) khả năng tự chủ

emergency situations (n) tình huống khẩn cấp


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: